تنظیم شده در تاریخ: ۱۳۹۷/۰۵/۰۳
خیر، میزان سود و یا زیانی که در این بازار حاصل می گردد ،بستگی به عوامل متعددی دارد که بخش مهم این عوامل که منجر به زیان معامله گران می شود توسط طرح خوداشتغالی و استفاده از ضریب اهرمی ۱۰ مهار شده است. هیچ تضمینی جهت سود یا زیان وجود ندارد، چون خود شما تصمیم گیرنده انجام هر معامله هستید. هر چقدر به قوانین معاملات توجه بیشتری کنید و در انجام آنها پایبند تر باشید، احتمال موفقیت شما بیشتر است. عوامل موفقیت در این بازار را میتوان بدین ترتیب برشمرد:
​1. استفاده از طرح معاملاتی ساده و قابل فهم
​2. انتخاب تعداد کمی از ارزها برای انجام معامله (حد اکثر ۲ جفت ارز یا طلا)
3.​ استفاده از ابزار وامکانات ساده معاملاتی
​4. عدم توجه به حاشیه های این بازار
​5. عدم مشورت با افراد دیگر در زمان انجام معاملات
آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
مقالات مربتط