08. امواج الیوت

اصول انحصاری موج A چیست؟

موج A اصلاحی به صورت سه یا پنج موجه ایجاد می شود (موج اصلاحی) .نسبتهای موج A :۱- ۱۲۷ یا ۱۶۱ اکستنشن موج۴ (داخلی A)۲- نسبت ۱۰۰یا ۱۶۱ پروجکشن موج یک (داخلی A )۳- نسبت ۳۸٫۲یا ۶۱٫۸ پروجکشن ۳-۰ (داخلی A )۴- نسبتهای داخلی انتهای موج ۵ (داخل...

اصول انحصاری موج B چیست؟

موج B به صورت سه موجه می باشد.پترن اریگولار فقط در کارکشن موج b ایجاد می گردد (موج اصلاحی) .نسبتهای موج B :۱- نسبت ۶۱٫۸ یا ۷۸٫۶ یا ۸۸٫۶ ریتریس موج A۲- ۱۲۷ یا ۱۶۱ اکستنشن موج b (چون موج Bبه صورت کارکشن می باشد)۳- نسبتهای انتهای موج ۵...

اصول انحصاری موج C چیست؟

موج C به صورت ۵ موجه ایجاد می گردد (موج اصلاحی) .نسبتهای موج C :۱- نسبت ریتریسمنت ۸٫۶۱ یا ۶٫۷۸ موج ۱۲- نسبت اکستنشن ۱۶۱ یا ۲۶۱ریتریسمنت موج B۳- نسبت پروجکشن ۱۶۱ یا ۱۰۰ موج A۴- نسبت انتهای موج ۵نکته موج C :۱- موج Cمعمولا تا نسبت ۱۶۱ ...

اصول انحصاری موج ۲ چیست؟

موج ۲ به صورت سه موجه یا کامپلکس می باشداحتمال تشکیل ایریگولار در کارکشن موج abc وجود دارد (موج پیشرو)نسبتهای موج ۲ :۱- نسبت ۶۱٫۸ یا ۷۸٫۶ یا ۸۸٫۶ ریتریس موج یک۲- ۱۲۷ یا ۱۶۱ اکستنشن موج b۳- نسبتهای انتهای موج ۵ ( داخلی c )–نکته مو...

اصول انحصاری موج ۳ چیست؟

موج ۳ به صورت پنج موجه ایجاد می شود. (موج پیشرو )نسبتهای موج ۳ :۱- نسبت پروجکشن ۱۶۱ یا ۲۶۱ موج ۱۲- نسبت اکستنشن ۲۶۱ یا ۳۶۱ موج ۲۳- نسبتهای انتهای موج ۵ (داخلی ۳)نکته موج ۳ :۱- درانتهای موج ۳ یک پیک بلند در اندیکاتور AO ایجاد می گرد...

اصول انحصاری موج ۴ چیست؟

موج ۴ به صورت سه موجه یا کامپلکس می باشد.احتمال تشکیل اریگولار در کارکشن موج abc (موج پیشرو) وجود دارد .نسبتهای موج ۴ :۱- نسبت پروجکشن ۱۶۱ یا ۲۶۱ موج ۱۲- نسبت اکستنشن ۲۶۱ یا ۳۶۱ موج ۲۳- نسبتهای انتهای موج ۵ (داخلی ۳)نکته موج ۴ :۱- ...

اصول انحصاری موج ۵ چیست؟

موج ۵ به صورت پنج موجه ایجاد می شود (موج پیشرو) .نسبتهای موج ۵ :۱- نسبت اکستنشن ۱۲۷ یا ۱۶۱ موج ۴۲- نسبت پروجکشن ۱۰۰% یا ۱۶۱% موج ۱۳- نسبت ۲/۳۸ یا ۸/۶۱ پروجکشن موج ۳-۰۳- نسبت انتهای موج ۵ (داخلی ۵)۵- نسبت ۴۲۴ موج ۲نکته موج ۵ :۱- دایور�...

اعداد فیبوناچی و نسبت های بازگشتی چیست؟

اعداد فیبوناچی دامنه ای از صفر و یک هستند که هر عدد جدید مجموع دو عدد قبل از خود می باشد نسبت های بین این دامنه اعداد بسیار جالب و کاربردی می باشد. معمولا از نسبت های ۳۸٫۲درصد، ۵۰ درصد، ۶۱٫۸ درصد، ۱۰۰درصد و ۱۶۱٫۸ درصد در باز...

امواج الیوت چیست؟

رالف نلسون الیوت سال ۱۹۳۸ بر اساس مشاهدات و تحقیقات خود نظریه ای را بر اساس تغییرات قیمت ارائه داد که بر مبنای آن دوره های حرکتی قیمت را در قالب الگوهای مشخص و تکرار شونده امواج توضیح می داد. این امواج روانشناسی توده مردم ر...

تناوب چیست؟

در امواج انگیزشی:– اگر موج دوم بصورت آنی و با سرعت زیاد بازگشت داشته باشد و زمانی کوتاه را مانند امواج اصلاحی زیگزاگ به خود گرفته باشد در موج چهارم تکرار این مدل تصحیح بسیار ضعیف است و بازگشت با دوره زمانی طولانی تر و حالت�...

قاعده کلی امواج چیست؟

رفتار انبوه مردم در الگوهای روندها و بازگشت های بازار شناخت پذیر هستند. الیوت نام این شناخت پذیری را قانون موج ها نام گذاشت که ساختارهای اتصال یافته ای برای مدل های بزرگتر از بعضی الگوها و اسلوب آنها می باشد. بازگشت های قی�...

مشخصه های موج های اصلاحی چیست؟

زیگزاگ (Zigzag) حالت اول موج های اصلاحی می باشد که ریز موج های A و B و C به ترتیب شامل ریز موج های ۵، ۳، ۵ می باشد. بدین معنا که موج A شامل ۵ ریز موج، موج B شامل ۳ ریز موج و موج C شامل ۵ ریز موج می باشد. معمولا این موج اصلاحی در موج ۲ یک �...

کانال ها چه هستند؟

– در موارد بسیاری امواج حرکتی در محدوده یک کانال حرکت می کنند. این کانال می تواند از امتداد خط کانال پایان نقاط موج های یک و سه ترسیم شده باشد و یا می تواند از امتداد ابتدای امواج دو و چهار ترسیم شده باشد.– به همان ترتیب که �...

notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین