تنظیم شده در تاریخ: ۱۳۹۷/۰۶/۱۸
قبل از اینکه یک نابغه ی آلمانی  فرمول (مشابه مشابه خود را درمان می کند ) را  در قرن 18   ارائه نمایید فرهنگ های شرقی با این روش آشنا بوده ا ند. برای مثال در زمان های قدیم ، هرگاه زنی می ترسید مثلا گربه بناگاه از زیر پای زن فرار می کرد و او از شدت ترس بی حال نقش بر زمین می شد در این حال اطرافیان ظرف آبی می آوردند و تکه طلایی را - معمولا گردن بند - را چندین نوبت با سرعت به داخل آن آب فرو می بردند را به آن زن می دادند .
آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
مقالات مربتط