تنظیم شده در تاریخ: ۱۳۹۷/۰۶/۱۹
آمترین نام یک نوع کریستال کوارتز است،کوارتزی ساخته شده از دو رنگ که نیمی از آن به رنگ سیترین(زرد)و نیمی دیگر به رنگ آمتیست(بنفش) می باشد و برای نامگذاری آن از ترکیب دو نام آمتیست و سیترین استفاده شده.


گاهی در کتابهای مرجع علمی نام تریستاین را برای آن به کار می برند.

- برش آمترین

هنرمندانی که آمترین را برش دادند از آن جواهری ساختند که هم شبیه به آمتیست است و هم شبیه به سیترین.زیباترین برش آمترین جواهری مستطیل شکل است که 50% آن آمتیست و 50% آن سیترین است .

اغلب یک خط این دو رنگ را از هم جدا می کند.این سنگ  تنها چند میلیمتر است و برای نشان دادن دو رنگ به اندازه ی کافی بزرگ نیست و برش بسیار سختی دارد.

- رنگهای آمترین چگونه به وجود می آیند؟

رنگ های طبیعی آمترین نتیجه ی اکسید آهن موجود در کوارتز است. وگاهی رنگ زرد / بنفش آمترین بر اثر عملیات حرارتی آزمایشگاه تغییر میکند.

- استفاده  از آمترین

- بین انواع گوناگون کوارتز آمترین سختی بالایی دارد،در مقیاس سختی موس،سختی آن 7 است.وجود توام این سختی بالا و نداشتن کلیواژ موجب ایجاد ج


آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
مقالات مربتط