تنظیم شده در تاریخ: ۱۳۹۷/۰۵/۰۳
بله، این امکان هم برای سهولت و استفاده بهتر کلیه مخاطبان محترم گنجانده شده است و شما امکان دسترسی و مشاهده 10 نرخ آخر هر شاخص را دارا می باشید. برای دستیابی به این نرخ ها نیاز به انجام هیچ اقدام خاصی نیست و صرفا باید صفحه مرورگر شما باز بماند و رفرش (بارگزاری مجدد) نشود، این تنها الزامی است که باید رعایت نمایید . در صورت باز بودن صفحه مرورگر، همزمان با ثبت نرخ های جدید، یک ردیف به پنجره اطلاعات تکمیلی (پنجره ای که با قرار گرفتن ماوس کاربر روی هر سطر از شاخص ها گشوده می شود) افزوده می شود و از آن لحظه 4 نرخ قبل نمایش داده خواهد شد به همین سیاق، ردیف بعدی افزوده می شود و 5 نرخ قبل نمایش می یابند و این فرآیند تا نمایش 10 نرخ قبلی در پنجره مذکور ادامه خواهد یافت. در انتها تصویری نظیر شکل زیر در پنجره مذکور دیده خواهد شد:

آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
مقالات مربتط