تنظیم شده در تاریخ: ۱۳۹۷/۰۵/۰۳
پس از انجام عملیات تسویه روزانه و به روزرسانی حسابها، در صورتیکه مشتری در طی انجام معامله متحمل زیانشده باشد و پس از کسر زیان از حساب عملیاتی، وجه تضمین وی کمتر از حداقل وجه تضمین شود، برای مشتری اخطاریه افزایش وجه تضمین صادر میشود. کارگزار موظف است بلافاصله پس از دریافت اخطاریه وجه تضمین، آن را به اطلاع مشتری برساند. مشتری میبایست پس از دریافت این اخطاریه، حداکثر تا یک ساعت بعد ازشروع جلسه معاملاتی روز بعد، وجه تضمین جبرانی را به حساب عملیاتی خود واریز نماید. اگر مشتری توان مالی برای واریز وجه تضمین جبرانی را نداشته باشد، باید با اتخاذ یک موقعیت تعهدی معکوس، موقعیت تعهدی خود را ببندد. اگر مشتری اقدامی برای بستن موقعیت تعهدی باز خود و یا واریز وجه تضمین جبرانی نکند، پس از اتمام مهلت مشتری، کارگزار مربوطه بنابر دستور اتاق پایاپای و بدون توجه به خواست مشتری، اقدام به بستن تمام یا بخشی از موقعی تهای تعهدی باز مشتری، برای تأمین وجه تضمین جبرانی مورد نیاز میکند. اگر شرایطی در بازار رخ دهد که مشتری یا کارگزار نتواند اقدام به بستن موقعیت تعهدی کند(به عنوان مثال مشتری موقعیت تعهدی خرید اتخاذ کرده است و هم اکنون مجبور به اخذ موقعیت تعهدی فروش م یباشد؛ ولی در بازار معاملات آتی صف فروش شده است، در واقع هیچ معامل هگری حاضر به خرید قرارداد وی نیست) در این صورت تمام یا بخشی از موقعی تهای تعهدی باز مشتری در بازار جبرانی بسته خواهد شد.
آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
مقالات مربتط