دسته ها

A 10. سامانه سنگ ها

  • 01. سامانه سنگ ها چیست و چه کارکردی دارد؟

    این سامانه با هدف آشنایی مخاطبان با گونه های متنوع سنگها در جهان تشکیل گردیده که در ان توضیحات مفصلی از سنگ های گرانبها که شامل جنس- نوع- رنگ - ارزش و پرداکندگی آن در جهان می باشد و علاقه مندان میتوانند در این بخش به مطالعات مفصلی در این زمینه بپردازند

  • 02. چه سنگ هایی در اطلس جامع سنگ ها معرفی شده اند؟

    در این بخش تمامی سنگهایی که به نوعی دارای ارزش و یا خواصی هستند، معرفی شده و ویژگهای مختلفی از شکل ظاهر، رنگ و خاصیتی که دارند در اختیار کاربر قرار داده شده.

  • 03. چه ویژگی ها و خصایصی از سنگ ها در اطلس جامع سنگ ها معرفی و تشریح می گردند؟

    ویژگیهایی ارائه شده در این بخش شامل : اشکال، اوزان، طیف رنگی، ارزش ، پراکندگی در نقاط زمین، خواص، موارد استفاده شده از سنگها را میتوانید در این بخش مطالعه بفرمایید.