تنظیم شده در تاریخ: ۱۳۹۷/۰۵/۰۳
آیا امکان تهیه نسخه پرینتی صفحات و محتوای سایت وجود دارد ؟ چگونه؟بله، این امکان برای تمام صفحات سایت پیش بینی شده است. برای این منظور باید از ابزارک کناری سایت کمک بگیرید که در سمت چپ سایت گنجانده شده است. آخرین گزینه از این ابزارک، همان گونه که در شکل زیر مشخص شده مربوط به بازنشر و تهیه نسخه پرینتی یا ایمیل کردن مطالب، محتوا، جداول،نمودارها و به طور کلی صفحات سایت است که در بین این گزینه ها، گزینه پرینت مطابق شکل زیر، آخرین آیتم و کاملا محرز می باشد.
آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
مقالات مربتط