دسته ها

A 19. مبدل ها

  • 01. مبدل ارزها چیست؟
    مبدل ارزها برای محاسبه و تبدیل مقادیر ارزی به یکدیگر به کار می رود. گفتنی است گه مبنای محاسبه و تبدیل ارزها، نرخ های لحظه ای و زنده ارزها در همان لحظه در بازارهای جهانی است
  • 02. چند نوع مبدل ارزی در سایت ارائه می شود؟
  • 03. مقایسه گر مقادیر خرید / فروش چیست؟
    مقایسه گر مقادیر خرید / فروش برای مقایسه میزان خریدها / فروش ها در شاخص های مختلف معاملاتی و به تفکیک بازارهای آمریکا، اروپا و آسیا به کار می رود