تنظیم شده در تاریخ: ۱۳۹۷/۰۶/۲۵
 

مهمترين فرآيند براي ايجاد پوشش هاي نقره اي، روش الكتروليتي است. الكتروليت مورد استفاده حمام قليايي دي سيانوآرژنات پتاسيم كه مقدار بيشتري سيانيدپتاسيم و كربنات پتاسيم را بعنوان نمك هادي خود دارد. آنودهاي نقره اي خالص محلول جانشين فلز نهشته شده يا رسوب كرده بر كاتد مي شوند.براي آبكاري هاي معمولي، ترجيحا از نقره آلماني (70-45% مس،30-5% نيكل، 45-8% روي) استفاده مي كنند كه هم خواص مكانيكي خوبي دارد و هم چسبندگي آن بر روي پوشش نقره اي خوب است.

مس و نيكل را ميتوان بطور مستقيم آبكاري كرد. پوشش نقره اي نازك و اوليه در حمام هاي ويژه، چسبندگي را به ميزان چشمگيري افزايش مي دهد. وقتي كه آهن را آبكاري مي كنيم، به يك پوشش حد واسط از جنس نيكل يا مس نياز داريم. اشياء پلاستيكي ( عمدتا اكري لوني تريل- بوتادين- استيرن يا پلي اورتان ) يا سراميك ها را مي توان با نقره آبكاري كرد، البته اگر سطح آنها را با پوشش رسانايي از مس يا نيكل كه بروش غير الكتريكي انجام شده است، كاملا پوشيده شده است. در تجهيزات كمك هاي اوليه و نجات دريايي، با 80 گرم زئوليت كه حدود 25 گرم نقره دارد حدود 400 سي سي آب آشاميدني ميتوان تهيه كرد.

در روش هاي جديدي كه اخيرا كاربرد آنها نيز زياد شده است و جاي روش هاي قديمي و سنتي را گرفته است، از نقره در باكتري زدايي آب آشاميدني و فيلترهاي داراي دادوستد گرهاي يوني يا كربن فعال داراي نقره استفاده مي شود. گسترش كاربرد اين روش عمدتا محدوديت هاي ميزان مجاز نقره در آب آشاميدني بستگي خواهد داشت. در اين روش، ميزان نقره از بيشترين حد مجاز تعيين شده يعني L / mg 01/0 نيز بيشتر خواهد شد.

نقره كلوئيدي كه بيشتر به شكل محلول 1% است، براي ضد عفوني كردن استخرهاي شنا بكار مي رود. غلظت موثر نقره تقريباL/mg 1/0 است. مزيت آن نسبت به روش ضدعفوني يا هيپوكلريت بيشتر بخاطر بي بوئي آن است. در آب هاي بسيار آلوده ( براي نمونه استخرهاي شناي روباز ) ميزان موثر ياد شده در بالا كافي نيست.

يديد نقره را كه معمولا با كلريد سديم مخلوط مي كنند، اگر بصورت بلورهاي بسيار ريز در حد fj.m 1/0 در ابرها بپاشند، موجب ريزش باران مي شود. اين ميزان، هسته هاي تمركز مورد نياز را فراهم مي آورد. به منظور ايجاد بارش، هسته هاي تمركز را به ميزان مناسب ( بيش از 100000 در متر مكعب ) در ابرها پخش مي كنند تا بارش انجام شده اندك باشد و زيان بار و سيل آسا نشود. بارش در نواحي خشك بسيار اهميت دارد.


آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
مقالات مربتط