تنظیم شده در تاریخ: ۱۳۹۷/۰۶/۱۵
 آدولاریت نوعی ماه سنگ است .


 - رنگ:به رنگ سفید تا آبی و نیمه شفاف است.

 - تراش: آدولاریامعمولا" به شکل صیقلی و محدب شکل داده می شود.

 - کاربرد: آدولاریاها در اوایل قرن بيستم بسیار معمول بوده و به صورت گسترده در جواهر آلات بکار برده می شد.

 سختی:  6

 وزن مخصوص:  2.75


آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
مقالات مربتط