دسته ها

B 07. بازارهای آتی / معاملات

 • 01 . قرارداد آتی چیست؟
  قرارداد آتی، قراردادی است که بر اساس آن فروشنده متعهد می شود در سررسید معین، مقدار معینی از کالای مشخص را به قیمت مشخص بفروشد و در مقابل، طرف دیگر قرارداد متعهد می شود همان کالا با همان مشخصات را در سررسید معین بخرد و برای اینکه هر دو طرف به تعهدات خود عمل کنند باید مبلغی را به عنوان وجه تضمین اولیه نزد اتاق پایاپای بگذارند که متناسب با تغییرات قیمت آتی باید این وجه تضمین اولیه را تعدیل کنند. همان طور که در تعریف فوق نیز اشاره شد قراردادهای قابل معامله در بورس باید از استاندارد و مشخصات معینی برخوردار باشند. از این رو هر دارایی که به عنوان داریی پایه قراردادهای آتی در بورس کالای ایران انتخاب می شود باید شرایط خاصی را داشته و استانداردهای لازم را دارا باشد. از این رو برای راه اندازی قرارداد آتی بر روی هر کالاباید آن کالا در هیأت پذیرش بورس کالای ایران مورد بررسی و پذیرش قرار گیرد.

  پذيرش اوراق بهادار مبتني بر کالا که م یتواند شامل قراردادهای آتی، اختیار معامله و سلف موازی استاندارد باشد به درخواست بورس کالا توسط هيئت پذيرش انجام م یشود. بورس کالا پس از دريافت پيشنهاد توليد کنندگان، مصرف کنندگان، واردکنندگان، کارگزاران يا ساير نهادهاي مالي مربوط اقدام به ارائه درخواست پذيرش اوراق بهادار مبتني بر کالا می نمايد.

 • 02 . حساب عملیاتی چیست؟
  حساب عملیاتی مشتری، حساب بانکی مشتری است که جهت تسویه وجوه توسط اتاق پایاپای مورد استفاده قرار م یگیرد. برای اتخاذ هر قرارداد آتی وجه تضمین اولیه، باید در این حساب موجود باشد. حساب دراختیار بورس، حسابی است که مشتری صرفا قادر به واریز وجه و همچنین مشاهده اطلاعات مربوط به حساب می باشد و حق برداشت از حساب مذکور در اختیار اتاق پایاپای می باشد.
 • 03 . تسویه روزانه چیست؟
  طی عملیات به روز رسانی حسابها، بر مبنای آخرین قیمت تسویه روزانه، سود یا زیان حاصله در اثر اتخاذ قرارداد آتی در طی روز، توسط اتاق پایاپای در پایان جلسه معاملاتی به حساب عملیاتی مشتری واریز یا از آن کسر میشود. دوره تسویه روزانه و عملیات به روز رسانی حسابها، در صورت عدم تشکیل بازار جبرانی، بعد از پایان آخرین جلسه معاملاتی، آغاز میشود. آغاز این دوره در روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 18 و پنجشنبه ها از ساعت 16 میباشد.
 • 04 . بازار جبرانی چیست؟
  بازار جبرانی در صورتی تشکیل میشود که پس از پایان معاملات روزانه، کارگزار نتواند موقعیت تعهدی باز مشتری را در مهلت مقرر ببندد. در نتیجه، در بازار جبرانی تمام یا بخشی از موقعیت های تعهدی باز مشتری، توسط ناظر بازار به قیمت های ممکن، طبق دستورا لعمل مربوطه، بسته میشود.
  درصورت تشکیل بازار جبرانی ساعات و مراحل جلسه معاملات قراردادهای آتی به صورت زیر میباشد:

  بازار جبرانی متشکل از 6 دوره ی 10 دقیقه ای حراج تک قیمتی است، بعد از این 6 دوره، کمیته آتی با توجه به شرایط بازار تصمیمات لازم مبنی بر افزایش تعداد دوره های حراج تک قیمتی را اتخاذ می نماید.

  در بازار جبرانی، در ابتدای هر دوره ی حراج تک قیمتی، سامانه معاملاتی، سفارش مربوط به قراردادهایآتی مشتریان را براساس لیستی که اتاق پایاپای تهیه و اعلام میکند، مطابق دستورالعمل اجرایی معاملات قراردادهای آتی با قیمت حداقل یا حداکثر دامنه نوسان قیمت آن دوره ( باتوجه به موقعیت تعهدی باز مشتری ) در سامانه معاملاتی قرار می دهد. در صورتیکه در پایان هر دوره، تمام یا قسمتی از سفارشات مشتریان معامله نشود، دوره حراج تک قیمتی بعدی آغاز میشود.

 • 07 . کال مارجین چیست؟
  اگر موجودی حساب شما از حداقل وجه تضمین اولیه (برابر با 70% وجه تضمین اولیه) کمتر شود، کارگزارتان به شما اخطار افزایش وجه خواهد داد و شما باید تا ساعت 11:30 روز بعد موجودی حساب تان را افزایش دهید.

  در غیر این صورت موقعیت های معاملاتی شما که در ضرر می باشند توسط کارگزار بسته خواهند شد.

 • 08 . نماد معاملاتی به چه معناست؟
  هر نماد معاملاتی متشکل از نام کالا، ماه و سال قرارداد است. نمادهای معاملاتی باید به تصویب هیئت پذیرش برسند. نمادهای معاملاتی قراردادهای آتی سکه طلا براساس سال و ماه قرارداد به صورت زیر خواهد بود.

 • 09 . درخواست کد به معنای چیست؟
  افراد حقیقی یا حقوقی برای شروع فعالیت در بازار معاملات قراردادهای آتی، ابتدا باید به یکی از کارگزاران بورس کالا که دارای مجوز معاملاتی قراردادهای آتی باشند، مراجعه کنند مشتریان علاوه برتکمیل فرم درخواست درخواست کد می بایست مدارک زیر را به شرکت کارگزاری ارائه کنند:

  •رونوشت شناسنامه به همراه اصل جهت مطابقت و احراز هویت
  •رونوشت کارت ملی به همراه اصل جهت مطابقت و احراز هویت
  •رونوشت گواهی گذراندن دور ههای آموزشی مورد تأیید بورس به همراه اصل جهت مطابقت با رونوشت ارائه شده
  •تکمیل و امضای اقرارنامه و بیانیه ریسک معاملات قراردادهای آتی در حضور کارگزار.

  •تکمیل و امضای فرم معرفی اطلاعات حسابهای بانکی مشتری در حضور کارگزار، جهت معرفی دو حساب بانکی افتتاح شده نزد بانکهای عامل تسویه قراردادهای آتی ؛ یکی از نوع حساب شخصی و دیگری از نوع دراختیار بورس که به این حساب حساب عملیاتیمیگویند.

  شایان ذکر است مشتریان فقط با یک کارگزاری مجاز به انجام معاملات قراردادهای آتی می باشند و درصورت تمایل به تغییر کارگزاری خود، باید فرم درخواستا نتقال کد معاملاتی قراردادهای آتی  را تکمیل و آن را به کارگزار مورد نظر خودا رائه کنند.

 • 10 . نحوه محاسبه قیمت تسویه چگونه است؟
  قیمت تسویه روزانه میانگین وزنی قیمت معاملات انجام شده، طی نیم ساعت پایانی آخرین جلسه معاملاتی طی آن روز است. چنانچه حجم معاملات انجام شده در نیم ساعت پایانی، کمتر از 20 % حجم کل معاملات همان روز باشد؛ برای محاسبه قیمت تسویه روزانه، میانگین وزنی قیمت معاملات انجام شده طی یک ساعت پایانی آخرین جلسه معاملاتی آن روز را در نظر میگیرند. اگر حجم معاملات انجام شده در یک ساعت پایانی، کمتر از 20 % حجم کل معاملات همان روز باشد؛ محاسبه قیمت تسویه روزانه، براساس میانگین وزنی قیمت کل معاملات انجام شده در آن روز میباشد. درصورتیکه در یک روز هیچ معامله ای انجام نشود، برای بدست آوردن قیمت تسویه، میانگین ساده قیمت بهترین سفارش خرید و فروش ثبت شده در تابلو معاملات(سرخط ها) در لحظه اتمام جلسه معاملاتی در آن روز، در نظر گرفته میشود. اگر نتوان با هیچ یک از روش های فوق، قیمت تسویه را محاسبه نمود (مثلا در شرایطی که در کل روز فقط صف خرید یا فقط صف فروش وجود داشته باشد)، قیمت تسویه به صورت تئوریک محاسبه میشود. این محاسبه از طریق فرمول تعیین شده توسط کمیته آتی که به تصویب هیئت مدیره بورس رسیده است، انجام میشود.
 • 11 . فرایند افتتاح حساب و انجام معاملات در معاملات سکه آتی چگونه است؟
  پس از افتتاح حساب سرمایه‌گذار فرم‌‌های مربوطه شامل فرم درخواست کد معاملاتی، فرم مشخصات، اقرارنامه و بیانیه ریسک و تعهدنامه را تکمیل و امضاء می‌نماید.

  کدمعاملاتی آتی سرمایه‌گذار بعد از 48 ساعت کاری فعال شده و وی قادر به انجام معامله می‌باشد. معاملات در روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 12 الی 18 و در روزهای پنج شنبه از ساعت 12 الی 16 انجام می‌گردد. سرمایه‌گذار قبل از انجام معاملات باید وجه تضمین اولیه را در حساب در اختیار بورس خود واریز نماید. در صورتیکه سرمایه‌گذار تقاضای برداشت وجه از حساب در اختیار بورس خود را داشته باشد، این امکان با تکمیل وامضاء فرم درخواست انتقال وجه و ارسال آن به شرکت کارگزاری فراهم خواهد شد.

 • 12 . از کجا می توانم اطلاعات زنده و لحظه ای بورس آتی سکه را پیدا کنم؟
  این اطلاعات به 3 طریق در دسترس هستند:

  1. از طریق صفحه نخست سایت

  2. از صفحه اختصاصی مربوط به بورس سکه آتی، که در این صفحه اختصاصی علاوه بر اطلاعات سکه آتی، اطلاعات بازار نقدی سکه و نمودار جامعی جهت قیاس این 2 بازار ارائه می گردد.

  3. از طریق پروفایل اختصاصی مربوط به هر سررسید (اولین سررسید سکه آتی، دومین سررسید سکه آتی، سومین سررسید سکه آتی، چهارمین سررسید سکه آتی) که در هر پروفایل مجموعه اطلاعات مورد نیاز اعم از داده های معاملاتی همان روز، آرشیو نرخ ها، نمودارهای قیاسی، نمودار عملکرد در بازه های زمانی مختلف و ..... ارائه می گردد.

 • 14 . انجام معاملات آتی از چه طریق انجام می پذیرد؟
  هنگام ثبت سفارش توسط کارگزار، سفارشات مشتریان برا ساس اولویت قیمت و درصورت تساوی قیمتها براساس اولویت زمانی ورود سفارش به سامانه معاملاتی، اجرا میشود قبل از شروع معامله در هر نماد معاملاتی ، در دوره پیش گشایش مشتریان میتوانند از وضعیت بازار ارزیابی داشته باشند. دوره پیش گشایش دوره ایست که در آن امکان ثبت، تغییر و حذف سفارش وجود دارد اما هیچ معامله ای انجام نمیشود. مدت این دوره 30 دقیقه ابتدایی جلسه معاملاتی است که پس از آن حراج تک قیمتی اجرا خواهد شد. پس از دورهپیش گشایش، حراج تک قیمتی، جهت کشف یک نرخ برای اجرای سفارشات ثبت شده انجام میشود. در حراج تک قیمتیا ز بین قیمتهای موجود در صف خرید و صف فروش که امکان انطباق با یکدیگر را دارند، قیمتی انتخاب می شود که براساس آن بیشترین حجم معاملات در بازار امکان پذیر باشد؛ سپس تمامی سفارشات ممکن را به آن قیمت با یکدیگر تطبیق داده و از صف خارج مینمایند. پس از حراج تک قیمتی معاملات با حراج پیوسته ادامه می یابد. لازم به ذکر است در اولین روز شروع نماد معاملاتی جدید در صورت عدم انجام معامله در حراج تک قیمتی، قرارداد آتی متوقف و مجددا همین فرآیند، روز کاری بعد تکرار خواهد شد. در حراج پیوسته سفارشات خرید و فروش به ترتیب، با اولویت قیمتی و سپس اولویت زمانی برای مشتریان در صف خرید یا فروش قرار م یگیرند. هر زمان قیمت خرید و فروش با یکدیگر تطبیق یابند در همان زمان معامله انجام میگیرد. قابل ذکر است که در دوره پایانی معاملات (5 دقیقه پایانی یک روز معاملاتی)، ورود سفارش جدید یا ابطال سفارشات امکان پذیر نمیباشد.

  ساعات و روزهای انجام معامله در بورس توسط هیئت مدیره بورس تعیین و اعلام م یشود. ساعت انجام معاملات، روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 10 الی 18 و پنج شنب هها از ساعت 10 الی 16 میباشد. تغییرات ساعات و روزهای معامله حداقل سه روز کاری قبل،از طریق سایت رسمی بورس کالابه اطلاع عموم میرسد. مشتریان برای آگاهیاز تغییرات اعمال شده در بازار می توانند اطلاعیه ها را پیگیری کنند.

  به طور کلی دوره معاملات هر قراردادآتی، فاصله زمانی اولین تا آخرین روز معاملات میباشد. آخرین روز معاملاتی هر قرار داد آتی، در نمای بازار هر نماد معاملاتی، قابل مشاهده میباشد که به طور معمول پنج روز قبل از پایان ماه قرارداد میباشد. به عنوان مثال آخرین روز معاملاتی قرارداد آتی سکه طلا تحویل تیرماه 91 تاریخ 91/4/26  می باشد.

 • 15 . همگرايي قيمت آتي با قيمت نقدی یعنی چه؟
  هرچه به زمان سررسید قرارداد آتی نزدیکتر می شویم، قيمت آتي به سمت قيمت نقدی ميل ميكند و درسر رسيد قرارداد آتي، قيمت آتي با قيمت نقدی تقریباً برابر و يا خيلي نزدیك میشود. براي فهم علت اين موضوع ابتدا فرض ميكنيم، كه قيمت آتي بيشتر از قيمت نقدی در زمان تحويل باشد، در اين صورت مشتریان برای کسب سود، دارايي مورد نظر را در قالب یک قرارداد آتی می فروشند، سپس در قیمت نقدی اقدام به خرید نقدی دارایی میکنند و سپس منتظر فرارسيدن زمان تحويل دارايي میمانند و در زمان تحويل دارايي به اندازه اختلاف قيمت آتي و قيمت نقدی سود کسب میکنند. اکنون فرض كنيد، كه قيمت آتي پايين تر از قيمت نقدی در زمان تحويل باشد، در اين صورت مشتریانی كه قصد دارند دارايي موردنظر را خریداری کنند، ابتدا وارد كي قرارداد آتي شده، موقعیت تعهدی خريد اتخاذ مي كنند. سپس منتظر فرارسيدن زمان تحويل دارايي می مانند و در زمان تحويل دارايي به اندازه اختلاف قيمت آتي و قيمت نقدی سود کسب میکنند. در حالت اول، فروش قرارداد آتي باعث كاهش قيمت آن و در حالت دوم خريد قرارداد آتي زمينه  افزايش قيمت آنها را فراهم مي آورد.

  لازم به ذکر است که ممکن است در سررسید قرارداد آتی، قیمت آتی به سمت قیمت نقدی میل نکند؛ که در این صورت انگیزه نکول برای یکی از طرفین بالا می رود و تفاوت قیمت نقدی و آتی از خریدار نکول کننده(در صورت بیشتر بودن قیمت آتی از قیمت نقدی) یا از فروشنده نکول کننده (در صورت بیشتر بودن قیمت نقدی از قیمت آتی ) اخذ و به حساب طرف مقابل واریز می شود.

  به عنوان مثال مشتری در آخرین روز معاملاتی دارای 40 موقعیت تعهدی خرید م یباشد. قیمت تسویه آن روز 850 و قیمت نقدی 840 م یباشد. فرض میکنیم خریدار اقدام به بستن موقعیت تعهدی خود نکند و وارد فرایند تحویل شود. اگر خریدار وجه لازم را به حساب خود واریز نکند(نکول کند) علاوه بر تفاوت قیمت نقدی و قیمت تسویه آخرین روز معاملاتی که میزان 40000=40*10*(850-840)  میباشد باید جریمه ای معادل یک درصد ارزش کل قرارداد براساس قیمت تسویه آخرین روز معاملاتی به نفع طرف مقابل پرداخت کند.  850 × 40× %1 ×10 = 3400

 • 19 . محاسبه سود و زیان در بازار آتی به چه شکل صورت می پذیرد؟
  مثال 1
  معاملات یک مشتری در طی پنج روز به شرح زیر میباشد ( اندازه هر قرارداد برابر 5 میباشد)؛
  روز اول؛ اخذ 1 موقعیت تعهدی خرید به قیمت 450

  محاسبات سود(زیان):

  مثال 2
  معاملات یک مشتری در طی پنج روز به شرح زیر میباشد ( اندازه هر قرارداد برابر 5 میباشد)؛
  روز اول ؛ اخذ یک موقعیت تعهدی فروش به قیمت

  محاسبات سود(زیان):

   مثال 3:

  معاملات یک مشتری در طی پنج روز به شرح زیر میباشد ( اندازه هر قرارداد برابر 5 میباشد)؛
  روز اول ؛ اخذ یک موقعیت تعهدی خرید به قیمت 470
  روز سوم ؛ اخذ دو موقعیت فروش به قیمت هرکدام 450
  روزپنجم ؛ اخذ سه موقعیت خرید به قیمت هرکدام 420

  محاسبات سود(زیان):

  مثال 4
  معاملات یک مشتری در طی پنج روز به شرح زیر میباشد ( اندازه هر قرارداد برابر 5 میباشد)؛
  روز اول ؛ اخذ یک موقعیت فروش به قیمت 470
  روز سوم ؛ اخذ 2 موقعیت خرید به قیمت هرکدام 450
  روز پنجم ؛ اخذ 3 موقعیت فروش به قیمت هر کدام420 

  محاسبات سود (زیان):

 • 20 . ثبت سفارش مشتری چه فرآیند و مراحلی دارد؟
  قبل از ثبت سفارشات مشتری در فرمهای ثبت سفارش، کارگزاران می بایست از واریز وجه تضمین اولیه توسط مشتریان، به ازای هر قرارداد آتی اطمینان حاصل نمایند. کارگزاران موظفند کلیه سفارشات هر مشتری را در فرمهای ثبت سفارش  که توسط بورس ابلاغ می شود، ثبت نمایند. سفارشات می توانند به صورت کتبی، تلفنی، از طریق اینترنت و یا سایر روشهای تعیین شده توسط بورس انجام شوند.

  هر سفارش حداکثر می تواند 10 قرارداد آتی را در برگیرد. به عنوان مثال اگر شخصی مایل به اخذ قرارداد آتی به میزان 500 عدد سکه باشد، باید آن را حداقل طی 5 سفارش که هر کدام شامل 10 قرارداد آتی باشد، ثبت کند. حداکثر
  تعداد موقعیت های تعهدی باز هر مشتری، طبق ضوابط بورس تعیین می شود که در مشخصات قرارداد آتی مندرج می شود.

  سفارشات از لحاظ نوع به دو دسته قابل تقسیم می باشند:

  • سفارش به قیمت معین: سفارشی است که باید در قیمت تعیین شده توسط مشتری یا قیمت بهتر انجام شود.

  • سفارش به قیمت بازار: سفارشی است که مشتری تعیین می کند در قیمت بازار معامله شود.

  سفارشات از لحاظ اعتبار نیز به چهار دسته تقسیم می شوند:

  • اعتبار جلسه معامله: اعتبار این نوع سفارش تا پایان جلسه معاملاتی خواهد بود.
  • اعتبار روزانه: اعتبار تا پایان روز معاملاتی ثبت سفارش. تفاوت این نوع سفارش با سفارش قبلی در این است که به عنوان مثال ممکن است در طی روز، دو جلسه معاملاتی برگزار شود. اعتبار روزانه یعنی تا پایان هر دو جلسه معاملاتی که در طی روز انجام م یشود.
  • اعتبار تا زمان ابطال: اعتبار این نوع سفارش تا زمان حذف آن توسط مشتری خواهد بود.
  • اعتبار تا زمان تعیین شده: اعتبار این نوع سفارش تا زمان تعیین شده در سفارش می باشد. لازم به ذکر است هم اکنون در بورس کالا، سفارشات مشتریان فقط تا پایان جلسه معاملاتی اعتبار دارد.

 • 21 . درخواست انتقال وجه چگونه صورت می پذیرد؟
  اگر مشتری قصد برداشت وجهی از حساب عملیاتی خود را داشته باشد، باید فرم درخواست انتقال وجه  را تکمیل و آن را به کارگزاری ارائه کند. انتقال وجه از حساب در اختیار بورس فقط به حساب شخصی ذکر شده در فرم معرفی اطلاعات حساب های بانکی مشتری امکان پذیر می باشد.
 • 22 . اخطاریه افزایش وجه تضمین یعنی چی؟
  پس از انجام عملیات تسویه روزانه و به روزرسانی حسابها، در صورتیکه مشتری در طی انجام معامله متحمل زیانشده باشد و پس از کسر زیان از حساب عملیاتی، وجه تضمین وی کمتر از حداقل وجه تضمین شود، برای مشتری اخطاریه افزایش وجه تضمین صادر میشود. کارگزار موظف است بلافاصله پس از دریافت اخطاریه وجه تضمین، آن را به اطلاع مشتری برساند. مشتری میبایست پس از دریافت این اخطاریه، حداکثر تا یک ساعت بعد ازشروع جلسه معاملاتی روز بعد، وجه تضمین جبرانی را به حساب عملیاتی خود واریز نماید. اگر مشتری توان مالی برای واریز وجه تضمین جبرانی را نداشته باشد، باید با اتخاذ یک موقعیت تعهدی معکوس، موقعیت تعهدی خود را ببندد. اگر مشتری اقدامی برای بستن موقعیت تعهدی باز خود و یا واریز وجه تضمین جبرانی نکند، پس از اتمام مهلت مشتری، کارگزار مربوطه بنابر دستور اتاق پایاپای و بدون توجه به خواست مشتری، اقدام به بستن تمام یا بخشی از موقعی تهای تعهدی باز مشتری، برای تأمین وجه تضمین جبرانی مورد نیاز میکند. اگر شرایطی در بازار رخ دهد که مشتری یا کارگزار نتواند اقدام به بستن موقعیت تعهدی کند(به عنوان مثال مشتری موقعیت تعهدی خرید اتخاذ کرده است و هم اکنون مجبور به اخذ موقعیت تعهدی فروش م یباشد؛ ولی در بازار معاملات آتی صف فروش شده است، در واقع هیچ معامل هگری حاضر به خرید قرارداد وی نیست) در این صورت تمام یا بخشی از موقعی تهای تعهدی باز مشتری در بازار جبرانی بسته خواهد شد.
 • 23 . ارائه گواهی آمادگی تحویل به معنای چیست؟
  تمامی دارندگان موقعیت تعهدی باز، باید طی مهلت ارائه گواهی آمادگی تحویل(که 2 روز کاری قبل از آخرین روز معاملاتی هر نماد میباشد) توسط کارگزار مربوطه، گواهی آمادگی تحویل را به اتاق پایاپای ارائه کند. درصورتیکه تا پایان مهلت مقرر برای ارائه گواهی آمادگی تحویل، دارنده  موقعیت تعهدی باز مدارک خود را ارائه نکند، قرارداد آتی وی بر اساس قیمت تسویه  روز پایان مهلت ارائه گواهی آمادگی تحویل، تسویه نقدی شده و مشمول جریمه های مقرر در مشخصات قرارداد آتی میشود. مشتریانی که اقدام به اخذ موقعیت تعهدی در روز ارائه گواهی آمادگی تحویل نموده اند باید با اخذ موقعیت تعهدی جدید در آن روز همزمان گواهی آمادگی تحویل را نیز ارائه کنند. پس از مهلت ارائه گواهی آمادگی تحویل، اخذ هرگونه موقعیت تعهدی جدید نشان دهنده ی آمادگی وی برای تحویل میباشد.
 • 24 . فرآیند تحویل بازار به چه معناست؟
  دارندگان موقعیت تعهدی فروش موظند طی روز کاری پس از آخرین روز معاملاتی در زمان مشخص شده، به بانک عامل مراجعه و سکه های خود را به کارشناس مربوطه تحویل دهند. بانک پس از دریافت وجه کارشناسی از مشتری، اقدام به تعیین اصالت و کارشناسی سکه نموده و در صورت تکمیل تعداد سکه ها اقدام به صدور رسید تحویل سکه مینماید. اطلاعات مربوط به شرایط و چگونگی فرایند تحویل نزدیک به تاریخ سررسید هر نماد معاملاتی در سایت شرکت بورس کالای ایران در قسمت اعلانات آتی قابل مشاهده میباشد. دارندگان موقعیت تعهدی خرید نیز میبایست تا ساعت 12 همان روز کل وجه لازم متناسب با تعداد قراردادهای آتی مأخوذ رابحساب عملیاتی خود واریز نمایند. این مبلغ  به صورت زیر محاسبه میشود :

  خریدارانی که وجه مذکور را به حساب خود واریز نموده اند میبایست 2 روز کاری پس از آخرین روز معاملاتی به بانک عامل مراجعه نمایند و در صورت عدم نکول فروشنده متناسب با تعداد قراردا دهای آتی خود سکه ها را تحویل بگیرد. درصورت عدم واریز وجه مذکور توسط خریدار سکه ها به فروشنده مسترد می گردد و خریدار مشمول جریمه های مقرر در مشخصات قرار داد آتی خواهد شد. فروشنده نیز در صورت عدم تحویل سکه مشمول جریمه های مقرر در مشخصات قرارداد آتی خواهد شد.

 • 26 . فرآیند انجام معاملات آتی زعفران چگونه است ؟

  دریافت کد معاملاتی قراردادهای آتی

  واریز وجه تضمین اولیه به حساب عملیاتی
  ارائه سفارش خرید و یا فروش به کارگزار مربوطه و اتخاذ موقعیت تعهدی خرید یا فروش در بازار معاملات آتی
  انجام معاملات روزانه بر روی موقعیت‌های معاملاتی اخذ شده

  ثبت سفارش

  هنگام ثبت سفارش توسط کارگزار، سفارش های مشتریان بر اساس الویت قیمتی و در صورت تساوی قیمت ها بر اساس الویت زمانی ورود سفارش به سامانه معاملاتی اجرا می شوند.

  دوره پیش گشایش

  ۳۰ دقیقه ابتدایی جلسه معاملاتی هست که بعد از آن حراج تک قیمتی انجام می شود. در این دوره امکان ثبت، تغییر و حذف سفارش وجود دارد اما معامله‌ای انجام نمی شود.

  حراج تک قیمتی

  پس از دوره پیش گشایش، حراج تک قیمتی جهت کشف یک نرخ برای اجرای سفارشات ثبت شده انجام می شود.

  از بین قیمت های موجود در صف خرید و صف فروش که امکان انطباق با یکدیگر را دارند، قیمتی انتخاب می شود که بر اساس آن بیشترین حجم معاملات در بازار امکان پذیر باشد. سپس تمام سفارشات با آن قیمت با یکدیگر تطبیق داده شده و از صف خارج می‌شوند.

  حراج پیوسته

  پس از حراج تک قیمتی، معاملات با حراج پیوسته ادامه می یابد.

  در حراج پیوسته، سفارشات خرید و فروش، به ترتیب با الویت قیمتی و سپس الویت زمانی، برای مشتریان در صف خرید و فروش قرار می گیرند. هر زمان قیمت خرید و فروش باهم تطبیق یابند معامله انجام می شود.

  لازم به ذکر است که در دوره پایانی معاملات( ۵ دقیقه پایانی جلسه معاملاتی) ورود سفارش جدید یا ابطال سفارشات امکان پذیر نیست.

 • به روز رسانی حساب ها چگونه انجام می پذیرد؟
  پس از محاسبه قیمت تسویه روزانه، عملیات به روز رسانی حسابها انجام میشود. بدین معنی که تفاوت قیمت تعهد شده در قرارداد آتی با قیمت تسویه روزانه محاسبه شده و متناسب با اندازه قرارداد، توسط اتاق پایاپای به حساب عملیاتی مشتری در صورت سود واریز، یا در صورت زیان از آن حساب کسر میشود.

  تسویه روزانه برای سه دسته از مشتریان یا سرمایه گذاران انجام میشود؛

  1. مشتریانی که در طی دوره معاملاتِ یک نماد معاملاتی، موقعیت تعهدی باز دارند؛ به عنوان مثال مشتری در طی موقعیت تعهدی خرید اتخاذ کرده است، در این صورت تا زمانی که موقعیت تعهدی او ، GCES90 نماد معاملاتی در دوره معامله باز باشد، تسویه روزانه در پایان هر جلسه معاملاتی، برای او انجام میشود.


  مثال:
  معاملات یک مشتری در طی سه روز به شرح زیر میباشد( اندازه هر قرارداد برابر 5 میباشد)؛
  روز اول ؛ اخذ یک موقعیت تعهدی خرید به قیمت  محاسبات سود(زیان):


  2. مشتریانی که در طی دوره معاملاتِ یک نماد معاملاتی، موقعیت تعهدی باز دارند ولی در طی امروز از طریق اخذ موقعیت تعهدی معکوس، اقدام به بستن موقعیت تعهدی خود کرده اند؛ به عنوان مثال مشتری چند روز قبل، در طی یک نماد معاملاتی موقعیت تعهدی خرید اتخاذ کرده است و امروز با اخذ موقعیت تعهدی فروش، موقعیت تعهدی خود را بسته است، تسویه روزانه در پایان جلسه معاملاتی امروز، برای او انجام میشود.


  مثال:
  معاملات یک مشتری در طی سه روز به شرح زیر م یباشد(اندازه هر قرارداد برابر 5 میباشد)؛
  روز اول ؛ اخذ یک موقعیت تعهدی خرید به قیمت 450
  روز سوم ؛ اخذ یک موقعیت تعهدی فروش به قیمت 490


  محاسبات سود(زیان):  3 مشتریانی که در طی روز در جلسه معاملاتی یک نماد معاملاتی، موقعیت تعهدی باز اخذ کرده و در همان روز با اخذ موقعیت تعهدی معکوس، اقدام به بستن موقعیت تعهدی خود کرده اند؛ به عنوان مثال مشتری در جلسه معاملاتی امروز موقعیت تعهدی خرید اتخاذ کرده است و مجددا همین امروز با اخذ موقعیت تعهدی فروش، موقعیت تعهدی خود را بسته است، تسویه روزانه در پایان جلسه معاملاتی امروز، برای او انجام میشود


  مثال:
  معاملات یک مشتری در طی سه روز به شرح زیر م یباشد(اندازه هر قرارداد برابر 5 میباشد)؛

  روز اول ؛ اخذ یک موقعیت تعهدی خرید به قیمت 450 و اخذ یک موقعیت تعهدی فروش به قیمت 490


  محاسبات سود(زیان):