دسته ها

H 07. معادن طلا

 • معادن طلای Barberton
  - موقعيت


  اين معدن در محدوده Barberton در ايالت Mpumalanga آفريقاي جنوبي ، در 370 کيلومتري شرق ژوهانسبورگ و 47 کيلومتريجنوب Nelspruit واقع شده است.

  BML يک کمربند گرينستون حاوي رگه هاي طلا در مقطع قابل معدنکاري به نام معادن Sheba، New Consort و Fairview مي باشد. 

  - تاريخچه

  اين معادن که امروزه BML را بوجود آورده، بهره برداري هاي خود را در 100 سال پيش آغاز کرد. در ابتدا منطقه New Consortداراي چندين محدوده کوچک معدنکاري بود. بعد از مدتي تمام آنها با هم يکي شده و به نام معادن طلاي New Consortشناخته شدند. در سال 1933 نام اين شرکت به اسم (Eastern Transvaal Consolidated Mines Limited (ETC و در سال 1984 به يکي از اعضاي Anglovaal تبديل شد.

  عمر معدن Sheba با کشف Bray از Golden Quarry آغاز شد، که از 13000 تن کانسنگ 50000 انس طلا در سال بدست مي آيد. مالکان معدن Sheba و معادن مجاور آن قبل از شروع به کار ETC در سال 1937 مرتباً تغيير ميکرد. 

  معدنکاري در معدن Fairview در سال 1886 با بهره برداري هاي کوچک آغاز شد. اين برنامه ها به طور متناوب تا سال 1955هنگاميکه Federale Mynbou تشکيل شد ادامه يافت. شرکت ETC معدن Fairview را درسال 1998 يافت.

  - زمين شناسي

  کانسنگ BML درون سنگ هاي گروه Barberton قرار گرفته، شامل توالي از سنگ هاي آتشفشاني مافيک تا الترامافيک زيردريايي ( گروه Onverwacht)، ماسه سنگ ها و شيل هاي گريواک توربيديته ( گروه Fig Tree) و کلاستيک هاي آبهاي کم عمق (گروه Moodies) مي باشند. 

  کاني زايي طلا به صورت مزوترمال و همراه با شکستگي ها و برش هاي تکتونيکي در هر سه گروه اتفاق مي افتد. کانسار قابل معدنکاري در BML شامل زون برشي کاني زايي در دوران آرکئن (5/3 بيليون سال پيش) در سنگ هاي متارسوبي در کمربند شيست سبز Barberton است. کانسارها اغلب در مجاورت گسل Sheba ايجاد شده و داراي سيستم برشي با شيب به سمت جنوب، قوسي، چين خورده و کمپلکسي است. 

  - معدنکاري

  معادن Barberton به روش زيرزميني معدنکاري ميشود. سه مدار آسياب جداگانه هر کدام با ظرفيتت 35000 تن درماه فعاليت مي نمايند. بيشتر سطوح معدنکاري به روش cut-and-waste-fill تجهيز شده، معدنکاري ميشود. دستيابي به توده معدني از طريق سيستم رمپ در سنگ ديواره و فن در مقاطع پله ها مشخص مي شود. طبقه بندي باطله ها به عنوان مواد پرکننده در ايجاد کلاهک سيماني بر روي باطله ها نقش عمده اي دارد. 

  کل ميزان ذخاير قطعي و احتمالي معدن تا ژوئن سال 2004، 8/1 ميليون تن با عيار 25/9 گرم در تن بوده است.

  کل ميزان ذخاير اندازه گيري شده وممکن تا ژوئن سال 2004، 7/6 ميليون تن با عيار 78/5 گرم درتن است.

  امکانات فرآوري شامل 3 کارخانه فرآوري کانسنگ پرعيار با توناژ پايين ميباشد. 

  کارخانه Sheba در سال 1984 ايجاد شد. کارخانه New Consort با وضعيت معمول در سال 1998 ايجاد شد.کارخانه Fairviewدر سال 1999 تشکيل شد.  اولين کارخانه بيولوژيکال- اکسيداسيون با مقياس بزرگ در Fairview در سال 1986 ايجاد گرديد. 

  برنامه اکتشافي توسعه دهنده معدن را به سوي کشف توده کمربالا در معدن Fairview راهنمايي کرد. طرح اکتشافي کنونيوآينده براي معدن New Consort شامل اکتشافات ( که عمدتاً همراه با توسعه) در ناحيه تماسي بوده و هنوز مورد بررسي قرار نگرفته است. 

  ساختار کمپلکسي و نفوذي هاي پگماتيتي بوسيله زون تماسي مجزا گشته و به بلوک هايي با اندازه هاي متفاوت و طرح هاي اکتشافي مختلف تبديل ميشوند. 

  برنامه هاي اکتشافي کنوني وآينده معدن Sheba بر روي کمپلکس Main Reef، Zwartkoppie و کانسارهاي نوع Sheba Royalمتمرکز شده است. اخيراً تعدادي از کانسارهاي باقيمانده در سطح مورد فرآوري مجدد قرار گرفتند. اين فرآوري ها با دوهدف يکي بازيافت طلاي باقيمانده در رسوبات و ديگري پاکسازي محيط انجام ميشود.  

  معادن مختلف در BML به مدت 100 سال است که مورد بهره برداري قرار مي گيرد. در طول دوره هاي وقفه، عمر باقيمانده معدن در حدود 6 تا 10 سال پيش بيني ميشود. اين معادن برخلاف ذخاير تعيين شده قبلي و با توجه به کشف کانسارهاي جديد ادامه يافت و به ذخاير و منابع قبلي اضافه شد. 


 • معادن طلای East Rand
  - موقعيت


  از معادن طلاي East Rand که بر روي حوضه Witwatersrand درBoksburg، و در شرق ژوهانسبورگ قرار گرفته اند، درحدود 100سال است، بهره برداري صورت ميگيرد. اين معدن بوسيله شرکتCrown Gold Recoveries خريداري شد و در اکتبر 2002، 40 درصد سهام به DRD واگذار شد.در اين معادن طلا 2740 نفر مشغول به کار هستند. 


  - زمين شناسي

  کاني زايي طلا درون رسوبات Witwatersrand اتفاق مي افتد. اين رسوبات درون حوضه بزرگ ايجاد شده و معدن هاي طلا در نواحي مختلف از محدوده East Rand گسترش يافته است.

  طلاي بسياري از معادن موجود در ايالت Gauteng در چندين مرحله ايجاد شده اند. ارزش توليدات اين معادن معمولاً بسيار بالا وبسياري از آنها به صورت حاشيه اي معدنکاري ميشوند. 

  - معدنکاري

  در سال 2003 عميق ترين معدن جهان، معدن East Rand با عمق 3585 متر شناسايي شد، اما پس از آن هم تحقيقات براي يافتن منابع طبيعي ادامه يافت.  DRD از معدن بهره برداري کرده و حدود 10 ميليون راند براي سرمايه گذاري پروژه اختصاص داد. 

  توليد کنندگان معدن تمايل دارند تا توليدات را افزايش و قيمت ها را کاهش دهند، و عمر 11 ساله معدن با سرمايه اي حدود 100 ميليون راند تأمين شود، تمرکزفعاليت ها برروي ناحيه سودبخش معدن بوده است.

  توليد طلا از طريق بازيافت انجام شد. توليدات در ماه مارس 2003، 190 کيلوگرم بوده که اين مقدارقابل مقايسه با 220 کيلوگرم در ماه ژانويه است. 


 • معادن طلای Iduapriem/ Teberebie
  - موقعيت

  معادن Iduapriem و Teberebie در Western Region غنا، در 70 کيلومتري شمال شهر ساحلي Takoradi و 10 کيلومتري جنوب غرب Tarkwa واقع شده است.
  شرکت AngloGold Ashanti، 80% سهام معدن طلاي Iduapriem و 90% سهام شرکت Teberebie را در اختيار دارد. اين دو معدن در نزديکي يکديگر قرار گرفته اند و قسمتي از محدوده معدني Tarkwaian را پوشانده اند. 

  - زمين شناسي

  معادن طلاي Iduapriem و Teberebie در انتهاي جنوبي حوزه Tarkwa قرار گرفته است. کاني زايي در اين معادن در سنگ هاي Banket Series در سيستم Tarkwaian با سن پروتروزوئيک انجام مي شود. عمدتاً بيرون زدگي سنگ هاي Banket Series در ناحيه معدني به صورت پشته هاي قوسي با تمايل به سمت جنوب Tarkwa، غرب Iduapriem و شمال Teberebie مي باشند. 

  - معدنکاري

  توليد طلا توسط شرکت AngloGold Ashan درطول 8 ماه براي معدن Iduapriem، 125000 انس طلاي فرآوري شده بوسيله CIP و هيپ ليچينگ بوده است. در ادامه توسعه کارخانه CIP، نصب دستگاه هاي آسياب اضافي و ترقي مدارهاي فرآوري انجام شد، توان عملياتي معدن تحت تأثير دستگاه هاي آسياب و خردکننده قرارگرفت.
  بين ماه هاي مي و دسامبر 2004، ميزان توليدات طلا از CIP، 121000 انس از فرآوري 2181000 تن کانسنگ با عيار 72/1 گرم درتن بوده است. 
  مطالعات امکان سنجي با انجام ارزيابي اقتصادي ذخاير معدني عيار پايين GAG و TGL که در کنگلومراي Tarkwain در زير محدوده هاي اقتصادي در معدن روباز توسعه يافته است، انجام خواهد شد.

  - توليدات

  ميزان توليدات در معادن Iduapriem و Teberebie در سال 2002، 185199 انس بوده، که اين رقم در سال قبل از آن 205130 انس بوده است. ارزش طلاي توليد شده در سال 2002، 232 دلار براي هر انس بوده که نسبت به سال قبل از آن با ارزش 214 دلار براي هر انس به علت کاهش توليدات، افزايش نشان مي دهد.
  ميزان کانسنگ هاي قابل معدنکاري در سال 2002، 4393000 تن، قابل مقايسه با 4852000 تن کانسنگ در سال قبل است، در حاليکه ميزان عيار آن 66/1 گرم درتن و بالاتر از اين عيار (58/1 گرم درتن) درسال 2001 بوده است. 
  عيار بالاتر درنتيجه معدنکاري در بلوک هاي کانسنگ Teberebie تعيين مي شود. سنگ هاي باطله 15,019,000 تن در سال 2002 و در سال قبل آن 13,839,000 تن بوده است. 


 • معادن طلای Vaal River
  - تاريخچه


  در سال 1950، 9 ترانشه اکتشافي حفر گرديد. در 1956 با توجه به معدنکاري هاي انجام شده، مجوز معدنکاري به Western Deep Levels ( که هم اکنون به نام معادن Mponeng، Savuka وTauTona متعلق به بهره برداري هاي West Wits شرکت AngloGold Ashanti هستند ) داده شد. در ماه ژوئن سال 1957 حفاري در شفت شماره 3 معدن ( که امروزه معدن TauTona ناميده ميشود) انجام شد. 

  - موقعيت

  TauTona شفت"تونل قائم" شماره 3 Western Deep Levels سابق و معدن شرقي روي خط West Wits در نزديکي شهرCarletonville و در 70 کيلومتري غرب ژوهانسبورگ در ايالت Gauteng واقع شده است.

  توليدات معدن TauTona در سال 1962 آغاز گرديد. شفت جديد در معدن ايجاد شد و شرکت Anglo American راهنما براي معدنکاري در سطوح بسيار عميق بود. تفسير داده هاي لرزه اي براي توسعه معدن و چگونگي معدنکاري در اعماق استفاده شد.

  توليد طلا با کاهش 12 درصدي به 568000 انس رسيد، که اين رقم توناژ پايين معدن را نشان ميدهد. بازده معدن تحت تأثير راند و افزايش دستمزدها کاهش يافت. ارزش توليدات با افزايش 43 درصدي به 245 دلار براي هر انس رسيد، به عبارت ديگر با افزايش 23 درصدي به 50531 راند (واحد پول آفريقاي جنوبي) در هر کيلوگرم رسيد. سود کل بهره برداري با کاهش 42 درصدي به 58 ميليون رسيد. هزينه افزايش سرمايه 65 ميليون دلار بود که 19 درصد پايين تر از همين ارزش در سال 2003 بوده است. 

  بيشترين کارها در زيرسطح 120،پروژه CLR انجام شد و باعث توسعه CLR و پروژه VCR شدند.

  حجم توليدات در فصل سوم سال 2004 افزايش يافت. مجموع اين عوامل باهم باعث کاهش 10 درصدي توليدات به 88/10 گرم درتن گرديده است. 

  توليد از شفت CLR در سال 2004 آغاز گرديد و انتظار ميرود که ميزان توليد طلا در يک دوره 10 ساله 550,000 و کل ارزش آن 53 ميليون دلار باشد. پيش بيني ميشود که ارزش پروژه 134 دلار براي هر انس باشد. 

  پروژه توسعه VCR با هدف دستيابي به دو محدوده ذخيره معدني در افق VCR که در قسمت شمال شرقي کمپلکس شفت واقع شده است انجام ميشود، ستون ديگر VCR در زون بيروني واقع شده است. اين پروژه 300000 انس طلا را به توليدات معدن با ارزش 30 ميليون دلار اضافه خواهد کرد. 

  بلوک ذخيره VCR در زير سطح 120 با عنوان پروژه زير سطح 120 TauTona، بوسيله سيستم شفت مايل در مرکز ژئوگرافي، زيرسطح 125 قابل دستيابي است. انتظار ميرود که درحدود 2 ميليون انس طلا در دوره 9 ساله از اين پروژه، با ارزش 152 ميليون دلار توليد شود. 

  ارزش متوسط طلاي توليد شده از اين معدن 203 دلار براي هر انس بوده است. توسعه برنامه ها و توليدات در ژانويه 2007 آغازخواهد شد.

  انتظار ميرود که توليدات در معدن TauTona در سال 2005 در همان سطح سال 2004 يعني 570000 انس

  با ارزش 229 دلار براي هر انس باقي بماند. ارزش افزوده معدن درحدود 66 ميليون دلار خواهد بود. 


 • معادن طلای آذربایجان
  آذربایجان به لحاظ موقعیت جغرافیایى و ساختار زمین شناسى داراى معادن و کانى هاى گرانبهایى از جمله طلا می باشد. همچنان حوزه ها و مرزهاى شناخته نشده و یا به عمد شناخته نشده اى را نیز قطعاً در این منطقه وجود دارد.
  بدیهی است که منطقه آذربایجان روی خطی تیتانیوم قرار گرفته که از ترکیه شروع شده و بعد از گذشت از آذربایجان و مناطق مرکزی ایران به پاکستان متصل می گردد. متأسفانه دستگاه هاى ذی ربط عنوان مى کنند که اطلاعات دقیقى راجعبه سنگ ها و فلزات گرانبها و نیمه گرانبها ندارند.
  علاوه بر این اندیسها و کانسارهای طلا، مناطقی دیگری نیز وجود دارند که دارای پتانسیلهای غنی از ذخایر طلا می باشند ولی به علت اینکه در این مناطق مطالعات زمین شناسی و اکتشافی مهمی  صورت نگرفته است توانایی های معدنی این مناطق بطور صحیح شناخته نشده است. علاوه بر این به علت اینکه ذخایر طلا به همراه سایر کانیها مانند نقره، مس و غیره یافت می شوند به دلیل استخراج و عملیات نادرست، طلای موجود در این معادن از بین می رود.
   
  برخی معادن طلا کشف شده در آذربایجان به شرح زیر می باشد.
  - کانسارهای آقا میر، شرف آباد، هیزجان، خوینرود، سیه کلان، کوه قاجار، مازگر، مزرود و انجرد درمنطقه ورزقان
  - کانسار نبی جان در شهرستان کلیبر
  - کانسار مسجد داغی در شهرستان جلفا
  - کانسارهای زگلیک، نقدوز، وزایلیک، قاومیش اولان، ساریخانلو، زرینه رکاب در منطقه اهر
  - کانسارهای قره قلات، بایچه باغ و زرشوران در تخت سلیمان
  - معدن طلای آق دره و کانسارهای گچه کنبد، گزدره، آی قالاسی، چیچکلو و عربشاه در تیکان تپه
  - کانسارهای دیزج تکیه و کلاز در منطقه اشنویه
  - کانسارهای شاخ شاخ و اوچ دره در منطقه صائین قالا
  - کانسارهای قیزل بولاق، کلیسا کندی و خانگل در منطقه چالدران
  - کانسارهای قوچاش در منطقه قره ضیاالدین
  - کانسارهای سیدتاج الدین در منطقه تسوج
  - کانسار دلقوز داغ در منطقه عجب شیر
  - کانسار دوستان در منطقه حسنلو سولدوز
  - کانسارهای نازلو قره چمن و تیکمه داش در منطقه بوستان آباد
  - معدن طلای خاروانا و اندیس های طلای آرموداق و آقوران در منطقه میانه
  - کانسارهای خلف و خمس در منطقه خالخال
  - معدن طلای دوست بیگلو و کانسار موئیل در منطقه خیاو (مشکین شهر)
  - کانسار اسدآباد، چنگوری، خمارک و خوم دره در منطقه سلطانیه
  - کانسار سهرین، سیدکندی، قره آغاج، قره گل، گل تپه، گویجه قیه و مهرجان در زنجان
  - کانسار الوند،خلیفه لو، ریزه جین و زه آباد در ابهر
  - معدن طلای توزلار در ماهنشان
  - کانسار گازرخان در الموت قزوین
  - کانسار قلعه سیلوار، داش کسن بهارلو و علی آباد دمق در همدان

   


 • معدن سنگ فیروزه
   

  فیروزه یک کانی کمیاب و ارزشمند آبی نزدیک به سبز است که خواهان فراوانی دارد. این کانی به‌دست فیروزه‌تراشان شکل داده می‌شود و به عنوان نگین برای انگشتر، گردنبند، گوشواره و دیگر جواهرات به کار می‌رود.

  پیش‌تر این کانی تنها از سنگ فیروزه به دست می‌آمد ولی امروزه همانند دیگر کانی‌ها مصنوعی نیز فرآوری می‌شود به گونه‌ای که حتی تشخیص طبیعی یا مصنوعی بودن آن برای کارشناسان نیز بسیار دشوار است.

  نامورترین و پرخواهان‌ترین فیروزه در ایران فیروزه نیشابور است و مهم‌ترین معدن فیروزه در ایران در شهرستان نیشابور می‌باشد که از بیش از ۲۰۰۰ سال پیش استخراج می‌شده‌است. معدن این فیروزه در نزدیکی روستای معدن نیشابور است و از سطح زمین ۲۰۱۲ متر بلندی دارد.

  به سبب وجود این معدن در نیشابور، شهر فیروزه را به عنوان یکی از القاب نیشابور آورده‌اند.
 • معدن طلاي AFRIKANDER LEASE
   موقعيت


  اين معدن در Klerksdorp، استان شمال غربي آفريقاي جنوبي واقع شده است.

  - تاريخچه

  سهام معدن طلاي Aflease در آپريل سال 1957 به بورس ژوهانسبورگ رفت. در سال 1982، شرکت Anglo American معدن زيرزميني را توسعه داد. در سال 1994، عمليات معدنکاري متوقف شد. در سال 1998، سهامدار جديد، Peter Skeat بهرهبرداري را به صورت روباز آغاز نمود.

  در ماه مي 2003 فاز 1 قسمت ليچينگ کربن کامل شد. در نوامبر 2003، Aflease اداره Kalgold را از Harmony گرفت. 

  - زمين شناسي

  فعاليت هاي معدني Klerksdorp بر روي ناوديس Rietkuil واقع شده است، که شامل رسوبات سري پاييني Witwatersrandميباشد. اين ناوديس شامل حوضه بيروني وداخلي بوده و بوسيله حوضه Bonanza پوشيده شده است. کاني اصلي حوضهBonanza طلا ميباشد.

  - کانسار New Kleinfontein

  ريف حاوي طلا، شامل لايه هاي کنگلومرا با ضخامت کمتر از يک مترمتعلق به گروه Central Rand و فوق گروه Witwatersrandاست. هر دو واحد ريفي Main و Upper Main معدنکاري شده اند. 

  -کانسار Modder East

  در Modder East ذخيره کانيايي در افق Black Reef واقع شده است. Black Reef در سکانس Transvaal واقع شده و با دگرشيبي بر روي رسوبات گروه Witwatersrand قرار گرفته است. اين ريف شامل رخساره اي به نام Buckshot Pyrite Leader Zone يا (BPLZ)، رخساره Blanket و رخساره Channel با گسترش محلي ميباشند. تمام اين رخساره ها شامل کنگلومرا و کوارتزيت هاي درشت دانه هستند. طلا درون لايه هاي پيريت در BPLZ، با ارتباط نزديک بين طلا و مجاورت با خط ساحلي قرار گرفته است. عيار طلاي در نزديکي خط ساحلي کاهش مي يابد. 

  در Modder East، افق کنگلومرايي ريف Kimberley حاوي طلا، بوسيله رسوبات Witwatersrand که داراي مقادير قابل توجهي طلا هستند، پوشيده شده است. ذخيره اين کانسار 770000 انس است. 

  - کانسار Kalgold

  معدن Kalgold در کمربند گرينستون Kraaipan آرکئن روي حاشيه شرقي کراتون Kaapvaal واقع شده است. اين کمربند شامل ولکانيک هاي به شدت دفرمه و متامورف و همچنين مقدار کمتري سنگ هاي رسوبي بوده که بوسيله سنگ هاي فيليک، کلريت کوارتز و شيست کوارتز سريسيتي، شيست کربنات تالک آمفيبوليتي و سنگ هاي آهن نواري نشان داده ميشود. طلا همراه با پيريت و آرسنوپيريت درون رگه هاي کوارتز و سنگ آهن نواري ايجاد ميشود.

  - معدنکاري

  رئيس معدن Aflease در سال 2002 اعلام کرد که تصميم دارد تا قسمت CIL کارخانه را راه اندازي نمايد، بعد از امضاء قرارداد نتيجه گرفتند که در پايان سپتامبر مي توانند اين قسمت را راه اندازي نمايند. طرح AFL در سال 2002 بهره برداري هاي زيرزميني را از 165000 تن در ماه به 200000 تن در ماه افزايش داد و باعث شد تا بازيافت، افزايشي معادل 94% و توليدات طلا به بيش از 300 کيلوگرم (10000 انس) در ماه برسد.

  اتمام تست استخراجي بوسيله MDM، که در ارتباط با شرکت Lakefield Research Africa است، مناسب بودن کانسنگ Afleaseرا براي طرح CIL تأييد کرد. نتايج بدست آمده نشان داد که درصد طلاي آزاد براي جدايش ثقلي بيش از ميزان پيش بيني شده بوده است. 

  توليدات معادن روباز Klerksdorp و Kalgold بالا است. معدنکاري روباز در Klerksdorp از بهره برداري هاي ريف Outer Basin و معدن Bonanza West بدست مي آيد.  معدنکاري در اين معدن هم به روش روباز و هم زيرزميني انجام مي گيرد.

  ذخاير اين معدن شامل معادن New Kleinfontein و Kalgoldحاوي 5/2 ميليون انس طلا بوده است. منابع اين معدن شامل معادن New Kleinfontein و Kalgold داراي 5/8 ميليون انس طلا است. 


 • معدن طلاي BARBROOK
  - موقعيت


  اين معدن در نزديکي شهر Barberton با تاريخچه معدنکاري طلا، در ايالت Mpumalanga آفريقاي جنوبي واقع شده است. تاريخ معدنکاري طلا در معدن Barbrook به بيش از 100 سال پيش برميگردد. ماده معدني Barbrook محدوده اي با وسعت 10,625 جريب را پوشانده و داراي 28 کيلومتر امتداد است. همچنين اين معدن 20 مرحله کارقديمي در معادن طلا را نشان ميدهد.

  100% مالکيت اين شرکت در اختيار شرکت Barbrook Mines Limited است.

  - زمين شناسي

  کانسار طلاي Barbrook در کمربند گرينستون Barberton واقع شده و ميزبان ديگر کانسارهاي طلا در منطقه ميباشد. اين کمربند داراي سن آرکئن و شامل برخي سنگ هاي آتشفشاني و رسوبي قديمي در آفريقاي جنوبي است. کمربند گرينستون داراي امتداد جنوب غرب- شمال شرق است و با نفوذ توده هاي گرانيتي متفاوت در حاشيه ها تغيير شکل يافته است.

   کانسار Barbrook بوسيله دو سري تشکيلات نواري آهن دار جهت دار با امتداد شرقي- غربي پوشيده شده است. اين دو زون برشي، به نامهاي Zwartkoppie و Barbrook معروف هستند، و ميزبان کانسار طلاي Barbrook ميباشند. کاني زايي طلا درBarbrook به صورت مختلط انجام ميشود، طلا معمولاً بسيار دانه ريز بوده و کانيهاي همراه آن کانيهاي مقاوم مانند پيريت، آرسنوپيريت و کنسانتره هاي مهم کربن آلي هستند. 

  - معدنکاري

  معدنکاري در Barbrook به روش زيرزميني استفاده شده در پله هاي روباز انجام ميگيرد. کانسار شکسته شده به محل خرده کننده ها در طول سطح دهم حمل کننده ها حمل ميشود. هم اکنون همه کارها بين سطح هفتم و دهم انجام ميگيرد. شفتمايل معمولاً برروي کانسنگ زون French Bob توسعه مي يابد تا بتوان به کانسنگ در زير سطح دهم دست يافت. 

  - فرآوري

  در کارخانه فرآوري فلزي، کانسنگ شکسته ريزتر شده، به اندازه کوچکتر از 13 ميليمتر شکسته شده و ذخيره ميشود. از اين انبار کانسنگ به واحد سنگ شکن با نيروي 250 کيلووات حمل ميشود و از آنجا به واحد فلوتاسيون برده ميشود. در واحد فلوتاسيون بيش از 70% طلا بازيافت ميشود. کانسنگ خردشده از واحد فلوتاسيون شامل مدارهاي سلول فلاش، اسکونجر، کلينرورکلينر عبور مي نمايد. کنسانتره واحد فلوتاسيون داراي عيار بين 30 تا 40 گرم درتن است. 

  کنسانتره کربن آزاد در Sala با قدرت 90 کيلووات، محصولي با 95% بازيافت به اندازه 25 ميکرون توليد مينمايد. کنسانتره دانه ريز به دو محل ديگر فرستاده ميشود، مرحله پيش از اکسيداسيون Aachen که گاز اکسيژن به کنسانتره سولفيده ريزدانه اضافه ميشود.

  سپس آهک براي افزايش PH به بالاتر از 10، به محلول اضافه ميشود. طلا از ماده بارگذاري شده به صورت انتخابي و در مدارالکتريکي واقع در قسمت ذوب کننده بازيابي ميشود. اين شمش هاي عيار بالاي طلا به کارخانه فرآوري South African براي پردازش و فروش طلا فرستاده ميشود.  

  چرخه فرآوري به طوريکنواخت 8000 تا 10000 تن در ماه ماده معدني توليد مينمايد. ظرفيت ماده معدني به 10000 تن در ماه از معدن زيرزميني افزايش يافت و امکان معدنکاري بيشتري را فراهم نمود. آسياب گلوله اي با قدرت 1300 کيلووات براي فرآوري کانسنگ سولفيده با سرعت 25000 تن در ماه طراحي شد.

  باطله ها به محل جمع آوري باطله ها در 3 کيلومتري معدن فرستاده ميشود. 

  معدن Barbrook يک معدن بسيار کامل و داراي تمام اجزاي مورد نياز در بهره برداري ، آزمايشات و تجهيزات معدني کامل است. 


 • معدن طلاي BEATRIX
  - موقعيت


  اين معدن در نزديکي شهر Virginia در استان Free State آفريقاي جنوبي واقع شده است. عمق معدن بين 500 تا 2200 متريميباشد. و تعداد افراد شاغل در اين معدن 12000 نفر ميباشند.

  معدنکاري حاشيه اي هنوز هم در معدن استفاده مي شود. زير سازي معدن 4 شفت و دو کارگاه استخراج طلا ميباشد. 

  توليدات اين معدن بيش از 650,000 انس طلا بوده است.

  - زمين شناسي

  اکتشاف ريف Beatrix (BXR)، در سطح ناپيوستگي که در زيرتشکيلات Eldorado وجود دارد، انجام گرفته است. ناپيوستگي مشابهي بر روي ريف Kalkoenkrans (KKR) در شفت 4 Beatrix ( معدن پيشين Oryx) وجود دارد که توسعه يافته است. 

  ريف BXR بوسيله توالي از رسوباتKaroo با سن پرموترياس در مرز جنوبي معدن قطع و جابجا شده است. کنگلومرا با ضخامت بين 30 تا 300 سانتيمتر به صورت کانالي درون توده مذکور قرار گرفته است.

     BXR قسمتي از توده جدا و تغييرشکل نيافته بزرگ از محدوده شرقي شفت شماره 1 بوده که بوسيله گسل Stuurmanspanمحدود شده است. در اين منطقه، گسل هاي نرمال با شيب شمالي، اين ريف را به دسته هاي نامتوالي از نوارهاي باريکي با شيب شمالي تقسيم مينمايد. عموماً، شيب ريفها به آرامي به سمت شمال يا شمال شرق با زاويه اي بين 4 تا 5 درجه به سمت شمال ماده معدني معدن ميباشد.

  شفت 4 Beatrix به منظور استخراج KKR توسعه يافت. گسترش اين شفت بر روي شفت اصلي معدن Beisa و سري شفت هاي قابل دستيابي KKR که درون و زير، ساختارهاي چين خورده Beisa قرار گرفته اند، متمرکز شده است. 

  تصور ميشود که ساختارهاي بزرگ معدن داراي سه بعد امواج لرزه اي و تعداد زيادي گمانه هاي زيرزميني باشند که در ساختارهاي تعيين شده حفاري ميشوند. از لحاظ ساختاري شفت4 نسبتاً پيچيده است. ساختارهاي چين خورده با شيب به سمت شمال به صورت تاقديسي همراه با حاشيه غربي حوضه Witwatersrand هستند. و با گسل تراستي که داراي شيب به سمت غرب ميباشد کامل ميشود. در شرق چين خوردگي ها، شيب ريف به سمت شرق ميباشد. شيب شمالي دسته گسل هاي نرمال قابل جابجايي به سمت پايين در قسمت مسطح ريف ميباشد. 

  - ذخاير و منابع

  از روي مدل هاي تخميني معدن طلاي Beatrix ذخيره آن 22 ميليون انس حدس زده شد.

  در ادامه گسترش شفت 3 و بازشدن توده معدني Aandenk باعث تأييد رخساره ريفي و عيار آن گرديد. جزئيات نقشه برداري زيرزميني و آناليز مغزه ها اجازه مي دهد تا تعريف مجزايي از کانال هاي Aandenk که ظرفيت انتخابي معدنکاري را تغيير ميدهد داشته باشيم. 


 • معدن طلاي BLYVOOR
  - موقعيت


  شرکت معدني طلاي Blyvoor در محدوده طلادار Carletonville، در لبه شمال غربي حوضه Witwatersrand قرار گرفته است. 

  کارخانه معدن در سال 1937 تأسيس شد و توليدات آن از سال 1942 آغاز گرديد، Blyvoor اولين معدن در امتداد خط West Wits مي باشد. مالکيت معدن Doornfontein در دسامبر 1995 به اين شرکت واگذار شد. 

  - زمين شناسي

     مقطع Blyvoor داراي دو افق اصلي طلادار مي باشد: Carbon Leader Reef (CLR) يکي از توده هاي ماده معدني اصلي طلادار در منطقه به شمار ميرود. و ريف Middelvlei 75 متر بالاتر از افق CLR واقع شده است.

  Blyvoor جزو معادن باطله دار در سطح بوده اما ذخاير آن به صورت تصاعدي کاهش مي يابد، کانسنگ زيرزميني معدن 100000 تن در ماه است. ظرفيت کارخانه تقريباً درحدود 200000 تن در ماه است.

  توسعه پروژه Blyvoor، باعث افزايش عمر معدن به بيش از 15 سال ميشود. اين پروژه باعث معرفي ذخاير معدني عيار پايين مانند Middelvlei Reef ميشود که همانند احياء(طلاي قديمي)از کارهاي گذشته در منطقه CLR است. معدنکاري با قيمت پايين هم در Middlevlei Reef شدني است که اين مطلب به اين علت است که توسعه منطقه بيش از گسترش معدنکاري بوده است، همچنين توسعه معدني CLR درنتيجه محيط معدني بدون تنش در Middelvlei Reef آمده است.

  - ذخاير

  در سال 2002، DRD نشان داد که ميزان ذخيره طلاي موجود در معدن افزايشي 9 درصدي معادل 64/5 ميليون انس طلا يافته يعني به 9/70 ميليون انس، در مقايسه با سال 2001 رسيده است و نسبت ذخيره طلا درحدود 89/1 ميليون انس يعني 13 درصد افزايش يافته و به 3/16 ميليون انس رسيده است.

  بعد از تهي سازي معدن کل ميزان ذخاير اين معدن به ميزان 1/1 درصد (معادل 3/0 ميليون انس) کاهش يافت .

  کل ميزان ذخيره با 1/25 درصد کاهش (يعني 5/1 ميليون انس) که درنتيجه ميزان متغير در Carbon Leader بود باعث تغيير معدنکاري به معدنکاري ستوني شد. 


 • معدن طلاي Buffelsfontein
  - موقعيت


  اين معدن در نزديکي شهر Stilfontein در ايالت North Westآفريقاي جنوبي و در 160 کيلومتري جنوب غرب ژوهانسبورگ واقع شده است.  در اين معدن هم به صورت زيرزميني و هم روباز استخراج صورت مي پذيرد. 

  فعاليت هاي معدني طلا در محدوده معدني Klerksdorp بين شهرهاي Klerksdorp، Orkney و Stilfontein قرار گرفته است. 5 معدن Hartebeesfontein، Buffelsfontein،(North Lease Area) Vaal Reefs، South Lease Area) Vaal Reefs و (Moab Lease Area) Vaal Reefs در اين محدوده واقع شده اند. 

  - معدنکاري

  تجهيزات معدن در سال 1957 مجوز راه اندازي را دريافت کرد و شامل بهره برداري هاي معدني سطحي و زيرزميني، کارخانه فرآوري، تجهيزات باطله برداري و امکانات زيرسازي شامل تونل قائم East، تونل قائم Pioneer، تونل قائم Orangia و باطله هايسطحي مي باشد.

  کل ذخاير به ميزان 7/49 درصد (5/2 ميليون انس) در تونل قائم Strathmore کاهش يافت، بنابراين اين ذخيره غيراقتصادي به شمار ميرود. کل ذخاير با کاهش 2/99 درصدي (4/1 ميليون انس)، باعث کاهش عمر معدن و در ادامه توقف کامل فعاليت ها شد. 

  درحدود 4900 تن طلا از آغاز اکتشافات در اين منطقه در سال 1886 کشف شد. چندين سال پيش ماده معدني غني به نامVaal Reef در اين محدوده يافت شد. 20 درصد کل توليدات طلا در اين محدوده به خصوص معادن Stilfontein، Vaal Reefs،Hartebeesfontein و Buffelsfontein از اين منطقه بدست آمد.


 • معدن طلاي DEELKRAAL
  - موقعيت


  اين معدن در محدوده ايالت شمال غربي آفريقاي جنوبي يعني Potchefstroom و درحدود 90 کيلومتري غرب ژوهانسبورگ واقع شده است.

  - توليدات

  توناژ آسيابي و توليدات طلاي باقيمانده در مقايسه با فصل قبل علارقم وجود تعطيلات کاهش يافت.

  ميزان کل توليدات در Goldfields آفريقاي جنوبي در سال 1984، 1445 کيلوتن کانسنگ بوده است که از آن 7298 کيلو طلا به دست مي آيد.

  گسترش دستگاه هاي حمل و نقل باعث توسعه سطوح حفاري معدن به 35 سطح گرديد. توسعه با ايجاد

  سومين شفت ( شماره 1) بر روي سطح 35 آغاز گرديد.

  انتظار مي رفت که توليدات توناژ آسيابي به آهستگي افزايش يابد. توليدات توناژ آسيابي و طلاي توليدي در مقايسه با فصل گذشته افزايش يافت. 

  اگرچه توليدات زيرزميني معدن با 3 درصد افزايش از 491000 تن به 506000 تن رسيد، اما بازيافت طلا از باطله ها بوسيله رقيق سازي ادامه يافت.عيار طلاي بازيافتي5,00 گرم در تن بود که در سپتامبر 2003 به5,38 گرم درتن رسيد، و طلاي بازيافتي با 4 درصد يا 114 کيلوگرم کاهش به مقدار 2527 کيلوگرم رسيد.

  Elandsrandگزارش داد که عيار طلاي زيرزميني5,4 گرم درتن ميباشد.


 • معدن طلاي DRIEFONTEIN
  اين معدن در محدوده طلادار West Wits Line آفريقاي جنوبي و درحدود 60 کيلومتري جنوب غرب ژوهانسبورگ واقع شده است. شرکت Driefontein Consolidated در سال 1981 با ادغام معادنWest Driefontein و East Driefontein ايجاد شد. در ژانويه سال 1998 شرکت Gold Fields مديريت شرکت را براي بهره برداري پذيرفت و تا ماه مي سال 1999 کلاً مالکيت شرکت را برعهده گرفت. اين معدن از سال 1945 بيش از 100 ميليون انس طلا توليد کرده و تعداد کارکنان آن 16600 نفر ميباشند. 


  - زمين شناسي و ذخاير

  محدوده طلادار اين معدن قسمتي از حوضه Witwatersrand ميباشد. کاني زايي طلا در اعماق بين 1000 تا 4000 متري سطح زمين اتفاق افتاده است و درون دو توده ماده معدني Carbon Leader Reef (CLR) و Ventersdorp Contact Reef يا (VCR)ميزبان ميباشند.

   سومين توده معدني Middelvlei Reef (MR) است که کوچکترين ذخيره ماده معدني اين منطقه به شمارميرود. CLR شامل رخساره هاي متفاوت از رگه باريکي از کربن تا نوارهاي کنگلومراي متعدد ميباشد. رگه هاي عيار بالا در پايه Central Rand Group واقع شده اند و در Driefontein داراي شيب 25 درجه ميباشند.

  در اواسط سال 2004 ذخيره Driefontein درحدود 3/101 ميليون تن با عيار 3/7 گرم درتن طلا معادل 6/23 ميليون انس طلا بوده است، علاوه براين ذخاير اضافي اين معدن 9/124 ميليون تن با عيار 3/11 گرم درتن طلا معادل 4/45 ميليون انس طلا بوده است. 

  - معدنکاري

     Driefontein يکي از معادن زيرزميني آفريقاي جنوبي به شمار ميرود و به همين دليل شانس افزايش مکانيزه کردن معدن در آن کمتر است. اين معدن شامل 8 تونل قائم است که بوسيله VCR و CLR قابل دستيابي هستند. تونل هاي قائم 1، 2 ، 4 و 5 در قسمت شرق معدن و تونل هاي 5، 6 و 7 در قسمت غرب معدن قابليت دستيابي دارند. با تهي کردن قسمت غربي معدن، بايستي از تونل هاي قائم 1 و 5 استفاده شود.

  هم اکنون در اين معدن از دو روش معدنکاري longwall و scattered استفاده ميشود.

  در ادامه کار روي VCR زمانيکه استخراج CLR برپايه معدنکاري ستوني عميق انجام شد در استخراج ثانويه بيش از 50% ستون هاي معدنکاري باقيمانده اند. طرح بندي اوليه شامل ستون هايي با 40 متر پهنا و 140 متر طول بوده است، بعد از انجام معدنکاري ثانويه استخراج 5/87 % طرح انجام پذيرفته بود.

  فعاليت هاي انجام شده در اين معدن به معادن حدواسط تا عميق مربوط بوده و فعاليت هاي لرزه اي ميباشند. 

  فرآوري در اين معدن شامل 3 بخش استحصال اوليه و1 بخش ثانويه است.

  آسيابهاي جديدي در دو بخش شماره 1و 2 راه اندازي شده است و اين تجهيزات طي يک

  برنامه 2 ساله جانشين تجهيزات قديمي معدن شدند.کارخانه فرآوري شرقي شامل 3 مرحله خردايش ، آسياب و هيدروسيکلون و قسمتهايي از تجهيزات ليچينگ است. و ظرفيت حجمي اين بخش در حدود 240000 تن در ماه است.

  شرکت قصد دارد تغييراتي در مرحل فرآوري بوجود آورد و مرحله فيلتراسيون را با عمليات کربن فعال در پالپ جايگزين کند که دراينصورت ظرفيت ورودي کارخانه تا 300000 تن در ماه افزايش خواهد يافت.

  کارخانه غربي شامل سنگ شکنهاي CLR و VCR است که همراه با آسياب مرکزي و بخشهاي ديگر به دو بخش اصلي عيار بالا و عيار پايين تقسيم مي شود.مراحل فرآوري در اين بخش نيز مانند بخش شرقي که در بالا گفته شد ، مي باشد و ميزان ظرفيت ورودي اين بخش در حدود 170000 تن در ماه است. 

  بخش عيار پايين شامل چرخه اي از خردايش اوليه ، آسياب SAG ودو چرخه فرآوري ديگر است . مواد معدني پس از ليچينگ به محل ديگري پمپاژ و کربن فعال به آن اضافه مي شود و سپس به قسمت فرآوري معدن Kloof مي رود و در آنجا کربن از پالپ بازيابي مي شود .ظرفيت ورودي اين بخش نيز در حدود 115000 تن در ماه مي باشد.

  - توليد و قيمت:

  حجم عمليات سالانه اين معدن تا ژوئن 2004 ، خردايش 44/6 ميليون تن کانسنگ و توليد 14/1 ميليون اونس طلا(35494 کيلوگرم) که ارزش هر اونس طلا در حدود 311 دلار بوده و اساساً مبالغ گزارش شده قيمت تا اواسط 2003 بيش از 202 دلار بر اونس بوده است.

  در سالهاي اخير ميزان توليد اين معدن کاهش يافته است و اين بدليل زمين لرزه هايي است که در بخش زيرزميني معدن بدليل انجام فعاليتهاي آتشباري ، بوجود آمده است .

  براي مقايسه ميزان توليد با گذشته بايد گفت که توليد اين معدن تا اواسط سال 2000 سالانه در حدود 4/1 ميليون اونس طلا بوده است.


 • معدن طلاي EERSTELING
   موقعيت


  اين معدن در 36 کيلومتري جنوب شهر Polokwane در ايالت Limpopo آفريقاي جنوبي و 300کيلومتري شمال ژوهانسبورگ واقع شده است.

  100% مالکيت اين شرکت در اختيار شرکت معدني Eersteling Gold Mining ميباشد.

  - زمين شناسي

  ماده معدني اين معدن داراي مساحتي درحدود 47000 جريب (19020 هکتار) است که در فاصله 25 کيلومتري توسعه يافته است. اين معدن در کمربند گرينستون Pietersburg با سن آرکئن و داراي توالي هاي بالايي و پاييني ميباشد. توالي بالايي بيشتر از کنگلومرا، شن و ماسه سنگ و توالي تحتاني از سنگ هاي متفاوت آتشفشاني مافيک و اولترامافيک، نفوذي ها همراه با تشکيلات آهن دار نواري و چرت تشکيل شده اند. کاني زايي طلا بيشتر در رخساره برشي Willemse ناحيه Eersteling ديده ميشود.

  از اوايل 1997، هنگاميکه توليدات آن به علت کاهش قيمت طلا کاهش يافت، مراقبت و نگهداري از معدن طلاي Eersteling صورت گرفت. علارقم قيمت بالاي دلار، به علت ارزش بالاي طلا از بازگشت توليدات به سطح اقتصادي جلوگيري به عمل آمد. در سال 2002، شرکت Eersteling نياز به امتياز معدنکاري در 9 بخش معدن داشت که درآپريل 2003 اين امتياز به آنها داده شد.Caledonia تصميم دارد که قيمت طلا را به سطح اقتصادي و مناسب برساند.

  در نتيجه آزمايشات Eersteling/Roodepoort در آينده توليد محصولات اقتصادي معدن مجدداً شروع خواهد شد. 

  - ذخاير

  ذخاير طلاي معدن Eersteling بر پايه اطلاعات سال 1997 تخمين زده شد، قبل از آن معدن در مرحله نگهداري به سر مي برد.

  - اکتشاف

  معدن Eersteling داراي تعدادي کانسارهاي اکتشافي در ساختار کاني سازي منطقه است، که اين کانسارها شامل پروژه اکتشافي طلاي Roodepoort و پروژه اکتشافي پلاتين Rooipoort ميباشد. علاوه براينها يک پتانسيل اکتشافي مهم که تقريباً 90% از آن در اين محدوده اکتشاف نشده باقي مانده اند، وجود دارد. 

  معدن طلاي Eersteling يک معدن بسيارکامل از لحاظ تجهيزات و ساختمان هاي موجود بوده و داراي انواع آزمايشگاه هاي عيارگيري و ذوب فلزات، محل هاي ذخيره معدن، کارگاه هاي مهندسي و نگهداري، انبار مواد منفجره مي باشد. 


 • معدن طلاي ELANDSRAND
  - موقعيت


  معدن Elandsrand درناحيه West Wits ، و 10 کيلومتري جنوب غرب Carletonville بين ايالت هاي Gauteng و North Westآفريقاي جنوبي واقع شده است.

  قبلاً مالک اين معدن شرکت Anglogold بود و در مارچ 2001 به شرکت Harmony واگذار شد.

  معدن طلاي Elandsrand يک معدن کامل با برنامه هاي مالي قابل توجه و عمري درحدود 20 سال ميباشد.

  تعداد افراد شاغل در معدن Elandsrand 5900 نفر است. 

  - زمين شناسي

  معدن Elandsrand بر روي حاشيه شمال غربي حوضه Wits واقع شده است. ترکيب اصلي زمين شناسي منطقه،سازند VCR با ترکيب عمدتاً کنگلومراي مقاوم در Elandsrand ميباشد. درجايي که کنگلومراي کمرپايين Elsburg در برابر VCR واقع شده همراه با آن معدنکاري صورت مي گيرد. VCR کوارتز حاوي طلا با اندازه کنگلومرايي با عيار حدواسط ميباشد. در معدن Elandsrand پله هاي معدن روي سطح 98 ايجاد شده، اما پله هاي اضافي VCR در معدن جديد بين سطوح 102 و 115 از اواسط 2003 ايجاد شده است. 

  - معدنکاري

  روش معدنکاري اين معدن مکانيزه نشده، و معدنکاري باريک صفحه اي در آن انجام مي شود. روش معدنکاري شبکه اي متوالي استفاده شده در معدن، اجازه انتخاب روش معدني را به VCR ميدهد.

  ذخيره معدن Elandsrand 10 ميليون انس است و مقدار ذخيره آسياب شده 3/42 تن با عيار 12/7 گرم درتن بوده است.

  ميزان منابع طلاي اين معدن 7/17 ميليون انس است.

  از معدن جديد Elandsrand 450000 انس در سال از زير سطح 98 استخراج ميشود.

  توناژ زيرزميني معدن با 2 درصد کاهش به 1301000 تن رسيده است. عيار کاهش يافته 99/5 گرم درتن طلاي بازيافت شده با 5 درصد کاهش به 7793 کيلوگرم رسيده است. ارزش اين بهره برداري ها هم در نسبت راند (واحد پول آفريقاي جنوبي)به کيلوگرم و هم در راند به تن افزايش يافته و از 77693 راند در هر کيلوگرم به 88969 راند براي هر کيلوگرم رسيده است.

   Elandsrand يک معدن بالغ با کاهش پروفيل توليدات است که ايجاد معدن جديد باعث گسترش معدن قديمي ميشود. خاصيت متفاوت فعاليت ها با بهره برداري هاي منفي باعث ايجاد شفت درطول 12 ماه شده است. 

  - پروژه معدن جديد Elandsrand

  پيشرفت مناسب اين پروژه باعث اکتشاف در قسمت عميق تر جنوبي عيار بالا گرديده است، اين معدن در سطح کم عمق تر نسبت به معدن قديمي ايجاد شده است. بيشتر شفت ها و ساختارهاي همراه کامل شدند و فعاليت ها به سمت توسعه معدن و گسترش بيشتر محدوده معدني هدايت شدند.

  عمر معدن در اين پروژه 17 سال ميباشد. 

  با توجه به توليدات معدن درسال 1978 پيش بيني شد که عمر معدن تا سال 2001 باشد. با توجه به ايجاد شفت هاي نيمه قائم و ( دسترسي به ذخاير بيشتر) عمر معدن به صورت قابل توجهي افزايش يافت.

  تغيير در روش معدنکاري و ساختار فعاليت ها باعث سود بيشتر پروژه گرديد. اين پيشرفت ها بايستي توسعه يافته و حمايت شود.

  اگرچه هم اکنون عمر معدن Elandsrand سررسيده و و عيار آن کاهش يافته، اما نتايج اکتشافات انجام شده اميدبخش ميباشد. 


 • معدن طلاي EVANDER
  - موقعيت:


  اين معدن در ايالت Mpumalanga در 20 کيلومتري شرق و جنوب شرقي ژوهانسبورگ ودر عرض جغرافيايي 28 درجه و 28 دقيقه جنوبي و 29درجه و 6 دقيقه شرقي واقع شده است. راه دسترسي به اين تاسيسات و معدن توسط جاده اصلي شماره 29 بين Lindra وBethel در مجاورت Kinross مي باشد. محدوده اين معدن در حدود 898/36 هکتار مي باشد. 

  - زمين شناسي :

  محدوده اين معدن شامل يک نوع کاني سازي و زمين شناسي معين مي باشد. و يک منطقه ماسه سنگي با

  روندي به سمت شرق کشيده شده است.

  تنها يک منطقه حائز اهميت اقتصادي در اينجا وجود دارد و آن ريفهايKimbeleg هستند

  با توجه به تعداد زياد گسلها در اين ريفها و وجود دايکها و سيلهاي متعدد ، منطقه چهره پيچيده اي به خود گرفته است.پديده مهم ديگر وجود يک سيستم دولوريتي است که در بعضي جاها در ميان ريفها جانشيني ايجاد کرده است.

  - معدنکاري:

  اين معدن بصورت زيرزميني کار مي شود وعمق آن از نقاط کم عمق 300 متر تا عميق 2100 متر متغير مي باشد.و در اين اعماق زياد بعلت وجود فشار زياد ، ارتعاشات بسيار مهم و حائز اهميت هستند.

  همچنين خطر ورود آب يا گاز در اغلب جاهاي معدن وجود دارد،هرچند اين خطر با مديريت مناسب و همچنين نظارت دقيق ، گرفتن گمانه از نقاط مختلف و بررسي آنها در سطوح پيشرفته کاهش يافته است.

  اگر آثاري از آب ويا گاز در نمونه هاي مغزه ها ديده شود ، مي توان پيشگيري هاي لازم را انجام داد .

  دو حادثه انفجار و ريزش در اين معدن در سال 2000 رخ داد که اثر شاياني در ميزان توليد و همچنين خساراتي را در بر داشت.

  همچنين ارتعاشاتي در سالهاي 2003 و 2004 در اين معدن ثبت گرديد.در 12 جولاي 2002 حادثه ديگري از ريزش باعث مجروح شدن 4 کارگر معدن شد و خوشبختانه تلفات جاني بدنبال نداشت و اين حادثه باعث ايجاد يک تعليق 3 هفته اي در کار معدن و توليد گرديد.

  در 31 مارچ 2004 توافق همکاري بين معدن و شرکتCONOPS صورت گرفت.و قرار شد اين شرکت تجهيزات 7 بخش اين معدن را تامين نمايد.

  مطالعات امکان سنجي در دو بخش معدن يعني Rolspruit Evander و بخش Evander Poplar همزمان انجام شده است.

  - فرآوري:

  يکي از کارخانه هاي فرآوري بنام Kinross- Winkelhaak در حال حاضر در حال کار مي باشد که اين تاسيسات شامل دو بخش اصلي Kinross و Winkelhaak مي باشد. يک بخش آسياب و خردايش و پس از آن مواد به قسمت Kinross که شامل تجهيزاتCIP و CIL است مي روند.

  آسيابهاي Winkelhaak نيز مواد معدني توليدي دو بخش 2 و 3 معدن را خرد و آسياب و سپس بصورت مايع به بخش استحصال. Kinross

   


 • معدن طلاي Great Noligwa
  - موقعيت


  اين معدن در 160 کيلومتري جنوب غرب ژوهانسبورگ واقع شده است. عرض جغرافيايي معدن Great Noligwa، 27 درجه و 11دقيقه جنوبي و طول جغرافيايي آن 26 درجه و 0 دقيقه شرقي ميباشد.

  شرکت مالک اين معدن، شرکت AngloGold Ashanti است.

  در سال 1972 فعاليت هاي اين معدن آغاز شد.

  و تعداد افراد شاغل در معدن طلاي Great Noligwa، 9400 نفر ميباشد.

  - زمين شناسي

  ريف هاي موجود در Great Noligwa ريف Vaal و ‘C’ هستند، با بررسي Vaal Reef مشخص شد که اين ريف در نزديکي بزرگترين قسمت ذخيره کاني قرار گرفته است. Vaal Reef محدوده زون عيار بالا با عيار ميانگين 23 گرم درتن و داراي شيبي از شمال به جنوب است. معدنکاري در زون عيار بالا انجام ميشود و انتظار ميرود که اين عيار تدريجاً به سمت پايين کاهش يابد.

  - معدنکاري و فرآوري

  معدن Great Noligwa يکي از چهار معدن موجود در ناحيه Vaal Reefs در حوضه Witwatersrand است. اين معدن در ايالت Free State به طرف رودخانه Vaal و در نزديکي ديگر معادن AngloGold در ناحيه Moab Khotsong و Kopanang واقع شده است. 

  معدنکاران Great Noligwa معدنکاري پراکنده اي را براي اين کانسنگ انجام داده است و بهره برداري در سيستم شفت دوقلو با هشت سطح اصلي معدني وبا متوسط عمق 2400 متر انجام ميشود. دستيابي به ريف معدن از طريق کمربالاي معدن و گسترش مقاطع برشي در هر 180 متر در سطح افقي ريف ميسر ميشود. 

  به طور متوسط در هر فصل، معدن 4000 متر توسعه مي يابد. اين کانسار به صورت صفحه اي و باريک وجود دارد، سرعت توليداتاندازه گيري شده، به طور متوسط 35,000 مترمربع در ماه است. ماده معدني داراي طول 26 متر است.

  کمپلکس Vaal River داراي چهار کارخانه طلا، يک اورانيوم و يک کارخانه اسيد سولفوريک ميباشد. در مجموع اين کارخانه ها شامل خردکننده ها، آسياب هاي گلوله اي، ليچينگ کربن (CIL) و (CIP) و تجهيزات electro-winning هستند.

  کارخانه شماره 8 به صورت اختصاصي به کانسنگ Great Nologwa تخصيص يافته و داراي ظرفيت 230000 تن کانسنگ در ماه است. 

  توليدات طلاي معدن با 2 درصد کاهش به 795,000 انس رسيده است. ارزش و قيمت جديد اين کانسار در اواخر سال باعث نگهداشتن ارزش طلادر همان قيمت قبلي يعني 231 دلار براي هر انس، علارقم افزايش دستمزدها گرديد. در آفريقاي جنوبي با کاهش 3 درصدي به 47820 راند در هر کيلوگرم رسيد. مجموع هزينه تجارت طلا به 36 ميليون دلار يعني با کاهش 14 درصدي در سال 2003 مواجه شد. 

  با پيشرفت معدنکاري به سمت مناطق با عيار پايين، انتظار ميرود که توليد طلا در معدن Great Noligwa با کاهش 2 درصدي به 782,000 انس، با ارزش 256 دلار براي هر انس در سال 2005 برسد.

  پيش بيني ميشود که کل هزينه ها در معدن Great Noligwa تقريباً به حدود 43 ميليون دلار در سال 2005 برسد.


 • معدن طلاي GROOTVLEI
  - موقعيت


  اين معدن در 3 کيلومتري شرق شهر Springs، East Rand در ايالتGauteng واقع شده است. شهرهاي Boksburg، Benoni وBrakpan در شمال غرب Nigelis و در جنوب منطقه قرار گرفته اند.

  ارتفاع اين منطقه از سطح آب هاي آزاد 1600 متر و مساحت آن 1858 هکتار ميباشد. 

  - زمين شناسي

  اين منطقه داراي زمين شناسي نسبتاً ساده اي متشکل از سنگ هاي رسوبي Karoo و Transvaal به ترتيب با سن 250 و 2200 ميليون سال هستند، تشکيلات حاوي طلاي Witwatersrand با 2500 ميليون سال سن آنها را پوشانده اند. 

  طلا از ريف هاي Witwatersrand در East Rand استخراج ميشد، گرچه از ريف هاي موجود در سطح برداشت انجام نمي شد. تشکيلات کوارتزيتي Black Reef با ناپيوستگي هم شيب روي تشکيلات Witwatersrand را پوشانده است و بوسيله دولوميت هاي Malmani پوشيده شده است. اين دو تشکيلات قسمتي از سکانس Transvaal را تشکيل ميدهد.

  گسترش فرسايش قبل ازنهشته شدن سکانس Karoo درمنطقه اتفاق افتاده است. تشکيلات پايه اين سکانس، تشکيلاتدياميکتيتي Dwyka است که سنگ هاي غني از رس حاوي قطعات سنگي گرد شده بوده و محصول يخهاي قاره اي کربونيفر ميباشد.

  تشکيلات Vryheid بوسيله دياميکتيت پوشيده شده و سنگ هاي معمولي مانند ماسه سنگ، شيل تشکيل دهنده اين سازندهستند. در طول تاريخ زمين شناسي در سنگ هاي منطقه سنگ هاي آذرين ( به خصوص دولريت) نفوذ کرده است.  

  - معدنکاري

  بهره برداري از معدن طلاي Grootvlei در سال 1935 آغاز گرديد، اين منطقه در محدوده طلادار East Rand در 3 کيلومتري شهرSprings واقع شده است. هنگاميکه اين پروژه آغاز شد، از عمر معدن 30 سال سپري شده بود. اما از سال 1935 عمر معدن بيش از 40 سال تخمين زده شد.

  تعداد افراد شاغل در اين معدن 2500 نفر ميباشد. درحدود 10 درصد افراد شاغل در معدن از مناطق اطراف معدن و بقيه از منطقه East Rand هستند. گرچه قبل از افت قيمت طلا در سال 1996 تعداد کارگران معدن بيش از 4000 نفر گزارش شده بود. 

  ذخيره قطعي و احتمالي معدن در سال 1998 با قيمت Rand 49 000 در هر کيلوگرم تعيين شد و عيار ميانگين cut-off، 84/6گرم درتن تعيين شد.

  معدنکاري زيرزميني درعمق 700 متري اتفاق افتاده است. به علت ضعف کانسار عيار بالاي معدن، در black reef بيش از 75 درصد معدنکاري درکانسار عيار پايين((Kimberly Reef انجام پذيرفت.آب هاي فرعي مي توانند با افزايش ارزش و کاهش قيمت طلا بر عمر معدن تأثيرگذار باشند.

  چهار شفت در اين معدن بهره برداري ميشود و Grootvlei داراي ظرفيت فرآوري 120000 تن کانسنگ درماه است. 

  ميزان طلاي توليد شده در سال 1994، 3845 کيلوگرم بوده که بيشترين مقدار توليد طي اين بهره برداري بوده است. توليد طلا بعد از سال 1994 به علت پاره اي مشکلات کاهش يافت. در سال 1997 قبل از کاهش عيار cut-off در فعاليت هاي معدن قيمت Rand 50 000 ( واحد پول آفريقاي جنوبي) براي هر کيلوگرم طلا تعيين شد.

  تحت عيار cut-off ارزش توليدات و توليد درتن افزايش يافته تا جبران توناژ کانسار عيار پايين شود. نتايج عيار cut-off باعث ضرر ميشود مگر اينکه قيمت طلا و تغييرات دلار و راند کم باشد. 


 • معدن طلاي KLOOF ( آفريقاي جنوبي)
  - موقعيت


  اين معدن تقريباً در 60 کيلومتري جنوب غربي ژوهانسبورگ و 20 کيلومتري Carletonville در حاشيه استان هاي Hauteng وNorthwesdt واقع شده است. اين معدن در منطقه اي طلادار که به سه بخش Kloof، Libanon و Leeudoorn تقسيم شده قرار گرفته است.

  معدنکاري در عمق 1000 تا 3500 متري انجام شده و تعداد کارکنان اين معدن 14800 نفر ميباشد. 

  - زمين شناسي و ذخاير

  معدن Kloof در محدوده طلادار West Wits با سن آرکئن درمنطقه اي بين گسل Witpoortjie با شيبي به سمت شرق و گسلBank به سمت غرب واقع شده است. سنگ مادر اين معدن شامل 6 کيلومتراز سنگ هاي رسوبي، رسي و ماسه سنگي درونکراتون Kaapvaal است. کاني زايي طلا درون دانه هاي کوارتز ريف

  هاي کنگلومرايي ديده ميشود. معدن Kloof بيشترين عيار طلا در معادن آفريقاي جنوبي را دارد.

  تا اواسط 2004، ذخيره اين معدن 93 ميليون تن با عيار 1/9 گرم درتن طلا که برابر 3/27 ميليون انس طلا و همچنين ذخيره ايشامل 3/194 ميليون تن طلا با عيار 6/13 گرم درتن که برابر 6/84 ميليون انس خواهد شد. 

  - معدنکاري

  ذخيره معدن Kloof در عمق 2500 تا 3700 متري واقع شده و توليد از بخش هاي ريفي (KR)، Libanon (LR) و Main (MR) انجام مي گيرد. در اين سه حوضه عملياتي 5 تونل قائم زده شده است.

  ذخيره معدن به دو قسمت VCR و KR تقسيم ميشود که ذخيره تخميني آن 1/44 ميليون تن با عيار 9/13 گرم درتن طلا پيش بيني شده است. زمان بنديهاي انجام شده براي معدنکاري تا سال 2021 کاربرد دارد و متوسط توليدات اين معدن 170,000 تن در ماه ميباشد. 

  - فرآوري

  هر بخش از اين معدن کارخانه فرآوري مخصوص خود را دارد يعني 3 کارخانه فرآوري شامل Kloof (KMP)، Libanon (LMP) وLeeudoorn Metallurgical Plants در اين معدن موجود ميباشد.

  کارخانه هاي فرآوري KMP و LMP شامل سه بخش خردايش، دو بخش آسياب، پالپ، ليچينگ، فيلتراسيون، ذوب و درست کردن شمش طلا ميباشد.

  ظرفيت کارخانه 160000 تن در ماه است و بدون جداکردن باطله تا 80000 تن در ماه نيز ميرسد

  - توليدات

  توليدات اين معدن تا ژوئن سال 2004 به 98/4 ميليون تن کانسنگ و توليد طلا به 04/1 ميليون انس به ارزش 341 دلار براي هر انس خواهد رسيد. که اين مبلغ بسيار بيشتر از ارزش سال پيش که 215 دلار براي هر انس بوده است ميباشد، که با ارزش گذاري مجدد توليدات ارزش آنها در مقابل دلار افزايش يافت.  

  مقدار کانسنگ فرآوري شده از سال 2000 درحدود 9/3 ميليون تن بوده است. مقدار عيار طلا در سال 1999-2000، 11 گرم در تن بوده، اين مقدار درسال 03-2002 به حدود 7 گرم درتن رسيد و در سال 2003-04 به 5/6 گرم درتن کاهش يافت. 


 • معدن طلاي Shamva
  - موقعيت


  معدن Shamva در نزديکي دهکده Shamva درايالت Mashonaland Central واقع شده است. اين معدن در دره Mazowe در 80 کيلومتري شمال غرب Harare واقع شده است. اين معدن طلا در سال 1895 کشف گرديد. 

  - زمين شناسي

  اين معدن از نظر زمين شناسي مشابه با معدن طلاي Mazowe مي باشد. و شامل سنگ ميزبان استوک هاي گرانوديوريتي Jumbo و کمي قديمي تر، کوارتز_ فلدسپات پورفيري که هر دو نوع سنگ ها به درون متاداسيت ها و متارسوبي هاي Passaford و Mount Hampden نفوذ کرده اند. ماده معدني در زون برشي مسطح و نيمه موازي با امتداد شرقي_ غربي و شيب 25 درجه شمالي يافت شده اند. اين کانسار داراي سن نئوآرکئن مي باشد. 

  - معدنکاري

  فعاليت بر روي اين پروژه در توده هاي ماده معدني معدن Shamva در سال 1982 انجام پذيرفت. 121/0 متر در سال با شيب 26 درصد به حجم پروژه افزوده مي شود. در هر سال چهار اثر معدني ايجاد و رشد نموده است. 

  مرکز سرويس معدن، محلي براي معدنکاران طلاي محلي با مقياس کوچک فراهم نموده که امکان دستيابي آنها به ماشين آلات و فرآوري کانيها را فراهم آورد. همچنين اين سرويس شامل تجهيزات انفجاري، مطالعات زمين شناسي، روش هاي معدنکاري و تجهيزات مورد نياز معدن بوده است. 

   Shamva Mining Centre )SMC) يک مرکز تهيه کننده چند وظيفه اي براي پاسخ به نيازهاي اوليه معدنکاران مقياس کوچک طلادر منطقه Shamva زيمباوه بوده است. طراحي اين مرکز براساس آماده سازي سرويسي براي 40 معدن بوده است. 

  کل چرخه فرايندها، که شرح داده شد، باعث پيشرفت فرآوري هاي دستي و از رده خارج شدن فرآوري هاي گذشته مي باشد. علارقم، سود اثبات شده در آسياب کانسنگ، معدنکاران در مقياس کوچک آسياب توپي را براي اين مرحله از فرآوري انتخاب کردند. 

  چرخه فرآوري Shamva Mining Centre براساس خرد کردن کانسنگ معدن طراحي شده و کانسنگ طلا را به حداکثر اندازه قابل فرآوري تبديل مي نمايد. هنگاميکه اندازه طلا کوچک و يا سنگ ميزبان سخت بود، براي آسياب کردن آن، آسياب توپي و يا ديگر دستگاه هاي مشابه استفاده مي شود. 


 • معدن طلاي TARGET (آفريقاي جنوبي)
  - موقعيت


  اين معدن در استان Free State واقع شده است.

  جديدترين معدن طلاي عميق توسعه يافته در آفريقاي جنوبي است. سرعت معدنکاري در اواخر سال 2001، 17,500 تن در روز بوده ، بعد از آن سال سرعت توليدات به 350,000 انس طلا درسال افزايش يافته است. توسعه معدن ازسال 1995 با هدفدستيابي به ذخاير طلاي قبلي ناشناخته در شمال محدوده طلادار Welkom 

  که درحدود 200 کيلومتري جنوب غرب ژوهانسبورگ واقع شده است، انجام شد.


   کل سرمايه معدن براي توليدات آن 215 ميليون دلار ميباشد. سهامي اين شرکت بين Avmin، Harmony Gold Mines و African Rainbow Minerals مشترک بود که در نهايت مالکيت 100% آن از Avgold به Harmony انتقال يافت. 

  - زمين شناسي و ذخاير

  ناحيه طلادار Welkom در انتهاي جنوب غربي حوضه وسيع Witwatersrand واقع شده است. مقطع Welkom در اواخر دهه 1940 کشف گرديد، باعث توسعه چندين معدن شد که شامل بهره برداري Anglovaal's Loraine ميباشد. 

  کاني زايي در Eldorado Reef شامل آبرفت هاي بادبزني قديمي، توده هاي متوالي درون سنگ هاي گروه Central Rand از دسته Witwatersrand ميباشد. شناسايي دوره اي تواليهاي Avgold شرکت را به اکتشاف شمال اين ناحيه يعني معدنLoraine، راهنمايي کرد، اين معدن داراي ذخاير طلاي قابل توجهي در 

  Basal، ‘B' و Elsburg Reefs است. اين کاني زايي در سرتاسر ناحيه Welkom اتفاق افتاده است. ذخاير Big Pebble و Dreyerskuil Reefs قبلاً ذخاير غيراقتصادي بودند. 

  کل ذخاير قطعي و احتمالي معدن طلاي Target درحدود 45/17 ميليون تن با عيار طلاي 89/6 گرم در تن تخمين زده شد، علاوه براين،ذخاير ممکن و اندازه گيري شده معدن درحدود 7/11 ميليون تن تخمين زده شد. کل ميزان طلاي اين معدن 9/5 ميليون انس ميباشد. اکتشاف در چند سال گذشته انجام پذيرفته و ذخاير احتمالي و

  ممکني را در ناحيه Northern Free State در شمال Target تعيين نموده است، کل ذخيره 325 ميليون تني اين معدن شامل 74 ميليون انس طلا بوده که ميتواند پايه اي براي جدايش معدني جديد، ازاين معدن باشد که براي اين کار بايستي مطالعات امکان سنجي کامل شود.

  - معدنکاري

  ماده معدني Target، در اعماق بين 2200 تا 2500 متري از سطح قرار گرفته، که بوسيله حفاري هاي شيبي از معدن زيرزمينيLoraine قابل دستيابي است، توليدات دراواسط 1999 پايان يافت و ارزش توليدات معدن Target کاهش قابل توجهي يافت. تجهيزات حفاري استفاده شده شامل Tamrock بزرگ ميباشد.

  تونل معدن به ريل هاي Walter-Becker براي انتقال مواد معدني از شفت Loraine به ناحيه توليدي Target مجهز شد. اين تونل ها همچنين کانسنگ خردشده را از خردکننده هاي اوليه به بالابرنده ها در شفت شماره 1 Loraine منتقل ميکند.

  - روش هاي معدنکاري

  از ابتدا Avgold تصميم گرفته بود تا Target را مکانيزه کند، استفاده از گمانه هاي طولاني و همچنين روش cut-and-fill يا گمانه هاي طولاني در مناطق ريفي باريک در اين منطقه مرسوم بوده است. کانسنگ هاي شکسته شده به صورت دستي به ماشين هاي باربردار Tamrock Toro منتقل ميشوند. معدنکاري به روش 

  Drift-and-fill در مناطق معدني مسطح مورد استفاده قرار ميگيرد. براي انتقال ذخيره ماده معدني موجود در اعماق ابتدا بايستي معدن به صورت پلکاني به سمت بالا گسترش يابد و سپس استخراج صورت گيرد، تمام استوپ ها به عنوان سيمان پرکننده در باطله هاي معدن مورد استفاده قرار ميگيرد. 

  - فرآوري ماده معدني

  آماده سازي اوليه ماده معدني شامل کنسانتره سازي در معدن قديمي Loraine بوده که هم اکنون قسمتي از آن خراب شده و قسمتي جديد با دستگاههاي متالورگيکال اتوماتيک جايگزين شده، کار خود را از اوخر سال 2001 شروع کرد. 

  دستگاه کنسانتره سازي جديد،به طور اتوماتيک کانسنگ معدن زيرزميني را نيمه خرد(SAG) مينمايد. در ادامه اين فرايند دستگاه کنسانتره سانتريفيوژ ثقلي، ماده آبکي را براي فرستادن به سيانيديزاسيون مهيا ميکند. سيستم باطله برداري کربن براي بازيافت کربن از مواد ليچينگ شده در آزمايشگاه Anglo American

  Research Laboratories انجام ميشود و براي بازيافت نهايي طلا مورد استفاده قرار ميگيرد. 

  - توليدات

  از آغاز توزيع سهام Harmony در آپريل 2004، Target ارزش توليدات خود را پايين آورد، که با کاهش 30 درصدي به 241 دلار در هر انس در اواخر 2004 رسيد. توليدات اين معدن معمولاً درحدود 3/1 ميليون تن درسال با عيار 7/6 گرم درتن طلا ميباشد.


 • معدن طلاي TAU TONA
  تاريخچه
  در سال 1950، 9 ترانشه اکتشافي حفر گرديد. در 1956 با توجه به معدنکاري هاي انجام شده، مجوز معدنکاري به Western Deep Levels ( که هم اکنون به نام معادن Mponeng، Savuka و TauTona متعلق به بهره برداري هاي West Wits شرکت AngloGold Ashanti هستند ) داده شد. در ماه ژوئن سال 1957 حفاري در شفت شماره 3 معدن ( که امروزه معدن TauTona ناميده ميشود) انجام شد. 

  موقعيت
  TauTona ( شفت"تونل قائم" شماره 3 Western Deep Levels سابق و معدن شرقي) روي خط West Wits در نزديکي شهر Carletonville و در 70 کيلومتري غرب ژوهانسبورگ در ايالت Gauteng واقع شده است. 
   توليدات معدن TauTona در سال 1962 آغاز گرديد. شفت جديد در معدن ايجاد شد و شرکت Anglo American راهنما براي معدنکاري در سطوح بسيار عميق بود. تفسير داده هاي لرزه اي براي توسعه معدن و چگونگي معدنکاري در اعماق استفاده شد.
     
   توليد طلا با کاهش 12 درصدي به 568000 انس رسيد، که اين رقم توناژ پايين معدن را نشان ميدهد. بازده معدن تحت تأثير راند و افزايش دستمزدها کاهش يافت. ارزش توليدات با افزايش 43 درصدي به 245 دلار براي هر انس رسيد، به عبارت ديگر با افزايش 23 درصدي به 50531 راند (واحد پول آفريقاي جنوبي) در هر کيلوگرم رسيد. سود کل بهره برداري با کاهش 42 درصدي به 58 ميليون رسيد. هزينه افزايش سرمايه 65 ميليون دلار بود که 19 درصد پايين تر از همين ارزش در سال 2003 بوده است. 

   بيشترين کارها در زيرسطح 120،پروژه CLR انجام شد و باعث توسعه CLR و پروژه VCR شدند. 
   حجم توليدات در فصل سوم سال 2004 افزايش يافت. مجموع اين عوامل باهم باعث کاهش 10 درصدي توليدات به 88/10 گرم درتن گرديده است. 

   توليد از شفت CLR در سال 2004 آغاز گرديد و انتظار ميرود که ميزان توليد طلا در يک دوره 10 ساله 550,000 و کل ارزش آن 53 ميليون دلار باشد. پيش بيني ميشود که ارزش پروژه 134 دلار براي هر انس باشد. 

   پروژه توسعه VCR با هدف دستيابي به دو محدوده ذخيره معدني در افق VCR که در قسمت شمال شرقي کمپلکس شفت واقع شده است انجام ميشود، ستون ديگر VCR در زون بيروني واقع شده است. اين پروژه 300000 انس طلا را به توليدات معدن با ارزش 30 ميليون دلار اضافه خواهد کرد. 

   بلوک ذخيره VCR در زير سطح 120 با عنوان پروژه زير سطح 120 TauTona، بوسيله سيستم شفت مايل در مرکز ژئوگرافي، زيرسطح 125 قابل دستيابي است. انتظار ميرود که درحدود 2 ميليون انس طلا در دوره 9 ساله از اين پروژه، با ارزش 152 ميليون دلار توليد شود. 

   ارزش متوسط طلاي توليد شده از اين معدن 203 دلار براي هر انس بوده است. توسعه برنامه ها و توليدات در ژانويه 2007 آغاز خواهد شد. 
   انتظار ميرود که توليدات در معدن TauTona در سال 2005 در همان سطح سال 2004 يعني 570000 انس 
   با ارزش 229 دلار براي هر انس باقي بماند. ارزش افزوده معدن درحدود 66 ميليون دلار خواهد بود. 
 • معدن طلای Ahafo
  - موقعيت


  معدن Ahafo در ناحيه Brong-Ahafo غنا و در 300 کيلومتري شمال غرب Accra، پايتخت غنا و بين شهرهاي Kenyase وNtotoroso واقع شده است. 

  - زمين شناسي

  اين معدن برروي کمربند Sefwi واقع شده و شامل 11 سري کانسارهاي ماده معدني گسسته است که در طول زون هاي ساختاري با امتداد شمال شرقي، درون سنگ هاي آتشفشاني و رسوبي Birimian کمربند Greenstone قرار گرفته اند.  

  اثرات بهره برداري هاي انجام شده در 45 کيلومتري اطراف معدن ديده ميشود. کانسار طلا در کمربند Ahafo يکي از 5 کمربند آتشفشاني Birimian با امتداد شمال شرق- جنوب غرب در جنوب غرب غنا به شمار ميرود. 

  در Ahafo، محل اتصال بين کمربندهاي آتشفشاني و حوضه هاي زون هاي برشي بوسيله ساختارهاي انعطاف پذير قرار گرفته برروي زون هاي برشي شکننده مشخص مي شوند. تمامي کانسارها در منطقه سيستم کاني زايي مشابه اي دارند و تمامي کانسارهاي Ahafo انواع زون هاي برشي به شمار ميروند. ضخامت زون هاي ساپروليتي بين 5 تا 50 متر است.

  کاني زايي طلا درون زون هاي ساختاري کنترل شده آلتراسيون هيدروترمال با شيب 30 تا 60 درجه به سمت جنوب غرب اتفاق مي افتد. 

  - معدنکاري

  در اواخر سال 2003، ميزان ذخاير در Ahafo، 6/7 ميليون انس طلا تعيين گرديد. ميزان ارزش توليدات معدن 350 ميليون دلار پيش بيني گرديد وپيش بيني شد تا معدنکاري در فصل چهارم 2005 و توليدات طلا در اواسط 2006 آغاز گردد. اين معدن با سرعت يکنواخت 500000 انس طلا در سال توليد خواهد کرد و در آينده به 100000 تن در روز خواهد رسيد. حداقل عمر معدن 15 سال تخمين زده شده است. کانسنگ اين معدن 117 ميليون تن شامل کانسنگ اکسيده و اوليه آزاد در خردايش مي باشد. 

  ميزان ذخيره Ahafo از 8/2 ميليون انس درسال 2001 به 6/7 ميليون انس در سال 2003 رسيد. علاوه براين، فعاليت هاياکتشافي و حفاري در امتداد و شيب کاني زايي کامل تر شد و ميزان ذخاير افزايش يافت و باعث بهبود قيمت و سود توليدي اين معدن گرديد. 

  با توجه به ويژگي هاي کانسار ميتوان پيش بيني کرد که از فرآوري کانسنگ 89 % بازيافت انجام پذيرد. تخمين اوليه براي ارزش کانسار 200 دلار براي هر انس است. 


 • معدن طلای Akyem
  - موقعيت


  معدن Akyem در ناحيه شرقي غنا و در 130 کيلومتري شمال غربAccra، بين شهرهاي New Abirem و Ntronang قرار گرفته است. 85% سهام اين معدن متعلق به شرکت Newmont و 15% باقيمانده به معادن Kenbert تعلق دارد.

  - زمين شناسي

  کانسار Akyem در قسمت شمالي کمربند East Ashanti واقع شده و کمربند بهره برداري شده Ashanti ميزبان چندين مرحله بهره برداري معدني بوده است. اين کانسار درون زون برشي گسترده و توسعه يافته در امتداد محل تماس تدريجي بين سنگهاي رسوبي Birimian و سنگ هاي مافيک متاولکانيک قرار گرفته است. زون برشي و آلتراسيون بهترين نمونه براي سنگ هاي متاولکانيک تيره و قطعات کوارتزها در تماس با آرژيليت گرافيتي هستند. 

  معدنکاري

  در اواخر سال 2003 ميزان ذخاير Akyem، 5 ميليون تن با ارزش توليدي 290 ميليون دلار پيش بيني گرديد. جدول زمان بندي معدن Akyem با توجه به جدول معدن Ahafo با يک سال تأخير طراحي شد. معدنکاري در اين معدن در اوايل سال 2006 و توليد طلا در اواسط 2007 انجام خواهد شد.

  با سرعت ثابت بهره برداري Akyem درحدود 400000 انس طلا در سال توليد خواهد داشت و معدنکاري به توليد 75000 تن کانسنگ در روز خواهد انجاميد. حداقل عمر معدن 13 سال تخمين زده شد. در اين معدن 460 نفر مشغول به فعاليت هستند

  کل ميزان کانسنگ معدن Akyem، 87 ميليون تن با عيار متوسط 1/2 گرم برتن مي باشد. ويژگي فرآوري کانسنگ مشابه کانسنگ Ahafo بوده و انتظار ميرود که فرآوري کانسنگ درحدود 89% باشد. تخمين اوليه، ارزش 173 دلار براي هر انس را نشان ميدهد. جدول هاي فرآوري و معدنکاري در Akyem مشابه معدن Ahafo مي باشد. 

  ذخيره Akyem از 6/1 ميليون انس در سال 2002 به 3/4 ميليون انس در سال 2003 رسيد. نتايج حفاري از سه ريگ با 38000 متر حفاري در سال 2004 بسيار اميدبخش بوده است. 

  در طول سال 2004، شرکت Newmont وسعت محدوده معدني Akyem ( با 20 کيلومتر مربع وسعت) به 1536 کيلومتر مربع افزايش داد. افزايش محدوده پروژه، نتيجه رشد بنيادي در فعاليت هاي اکتشافي است. مطالعات امکان سنجي پروژه در فوريه 2005 کامل شد. انتظار ميرود اولين توليد طلاي معدن در اواسط سال 2008 صورت گيرد.

  فعاليت هاي اکتشافي درسال 2005، باعث گسترش ذخيره پايه معدن گرديد. اکتشافات اوليه در قسمت شمال شرق و جنوب غرب معدن، در طول زون برشي Akyem متمرکز گرديده است.  


 • معدن طلای Athens
  معدن Athens در منطقه Mvuma واقع در ایالت Midlands زیمباوه قرار گرفته است. معدن Athens در Mvuma به علت زمین سست و بدون سود بودن بسته شد. مالک اصلی معدن آن را به بهره بردار بومی واگذار کرد، این بهره بردار روی باطله ها بهره برداری مجدد نموده و به معدنکاری در سطح پایین قبل از بسته شدن آن پرداخت. 
  - معدنکاری
   
  میزان ذخیره تاریخی برای معدن Athens در ژوئن سال1997 تخمین زده شد و شامل گزارش های مستقل مربوط به تاریخ جولای 1997 در معدن بوده و مطابق با معیارهای استاندارد استرالیایی JORC Code تهیه شدهاست. بر طبق گزارش های معدن تولیدات در ژانویه 1998 متوقف گردید. 
  بر طبق گزارش های ارائه شده میزان تولیدات طلا در ژانویه 1998 کمتر از 2000 انس طلا بوده و مقدار کمی هم مس در طول جداسازی طلا بدست آمد. 
  شرکت معدنی Independence Mining در معدن Athens به تعمیر تونل اصلی معدن پرداخت، و در نتیجه تولیدات این معدن کاهش یافت. 
  معدن Athens به علت ناپایداری منطقه برای معدنکاری و بی سود بودن معدن بسته شد. مالکان اصلی معدن، آن را به بهره برداران محلی فروخته تا آنهامجدداً بر روی انباشته های مواد معدنی فرآوری نموده و معدنکاری در سطوح پایین را قبل ازبسته شدن معدن انجام دهند. 
   
 • معدن طلای Ayanfuri
  - موقعيت


  معدن طلاي Ayanfuri در غرب و شمال غرب Accra در مرکز غنا واقع شده است.

  - زمين شناسي

  کاني زايي در Ayanfuri به صورت غيرمعمول در قسمت گرانيتي آلتره شده انجام مي شود، و 300000 تن کانسنگ در سال از طريق ليچينگ کربن (CIP) مورد فرآوري قرار خواهند گرفت

  در Ayanfuri 15037 انس طلا با ارزش 190 دلار توليد شد. ميزان ذخاير اکسيده اضافي معدن 341900 تن با عيار 5/1 گرم درتندر آنومالي Besem North تعيين گرديد. منطقه کاني زايي داراي 350 متر طول در Ntwentwena East بوده است. 

  - معدنکاري

  معدن طلاي روباز Ayanfuri بر روي روند Akropong واقع شده است. در گزارش سال گذشته، توليدات Ayanfuri در مقياس کاهشي در نيمه اول سال مانند بسياري از کانسارهاي استخراجي و معادن قديمي مرتب گرديد. Ayanfuri درمجموع 11517انس طلا در سال 2001 توليد نمود. گرچه معدنکاري در اواخر دومين فصل سال متوقف گرديد.

  ميزان توليدات طلا به 44424 انس، با ارزش 202 دلار براي هر انس در سال 1999 رسيد که نسبت به 46290 انس در سال 1998، کاهش نشان مي دهد. بازيافت فلزي از ليچينگ، گرچه داراي پيشرفت 85 درصدي بوده اما قابل مقايسه با 70 درصد در سال 1998 مي باشد. 

  در گذشته ميزان توليدات معادن Obuasi/Ayanfuri متعلق به شرکت AngloGold Ashanti بيش از 29 ميليون انس طلا و ذخيره اي درحدود 34 ميليون بوده است. 


 • معدن طلای BAMBANANI
  - موقعيت:


  اين معدن در فاصلبه 270 کيلومتري جنوب غرب ژوهانسبورگ، و در نزديکي شهر Welkom در استان Free State واقع شده است. اين منطقه داراي عرض جغرافيايي 27 درجه و 53 دقيقه شمالي و عرض 26 درجه و 12 دقيقه شرقي ميباشد.

  - زمين شناسي:

  ريف اصلي معدنکاري در منطقه Basal Reef است، گرچه اکتشافات در منطقه در گذشته انجام شده است. Basal Reef داراي امتداد شمالي- جنوبي و شيب 25 تا 45 درجه به سمت شرق ميباشد. کانسار طلا در اين منطقه از شمال شرق به سمتجنوب غرب کشيده شده است.

  امتداد ريف بوسيله گسل شمالي- جنوبي قطع شده است و 100 متر به سمت بالا جابجا گرديده است، و بوسيله دايک شرقي- غربي به مقدار کمي جابجا شده است. شيل Khaki در قسمت شمالي روي ريف را پوشانده و ميتواند باعث معدنکاري محلي در منطقه شود. 

  سابقاً توليدکنندگان بزرگ معادن در گروه Anglogold قرار ميگرفتند. معدن زيرزميني نياز به پيشرفت هاي عمده اي در زمينه توليداتش دارد. 

  در يکي از شفت هاي در حال بهره برداري در شرق 150000 تن در ماه بهره برداري صورت ميگيرد. شفت غربي چند سال پيش بسته شد، اما بعد بوسيله مالک جديد بازگشايي شد و به Steyn 3 تغيير نام داد.

  شفت شرقي به نام President Steyn شماره 4 نامگذاري شد و در اواسط دهه 70 ايجاد شد. شفت Steyn 3 ( شفت غربي)به نام President Brand شماره 4 شناخته شد و در دهه 60 ايجاد شد.

  -معدنکاري در اين معدن به روش زيرزميني صورت مي پذيرد. 

  تجهيزات اصلي معدن شامل تجهيزات خنک کننده معدن است که معدن را خنک نگه مي دارد. ديگر تجهيزات معدن شامل تجهيزات معدنکاري طلا، تجهيزات حمل و نقل کانسنگ که دستگاههاي عادي و لوکوموتيوهاي باتري بودند، دستگاههاي حفاري ودستگاههاي خردکننده سنگ ها ميباشند.

  شرکت هاي کنترل کننده اين معدن Harmony Gold و African Rainbow Minerals ميباشند.


 • معدن طلای Beehive
  معدن Beehive در 10 کیلومتری شمالشهر Kwekwe، محدودهGweru و در استان Midlands زیمباوه و در نزدیکی معادن Indarama و Sherwood Star و 6 کیلومتری شمالمعدن Piper Moss واقع شده است.
  راه دسترسی این معدناز طریق بزرگراه اصلیHarare-Bulawayo وجاده Kwe Kwe-Gokwe میسر می باشد. انرژی33 کیلو ولتی از طریق شبکه ملی در این مناطق فراهم می شود. 
   
  - زمین شناسی
   
  ذخایر معدنی موجوددر کمربند گرینستونی Midlands، از بزرگترین و پربارترین کمربندهای گرینستونی حاوی طلا در زیمباوه به شمار می رود. در این کمربند، دو واحد استراتیگرافی Bulawayan و Shamvian واقع شده اند. گروه Bulawayan قدیمی تر بوده و گسترش جانبی کمربند را نشان می دهد. این واحد شامل سنگهای آتشفشانی مافیک تا فلسیک که به تشکیلات مافیک زیرین، توالی میانی شاملآتشفشانی ها که بهنام تشکیلات Maliyami شناخته میشوند و تشکیلات فلسیک بالایی تقسیم بندی می شوند. 
  گروه Shamvian با دگرشیبی برروی سنگ های آتشفشانی Bulawayan واقع شده و شامل سریهای اولیه ولکانیک های نابالغ که معمولاً گری وکها، ماسه سنگ، فیلیت و کنگلومرا می باشد.
  ساختارهای متکاملشده کمربند گرینستونی Midlands به صورتاولیه توسعه یافته است و سنگ های ولکانیکی گروهBulawayan در این مجموعه جایگزین گردیده اند. در اواخر Sesombi، تونالیت های Whitewaters  و Biri به درون سنگ ها نفوذ کردند. 
  معدن طلای Beehive در گذشته به طور متناوب بین سال های1933 و 1984 بهره برداری می شد و در حدود 464 کیلوگرم طلا با عیار متوسط 8/6 گرم در تن بدست آمد. این معدن بوسیله تونل قائم ترمیم و بازسازی شدهو در سال 1997 عمیق تر گردید. تونل قائم از بهره برداری های گذشته به سطح پنجم معدن رسیده است.
   
  سه نوع تشکیلات حاوی طلا در این معدن تشخیص داده شده است:
  1 - تشکیلات آهن نواری
  2- کوارتز پورفیری فلسیک
  3- ریف هایکوارتزی میزبان گسل. 
  رگه های معدنی به ترتیب در امتداد ساختارهای کمربالا و کمرپایین توسعه یافته است. 
  میزان ذخایر ممکن در معدن Beehive درحدود 145,000 تنبا عیار 8/8 گرم درتن می باشد.میزانذخایر احتمالی که به ذخایر ممکن در معدن اضافه شده درحدود 400000 تن کانسار عیار پایینبوده که معدنکاری آن به صورت روباز و استخراج طلا به صورت هیپ لیچ انجام می شود. از این خصوصیات منابع وذخایرمعدنی برای تعییننوعحفاری و برنامه های توسعه زیرزمینی معدن استفاده می شود. 
   
  - معدنکاری
   
  شرکت معدنی طلای New Beehive یکی از بزرگترینکارخانه های طلا و یکی ازبزرگترینتولید کنندگان طلای Victoria می باشد.معدن Beehive،210000 انس طلااز تونل قائم که به اعماق 396 متری می رسد، تولید نموده است. 
  در مجاورت دودکشقسمت هایی از تونل قائم دیده میشود، همچنین سنگ ها و آجرهای خردشده بویلر، ماشین بادی، کمپرسورها، ماشین های پمپ،باتری و خردکنندهباتری در اطراف آن دیده می شود. 
  در کارخانه فرآوری معدن که در محل معدن Beehive واقع شده است، 300تن در روز فرآوری می شود.چرخه خردایش شامل خردکننده های اولیه و دو خردکننده ثانویه با ظرفیت خردایش 350 تنکانسنگ در روز می باشد. کانسنگ ها، دو آسیاب توپی با سرعت 100 تن در روز و 200 تن درروز را تغذیه می نمایند. جلبک هادر تانک های C.I.P. برای شستشو و بازیافت کربن ثانویه مورد استفاده قرار می گیرد. کارخانه شستشو برای بازیابی طلا از کربن برای مذاب ثانویه استفاده می شود. همچنین دراین معدن از روش ثقل سنجی هم استفاده می شود.  
 • معدن طلای Bibiani
   

  - موقعيت

  معدن طلاي Bibiani در ناحيه Western Region غنا، در 90 کيلومتري غرب Kumasi واقع شده است.  اين معدن فعاليت مجدد خود را در سال 1998 به صورت روباز آغاز کرد و بين سال هاي 1903 تا 1968 بيشتربه صورت زيرزميني فعاليت مي کرد. 

  علاوه براين ذخاير روباز، منابع در Bibiani شامل سنگ هاي باطله قديمي و پتانسيل معدني زيرزميني هستند که هم اکنون مورد اکتشاف و ارزيابي قرار مي گيرد. 

  - زمين شناسي

  کانسار طلاي Bibiani بين سنگ هاي رسوبي دگرگوني Birimian و سنگ هاي وابسته که در کمربند Sefwi پروتروزوئيک در جنوب غنا واقع شده، قرار گرفته است. طلا و کاني زايي سولفيدي طلا در کوارتزهاي رگه اي موجود در زون برشي و سنگهاي آلتره مجاور اين زون ها وجود دارد. طول ساختار Bibiani به حداقل 4 کيلومتر مي رسد. 

  بر اساس دسته بندي متالوژيکي 3 نوع کانسار در معدن Bibiani وجود دارد: اوليه، انتقالي و اکسيده. علاوه بر اين براساس طبقه بندي سنگ شناسي 4 نوع کانسار در اين محدوده تعيين شد: کوارتزي (معمولاً عيار بالا)، استوک ورکي (عيار متوسط تا بالا)، فيليتي و پورفيري (هر دو عيار بالا).

  - معدنکاري

  در اواخر سال، پيشنهاد شد تا معدنکاري در قسمت مرکزي معدن انجام شود اما مجدداً به علت دلايل حفاظتي در اواسط ژانويه به حالت تعليق درآمد.

  طرح بازيافت نهايي که تقريباً درحدود 40000 انس بود، در قسمت شمالي بوسيله بريدن ديواره شمال غربي و يا معدنکاري مقطعي زيرزميني انجام شد و فعاليت هاي اکتشافي و مطالعات امکان سنجي در اين محدوده انجام پذيرفت. 

  در سال 2004، برنامه هاي اکتشافي در معدن اصلي در نتيجه فرآوري فوري استوک پايل ها که هم داراي عيار پايين و هم کمپلکس پيچيده تر متالوژيکي مي باشد، انجام شد. ترکيب دستگاه هاي آسياب مکانيکي و خردکننده ها داراي توليد طلايپايين تري نسبت به رقم پيش بيني شده هستند. 

  درنتيجه کل ميزان طلا درحدود 105000 انس از فرآوري 1683000 تن کانسنگ با عيار 93/1 گرم درتن مي باشد. 

  حفاري اکتشافي در هر دو انتهاي جنوبي و شمالي معدن اصلي درحاليکه رمپ اصلي معدن به 9 سطح توسعه يافته، انجام مي شد و کارهاي قديمي بر روي سطوح 6، 7، 8 و 9 در مقطع مرکزي معدن متمرکز شده بوده است. 

  کارهاي گذشته بوسيله تيم کارشناسي مورد بررسي هاي زمين شناسي و ژئوتکنيکالي قرار گرفت و اين اطلاعات با اطلاعات اکتشافات حفاري الماسه ترکيب شد، تا براي پر ارزش تر کردن توليدات معدن زيرزميني مورد استفاده قرار گيرد.

  - توليدات

  ميزان توليدات معدن Bibiani، 242432 انس با ارزش 180 دلار براي هر انس در سال 2002 بوده که قابل مقايسه با 253052 انس با ارزش 170 دلار براي هر انس در سال قبل از آن بوده است. کاهش ميزان توليدات به علت سخت تر بودن کانسنگ و درنتيجه باعث خروجي کمتر و کاهش بازيافت متالوژيکي و درنتيجه بالاتر رفتن ارزش هر انس در برابر دلار است. 

  ميزان خروجي آسياب ها 2566000 تن در سال2002 با خوراک داراي عيار 72/3 گرم درتن که اين رقم در سال قبل آن 2769000 تن با عيار 46/3 گرم درتن بوده است. 


 • معدن طلای Blanket
  - موقعيت


    معدن طلاي Blanket در جنوب غربي زيمباوه واقع شده است. آن در 14 کيلومتري شمال غرب دهکده Gwanda )با جمعيت 30000 نفر) و 85 کيلومتري جنوب شرق Bulawayo با عرض جغرافيايي 20 درجه و 52 دقيقه و طول جغرافيايي 28 درجه و 54 دقيقه واقع شده است.

  مسير دسترسي به شهر Gwanda از طريق جاده آسفالته، و دسترسي به Bulawayo بوسيله بزرگراه ملي امکان پذير مي باشد. راه آهن اصلي منطقه که از Gwanda مي گذرد، به شبکه بين المللي راه آهن متصل است و فرودگاه منطقه براي فرودهواپيماهاي کوچک در منطقه مناسب است. 100% مالکيت اين معدن به شرکت Kinross تعلق دارد. 

  اکتشافات ابتدايي در معدن طلاي Blanket، در اوايل قرن گذشته انجام شد، که شامل معدنکاري زيرزميني و فرآوري از چندين کانسار محدود بوده است. علاوه براين، در معدن Blanket باطله هاي موجود در نزديکي معدن Vubachikwe مورد فرآوري مجدد قرار خواهند گرفت. زيرساخت هاي اصلي معدن شامل فعاليت هاي زيرزميني، کارخانه فرآوري و سد باطله مي باشد. از اکتبر 1993 تا اواخر سال 2002، شرکت Kinross از 1,760,900 تن کانسنگ، 287,197 انس طلا از فعاليت هاي زيرزميني فرآورينمود. هم اکنون ميزان طلاي توليدي 905,789 طلا، از فعاليت هاي زيرزميني گزارش شده است. 

  - زمين شناسي

  استخراج در معدن Blanket از درون سنگ ميزبان گرينستون آرکئن انجام مي گيرد. اين سنگ ميزبان در قسمت شمال غربي کمربند گرينستوني Gwanda واقع شده است. فعاليت هاي معدني 3 کيلومتر ازمنطقه را در برگرفته و شامل کانسار Jethro در جنوب، AR South، AR Main، Sheet، Eroica و Lima مي باشد. تمامي اين کانسارها هيدروترمال بوده و همراه با توسعه منطقه اي،بوسيله جريان هاي بازالتي اوليه دچار دگرشکلي مشخصات شده اند. 

  واحدهاي ليتولوژيکي که اطراف معدن احاطه کرده اند، شامل شيست هاي فلسيک و ديگر سنگ هاي آذرين ويا رسوبي با منشأ الترامافيک و مافيک هستند و شامل تشکيلات آهن نواري که روي توالي سنگ هاي مافيک ضخيم را پوشانده اند. تشکيلات آهن نواري ميزبان کاني زايي Vubachikwe بوده و معدن Blanket واحدهاي مافيک را پوشانده اند. سيل هاي دولريتي ناحيه اي کل واحدها را از Vubachikwe و Blanket تا Smiler قطع کرده است. تمام واحدهاي ليتولوژيک مورد آزمايش قرار گرفته اند و تغيير شکل در آنها تکرار شده است. 

  - زمين شناسي

  استخراج در معدن Blanket از درون سنگ ميزبان گرينستون آرکئن انجام مي گيرد. اين سنگ ميزبان در قسمت شمال غربي کمربند گرينستوني Gwanda واقع شده است. فعاليت هاي معدني 3 کيلومتر ازمنطقه را در برگرفته و شامل کانسار Jethro در جنوب، AR South، AR Main، Sheet، Eroica و Lima مي باشد. تمامي اين کانسارها هيدروترمال بوده و همراه با توسعه منطقه اي،بوسيله جريان هاي بازالتي اوليه دچار دگرشکلي مشخصات شده اند. 

  واحدهاي ليتولوژيکي که اطراف معدن احاطه کرده اند، شامل شيست هاي فلسيک و ديگر سنگ هاي آذرين ويا رسوبي با منشأ الترامافيک و مافيک هستند و شامل تشکيلات آهن نواري که روي توالي سنگ هاي مافيک ضخيم را پوشانده اند. تشکيلات آهن نواري ميزبان کاني زايي Vubachikwe بوده و معدن Blanket واحدهاي مافيک را پوشانده اند. سيل هاي دولريتي ناحيه اي کل واحدها را از Vubachikwe و Blanket تا Smiler قطع کرده است. تمام واحدهاي ليتولوژيک مورد آزمايش قرار گرفته اند و تغيير شکل در آنها تکرار شده است. 

  - معدنکاري

  برنامه هاي اکتشافي در معدن داراي چندين هدف مي باشد، اول اينکه توسعه کانسارهاي شناخته شده را تعيين نمايد، و اهداف اکتشافي را بر روي معادن مناسب و مناطق اطراف آنها مشخص نمايد.

  فعاليت هاي زيرزميني معدني بوسيله تونل قائم هاي زيرزميني قابل دستيابي است. تونل قائم اصلي در هرمرحله گودبرداري مي شود. وقتي اين تونل ها به سطح پيش بيني شده مي رسند، معمولاً دو سطح (60 متري) در زير پايين ترين سطح، حفر و تجهيز مي شود. 

  (3روش معدنکاري در معدن مورد استفاده قرار مي گيرد:

  - ايستگاه Underhand در توده هاي معدني باريک

  - ايستگاه Shrinkage جايي که ديواره هاي کناري آشکار هستند.

  - ايستگاه Longhole در توده هاي معدني پهن، قابل استفاده در 15 متري سطح زيرين. 

  انواع مختلف سنگ ها در معدن Blanket معمولاً بسيار مناسب بوده و در موارد نادر برخي سنگ هاي ضعيف و فاقد طلا موجود مي باشد. 

  ميزان ذخيره معدني معدن Blanket از 3/4 ميليون تن به 5/2 ميليون تن ذخيره در سال 2002 رسيد و باعث رده بندي مجدد بوسيله LoM Plan گرديد. اگرچه شرکت SRK پتانسيل بسيار بالايي را براي معدن تعيين کرد، اما ميزان ذخاير قطعي و احتمالي معدن زير سطح 750 متري قرارگرفته که نيازمند فعاليت هاي اکتشافات بيشتري مي باشد.


 • معدن طلای BONTE/JENI
  - موقعيت


  معدن طلاي BONTE/JENI درجنوب غربKumasi در غنا واقع شده است. عرض جفرافيايي اين معدن 6 درجه و 33 دقيقه شمالي و طول جغرافيايي آن 1 درجه و 55 دقيقه غربي مي باشد. 

  - زمين شناسي

  معدنکاري در معدن طلاي Bonte به صورت روباز و در رسوبات گراولي، ماسه اي و رس سيلتي ترشيري تا عهدحاضر درون دشت سيلابي انجام شده است . نهشته هايقديمي تراسي حاشيه دشت سيلابي، معمولاً در طول حاشيه دره ها قرار مي گيرند. رسوبات دشت سيلابي احتمالاً فرسايش يافته و مجدداً به صورت تراسي حاوي رس ته نشين شده و به طور يکنواخت در عرض دره ها قرار مي گيرند. 

  - معدنکاري

  استخراج معدن Bonte در کانسار Esaase از سال 1991 تا 1997 انجام شد اما معدنکاري اصلي در کانسار Jeni از سال 1997 شروع شد. معدن طلاي Bonte امتياز معدنکاري سطحي و سنگ بستر را در 27 کيلومتر مربع از کانسار Esaase بدست آورد. 

  ميزان ذخاير قطعي و احتمالي معدن طلاي Bonte درحدود 175365 انس طلا در سال 2000 و در اواخر سال ميزان ذخاير طلاي پلاسري 2789401 مترمربع شامل 104636 انس بعلاوه 4667953 مترمربع ذخاير احتمالي شامل 126754 انس طلا بوده است. 

  هر دو نوع پلاسر باقيمانده با ضخامت 1 تا 3 متر از رسوبات جديد فاقد طلا، پوشيده شده است. رسوبات پلاسري در تمام روز معدنکاري مي شوند و با کاميون هاي حمل کانسنگ به کارخانه فرآوري برده مي شود. در کارخانه فرآوري، آب با فشار زياد روي رس ها و رسوبات حاوي طلا ريخته ميشود تا به صورت دوغاب درآيد. سپس اين دوغاب از شبکه اي با منافذ 5 ميليمتر عبور مي نمايد. 

  در نهايت اين دوغاب به چرخه حذف مواد سبک وارد ميشود و از جعبه آبگير که در آن فرآوري طلاي تغليظ شده بوسيله گراويته انجام مي پذيرد، عبور مي نمايد. کنسانتره آماده شده به اتاق فرآوري براي پرعيار سازي تا 85% فرستاده شده و سپس طلا را ذوب کرده و شمش طلا تهيه ميشود. 

  توليدات معدن Bonte در سال 1991 آغاز گرديد و ميزان توليدات هر ساله افزايش يافت تا به 68623 انس در سال 2000 رسيد، اما با کاهش غيرمنتظره اين عدد به 65289 انس در سال 2001 رسيد، طلاي توليدي ريزتر از ميزان پيش بيني شده در ذخاير باقيمانده کانسار Jeni به شمار ميرود. طلاي ريزدانه نمي توانند به طور مناسب بوسيله سيستم آبگيري در کارخانه Jeni مورد فرآوري قرار گيرند.

  توليدات طلا در معدن Bonte در سال 2002 به 10127 انس طلا رسيد که اين مقدار 36% کاهش نسبت به سال قبل نشان مي داد. کاهش توليدات به علت وجود کانسنگ هاي تراسي عيار پايين و عدم دسترسي به کانسار عيار بالا و کاهش زمان بهره برداري بوده است. 

  قيمت ميانگين طلاي توليدي اين معدن 315 دلار در هر انس در فصل سوم سال 2002 بوده که اين ارزش در سال قبل آن 275 دلار براي هر انس طلا تعيين گرديد. 


 • معدن طلای Button
  - موقعيت

  اين معدن در تپه هاي، رودخانه Mazowe درحدود 100 کيلومتري شمال Harare واقع شده است. معدن Button يکي از 5000 معدن با مقياس کوچک در زيمباوه به شمار مي رود.

  سطح تکنولوژي استفاده شده در اين معادن بسيار پايين بوده و در ادامه آن سه بلوک نزديک اين معدن توسعه يافتند ( منطقه اي به مساحت 200 در 500 متر) که اکتشافات بوسيله پيت ها، اديت ها و ترانشه ها روي اين معدن انجام شد. 
  گزارش هاي موجود از اين معدن، معدنکاري قديمي بين سال هاي 1934 و1937 وتوليد 49 کيلوگرم طلا از 4851 تن کانسنگ با بازيافت 1/10 گرم درتن را نشان ميدهد. علاوه براين، طلا در زون اکسيد نشده ( درحدود 15 متري زير اين سطح آغاز ميشود)، داراي بازيافت حدود 30 درصد بوده است. اين معدن در سال 1976 بسته شد. 

  - زمين شناسي

  پوشش گياهي در منطقه به نوع خاک و سنگ ها و همچنين به ارتفاع منطقه از سطح دريا وابسته است. تپه هاي واقع شده روي معدن ترکيبي از گرينستون (اصطلاح زمين شناسي براي سنگ هاي آذرين دگرگون شده) که پوشش گياهي آن درخت mufti (brachystegia boehmii) و ديگر نمونه هاي brachystegia مي باشد.
  حداکثر ميزان بارندگي در منطقه بين ماههاي نوامبر و آپريل بوده و ميزان آن 700 تا 900 ميليمتر در سال گزارش شده است. 
  عارضه عمده در اين محدوده رودخانه Mazowe بوده، که پهناي رودخانه تا 100 متر در فصل بارندگي مي رسيده است. در طول فصل خشک سال سيستم سد موجود امکان پر ماندن تمام طول رودخانه را تضمين مي کند. 
  امواج رودخانه عموماً داراي جهت شمال شرقي به سمت مرز موزامبيک هستند. دره رودخانه داراي پهناي حدود 2 کيلومتر در منطقه معدني بوده و در ميان دو محدوده تپه اي که داراي ارتفاعي درحدود 300 متر بالاتر از دشت سيلابي هستند، واقع شده اند. معدن Button درحدود 1 کيلومتري رودخانه در قسمت شمالي منطقه جنوبي قرار گرفته است. 
  سنگ ميزبان معدن Button شامل گرينستون- گرانيت آرکئن مي باشد. طلا به صورت هيدروترمال تشکيل ميشود. طلا و ديگر کانيها ازمحلول غني از سيليس که درداخل شکستگيها و زون هاي برشي موجود در سنگ هاي گرينستون حاصل از توده هاي گرانيتي تزريق شده اند، ايجاد گرديده اند. در نتيجه، کاني طلا در ريف هاي کوارتزي و زون هاي برشي سيليسي يافت مي شود. 

  - معدنکاري

  فعاليت هاي معدني در منطقه به صدها سال پيش هنگام ورود اروپاييها به منطقه باز مي گردد. به نظر ميرسد که آغاز اين فعاليت ها سال 800 قبل ميلاد مسيح بوده و تا قرن 18 ميلادي ادامه داشته است.
  معدن طلاي اصلي در منطقه Shamva متعلق به شرکت Lonrho Mining با خروجي درحدود 600 کيلوگرم در سال مي باشد. اين معدن در جاده اصلي Harare در 17 کيلومتري معدن Button واقع شده است. از لحاظ اجرايي، معدن Button در محدوده Murewa واقع شده است، اما دهکده Shamva خدمات مورد نياز معدن را فراهم مي آورد.
  کارهاي قديمي بر روي معدن Button قديمي درحدود 500 متري شمال شرق معدن توسعه يافته است. وجود حفاري هاي گسترده، شامل تعدادي تونل هاي کوچک معدني، در ادامه رگه هاي معدني با زاويه 45 درجه حفر شده اند. علاوه براين، چندين معدن روباز احتمالاً در زون هايي با شيب زياد و رگه هاي کوارتز مسطح ايجاد شده اند. 
  بسياري از ساختارهاي حاوي طلا، شامل ريف هاي کوارتز با پهناي 10_20 سانتيمتر، رشته هاي کوارتز با درجه هاي متفاوت از نظر عيار و زون هاي آلتراسيون که در محلي که سيليس درون گرينستون ها نفوذ کرده است، مي باشند. کاني زايي در منطقه در امتداد شمال - شرق با شيب حدود 50 درجه مي باشد، که نشان ميدهد که کوارتزهاي رگه اي مسطح مي توانند در جهت خلاف ميل کاني زايي هم ديده شوند.  
  ميزان خروجي معدن بسيار متغير است. در سال 1996، 25/1 کيلوگرم در سال 1997، 600 گرم و در ژانويه- مارس 1998 درحدود 1 کيلوگرم بوده است. 
  ميزان واقعي معدنکاري 240 تن در سال بوده است. هر تن باطله معمولاً حاوي 1 گرم طلا با عيار متوسط 5 گرم درتن براي کانسنگ جورنشده مي باشد، که با ميزان تخمين زده شده توسط زمين شناسان منطقه اي دولت، در سال 1987 مطابقت مي نمايد. 


 • معدن طلای Connemara
  - موقعيت

  اين معدن در 30 کيلومتري شمال Gweru، در کمربند گرينستوني زيمباوه و در بزرگراه اصلي Harare بين شهرهاي Gweru و Kwekwe زيمباوه واقع شده است.

  95 درصد مالکيت اين معدن در اختيار First Quantum و 5 درصد باقيمانده در اختيار شرکت Chase Minerals مي باشد. 

  - تاريخچه

  معدنکاري در Connemara در سال 1907 آغاز شد، اما با شروع جنگ جهاني اول اين معدن بسته شد، مجدداً پس از جنگ جهاني اول معدنکاري زيرزميني تا سال 1926 هنگاميکه اکسيد عيار بالا در معدن به طور گسترده تهي گرديد، آغاز گرديد. 
  در طول سال هاي اوليه ميزان توليدات طلا به 7/16 تن از 4/3 ميليون تن کانسنگ با عيار 9/4 گرم درتن بازيابي شده بود، رسيد. توليد طلا از ماده معدني Bonanza جداگانه بررسي گرديد و مقدار 5/49 کيلوگرم طلا از 22873 تن ماده معدني با عيار 16/2 گرم درتن تعيين شد. 

  - زمين شناسي

  معدن Connemara بر روي گرينستون هاي آرکئن در گروه سنگ هاي قديمي Bulawayan زيمباوه واقع شده اند. سنگ ميزبان معدن متاولکانيک ها، رسوبي ها و سنک هاي رسوبي_آتشفشاني شامل سرپانتين ها و آمفيبول ها مي باشند. 

  کاني زايي در BIF سيليسي شده و فيليت هاي موجود در گرينستون ها اتفاق افتاده که آنها دو پشته با امتداد شمالي وبه صورت غيرپيوسته با فاصله 150 متري از هم و با طول 10 کيلومتردر مجاورت توده گرانيتي قرار گرفته اند، تشکيل داده اند.
  BIF به خودي خود به شدت برشي شده و قسمت هاي برشي شده در امتداد محدوده اصلي معدنکاري واقع شده است. 
   در آخرين مرحله دايک هاي فلسيک و دلريتي و آلتراسيون کوارتزي با استخراج BIF برشي شده ظاهر شده و طلا شناسايي شده به صورت توده ماده معدني، معرفي گرديد. توده ماده معدني و سنگ ميزبان از سطح زمين داراي شيبي به سمت غرب مي باشند. 

  - معدنکاري

  ميزان ذخاير قطعي و احتمالي براي کل منطقه Connemara و Cork در نوامبر 1999 درحدود 4,265,000 تن با عيار 51/2 گرم درتن و ميزان ذخيره اضافي 2,237,000 تن با عيار 29/2 گرم در تن و عيار ممکن آن 5/0 گرم درتن تعيين گرديد. 
  کانسنگ از ذخيره هاي حفاري شده معدن و جابجا شده بوسيله ماشين هاي حمل و نقل به داخل دستگاه هاي خردکننده به جنوب و شمال بدست مي آيد. هرکدام از دستگاه ها ازفک اوليه، مخروط ثانويه و خردکننده ها تشکيل شده اند. ميزان ظرفيت اين دستگاه ها 500000 و 250000 تن در سال به ترتيب در دستگاه هاي جديد South و North مي باشد. 
  محلول بي بار از طلا از کارخانه با مقداري سيانيد (250 ppm براي سيانيد) تنظيم شده و به دو مسير براي توزيع مواد پمپ مي شود. 
  مايع پربار از اين دو مسير به واحد بازيافت مرکزي طلا واقع در نزديکي مسيرهاي جنوبي و شمالي پمپ مي شود. 
  پس از وضوح درفشار فيلترهاي ماسه اي، طلا از محلول پربار بوسيله جذب سطحي در رزين VITROKELETM بازيافت ميشود. طلا به صورت دوره اي بوسيله رزين بارگذاري شده شستشو ميشود. 


 • معدن طلای Cons Modder
  - موقعيت


  معدن طلاي Cons Modder در ايالت East Rand، محدودهWitwatersrand در ايالت Mpumalanga آفريقاي جنوبي واقع شده است. 

  تاريخچه

  فعاليت هاي معدني Cons Modder در ناحيه East Rand انجام ميشود که در ناحيه جنوب شرق Grootvlei قرار گرفته است. تاريخچه معدن Cons Modder به اواخر دهه 1800 بر ميگردد، معدنکاري به صورت اوليه در Cons Modder در ريف اصلي عيار بالا انجام شد،

  اما ادامه پيدا نکرد، معدنکاري بيشتر در ناحيه کاني زايي Kimberly و Black Reefs انجام پذيرفت. 

  معدنکاري

  در زمان حال، بهره برداري ها در ناحيه حاشيه اي با قيمت پايين معدن انجام ميشود. درنتيجه تنها در دو تونل قائم بهره برداري صورت ميگيرد. Cons Modder فاقد کارخانه فرآوري طلا بوده و همه کانسارهاي توليد شده به کارخانه معدن Grootvlei براي فرآوري حمل ميشود.

  در محل معدنکاري زيرزميني عيار طلاي اندازه گيري شده در 31 دسامبرسال 2003، در تونل هاي قائم در معدن طلاي Cons Modder درحدود 42/3 گرم درتن بوده است.  

  در 31 دسامبر سال 2003 ميزان ذخاير قطعي و احتمالي اقتصادي زيرزميني درحدود 531/7 ميليون تن با عيار متوسط 6/3 گرم در تن طلا براي 847000 سنگ حاوي طلا بوده است. ذخاير قطعي زيرزميني 673/1 ميليون تن با عيار متوسط 91/3 طلا از 210000 انس سنگ حاوي طلا و ذخاير احتمالي معدن 858/5 ميليون تن با عيار متوسط 53/3 از 664000 انس سنگ حاوي طلا بوده است.


 • معدن طلای Daggafontein
  - موقعيت

  معدن Daggafontein در Far East Rand، در منطقه Witwatersrand ايالت Gauteng آفريقاي جنوبي واقع شده است. ماده معدني طلا_ پلاتين در ريف Witwatersrand متعلق به شرکت معدني Anglo-American آفريقاي جنوبي ميباشد. 

  - معدنکاري

  معدنکاري در معدن طلاي Daggafontein به صورت زيرزميني انجام ميشود.

  فعاليت در معدن Daggafontein دليل انجام بررسي هاي بيشتر درمورد فعاليت هاي زيرزميني انجام شده گرديد. به صورت معمول در بهره برداري هاي انجام شده در اين معدن، 10000 تن کانسنگ در ماه با عيار بالا ( 8 گرم درتن توليد مي شد.( 
  در سال 1984، شرکت Ergo کارخانه CIL را با ظرفيت 5/1 ميليون تن در ماه در منطقه Far East Rand تأسيس کرد. اين کارخانه فعاليت خود را از سال 1987 آغاز کرد و به طور معمول درحدود 3200 کيلوگرم طلا در سال از اين معدن بازيافت مي کرد. از شروع فعاليت اين کارخانه، از فرآوري 689 ميليون تن کانسنگ، 203 تن طلا توليد شد. 
  درطول فعاليت يک ساله معدن در سال 2000 تا 2001 و توليدات کارخانه فرآوري معدن، ذخيره عيار بالاي جديد با ذخيره اي درحدود 71000 تن تعيين شد. درنتيجه عيار 74500 تن کانسنگ استخراج شده، 41 گرم بر تن تعيين گرديد. 
  عمر اين معدن براي بازيافت طلا درحدود 5 سال تخمين زده شد. 


 • معدن طلای Damang
  - موقعيت

  معدن طلاي Damang در 25 کيلومتري شمال شرق Tarkwa واقع شده است، اين معدن در سال 1997 شروع به فعاليت نمود. 

  - زمين شناسي

  - ماده معدني معدن طلاي Damang نهشته هاي رگه اي کوارتز هيدروترمال است.
  آنومالي Bonsa در طول يال شرقي تاقديس Damang و داراي توسعه يافتگي 10 کيلومتري در جنوب توالي Kwesie-Lima Banket است. بيشتر اين ناحيه درون Bonsa River Forest Reserve قرار گرفته است.
  در معدن Damang ميزان منابع قطعي و ممکن (همراه با ذخاير) درحدود 77000 انس تخمين زده شد. 

  - معدنکاري

  طرح زمان بندي براي معدن در اکتبر 2004 تکميل شد، در ادامه فعاليت ها با نزديک شدن زمان توليد طلا از توده هاي کانسنگ با عيار پايين، اين ماده معدني را با کانسنگ اکسيده کنگلومراي Kwesie و نهشته هاي Lima و ماده معدني هيدروترمال Rex ترکيب کردند.
  ميزان منابع معدني معدن Damang در حال حاضر 8/1 ميليون انس است که 1/71 درصد آن متعلق به شرکت Gold Fields مي باشد
  در فوريه 2003، فعاليت هاي اکتشافي با هدف آماده سازي کانسار معدن Damang تسريع شد. در اواخر سال، برنامه ها در اولين مرحله ارزيابي با تعيين ناحيه کنگلومرايي به طول 27 کيلومتر کامل شد. 
  ارزيابي هاي مستقل با امکان کاهش ذخيره Damang، پتانسيل تعيين شده براي ذخاير اضافي را نشان
  داد. تست متالوژي بر روي 11 گمانه اکتشافي در منطقه Kwesie-Lima نشان داد که در اين معدن نيز کنگلومراي مشابه با Tarkwa ديده شده، گرچه ميزان فرسايش آن کمي کمتر از آن کانسنگ مي باشد. متوسط تخلخل اين کانسار 19/0 درصد است و ميزان بازيافت بااستفاده از خردکننده هاي ريزتر افزايش مي يابد.  
  در فوريه 2005، ميزان کانسگ معدنکاري شده و باطله ها درمجموع 5/11 ميليون تن و ميزان کانسنگ معامله شده 2/5 ميليون تن بوده است. توليدات طلا در اين معدن 248000 انس است که اين توليدات در فوريه 2004، درحدود 308000 انس در اواخر سال تعيين شد. 


 • معدن طلای Dinguiraye
  معدن طلای Dinguiraye در 700 کیلومتری شمال شرق شهر Conakry گینه واقع شده است.عرض جغرافیایی این معدن 11 درجه و 40 دقیقه شمالی و طول جغرافیایی آن 10 درجه و 10 دقیقه غربیمی باشد. 
  معدن طلای Dinguiraye در محدوده مناطق Siguiri و Dinguiraye واقع شده است. این معدن محدوده ایدرحدود 1500 کیلومتر مربع را در برگرفته است و Kenor معتقد است که محدوده استاندارد معدن بسیار بزرگتر میباشد. 
   
  - زمین شناسی
   
  محدوده Dinguiraye با سن پروترزوئیک درگرینستون های Birimian غرب آفریقا قرار گرفته و ازگینه تا بورکینافاسو، جنوب مالی، سنگال، سیرالئون، ساحل عاج و غنا گسترش یافته است. بزرگترین کانسارهای طلا مانند Sadiola، Yatela، Morila و Siguiri در این محدوده واقعشده است. 
  کانسار Siguiri در 60 کیلومتریکانسارهای Lero و Morila و درحدود 400کیلومتری به سمت North West قرار گرفتهاست. 
  با صرف نظر از ماسهسنگ ها و دلریت های جوان، کل محدوده معدنی 2200 کیلومتر مربع بوده و هیچ بیرون زدگی تازه ای از محدوده دیده نمی شود، لاتریتی شدندر منطقه توسعه یافته و هوازدگی تا عمق 100 متری گسترش یافته است. 
  چهار نوع سنگ اصلی در منطقه تشخیص داده شده و از جدیدترین به قدیمی ترین شامل:
  دایک ها و سیل هایدلریتی مزوزوئیک، ماسه سنگ ها و کنگلومراهای کامبرین، گرانیت های اواخر پروتروزوئیک (Birrimian) و تخریبی ها و رسوبات با منشأ آتشفشانی پروتروزوئیک (Birrimian) می باشند.
  دو واحد در رسوبات Birimian برپایه اطلاعات سنجش از دور و پروفیل های لاتریتی از یکدیگر تفکیک شدند. تشکیلات بالایی دارای ترکیب رسی بوده و تشکیلات پایینی دارای ترکیب کمی درشت تر و آرکوزیک می باشند. در مقیاس ناحیه ای، فراوانی طلا در واحدهای آرکوزیکدانه درشت (تشکیلات Siguiri) بسیار بیشتراست. 
  از لحاظ ساختاری تعدادی خطوط حلقه ای و منحنی که زه کش منطقه را بالا برده اند، در منطقه دیده شده است. این شکستگی ها بالاآمدگی توده های نفوذی زیرین را نشان میدهد. شکستگی های اصلی با توجه به منبع مغناطیسی تفسیر شده، با گسترش ناحیه ای NW و ENE ساختارهای عمده و اصلی و ساختارهای NS وWNW بوسیله ساختارهای خطی کوچکتر نشان داده می شوند. 
  آنومالی های طلای شناخته شده همراه با آلتراسیون های ناحیه ای بوسیله ترکیبات متفاوت آلبیت دانه ریز، کلسیت و سیلیس تشخیص داده می شوند. استوک ورک ها ورگه های طلا دارای ترکیبی از آلبیت یا کوارتز تشکیل شده همراه با پیریت، آرسنوپیریت،کالکوپیریت به علاوه کلریت، هماتیت و طلا می باشند. 
  هوازدگی گسترده، لاتریتیشدن کانی زایی ها و واحدهای لیتولوژیک احاطه کننده در نتیجه لاتریت اقتصادی توسعه یافته و کانسار طلای ساپرولیتی را ایجاد کرده است. کانسارهای طلای آبرفتی و رسوبی درنتیجه توالی فرسایشی و توزیع مجدد کانسار طلای لاتریتی تشکیل می شود. 
  میزان ذخایر این محدوده معدنی درمارس 2005 میزان ذخایر قطعی و احتمالی را 5/40 میلیون تن با عیار 7/1 گرم درتن حاوی 3/2 میلیون انس طلا تعیینگردیده است. 
  کانسارهای طلای مورد معدنکاری در محدوده Dinguiraye درطول LEFA (Lero-Fayalala) Corridor قرار گرفته اند، این منطقه دالانی شرقی- غربی با طول 12 کیلومتر و عرض 10 کیلومتر در شمال شرقی محدوده معدنیواقع شده است. این دالانشامل معادن Léro، Karta و Fayalala و کانسارهای کوچکتر Kankarta، Banko و Tambico می باشد. 
  توالی سنگ شناسی درتونل LEFA عمدتاً ازرسوبات و ترکیبی از سیلت های آرکوزیک و افق هایی از آرکوز تشکیل شده است. دو نوع کانی زایی طلا در منطقه مشاهده شدهاست: یکی شاملاستوکورک و رگه های سولفیدی - کربناته - کوارتز و دیگری استوک ورک ها با رگه های کوچک سولفید - کربنات - آلبیت می باشند. عمدتاً کانی سولفیده در این ساختارها پیریت می باشد. اکثراً طلا در ترکهای پیریت ها دردانه هایی که ندرتاًبزرگتر از 50 میکرون باشند، موجود است. 
  دیگر کانسار شناخته شده در محدوده Dinguiraye شامل معدن تاریخی Banora و کانسار پلاسری Matagania می باشد. 
   
  - معدن کاری
   
  شرکت بهره برداری SMD تعدادی از معادن کم عمق را در تونل Léro-Fayalala (LEFA) گسترشداد. این معادن روباز برای استخراج کانسنگ اکسیده طراحی شده و شامل لاتریت های سطحی و زیرین و کانسنگ ساپرولیتی کلوئیدیمی باشند. اینمعادندر محدوده های اکسیداسیون توسعه می یابند، و این محدوده از 35 تا 80 متر در LEFA Corridor متغیر است. هنگامیکه ذخیره های اکسیده تهی می شوند، معادن برای آینده زمانی که کارخانه جدید بهره برداری برایاستخراج کانسنگاولیهمهیا شود، معطل خواهد ماند.
  خروجی سال 2002 باتوجه به میزان ذخیرهکانسنگ در لیچینگ محدود شد و تولیدات در ادامه کاهش یافت. با ادامه حفاری ها بر روی ذخایر بعدی، روش فرآوری CIP برروی ذخایر اعمال خواهد شد و معدن تا8 میلیون تن در سال توسعه خواهد یافت. با این روش پتانسیل یابی، قیمت به طور عمده کاهش خواهد یافت، و قیمت هابه 250 دلار برای هر انسخواهد رسید. 
  در سال 2003، 910000تن کانسنگ با روش heap leach با حداکثرعیار 2/3 گرم درتن و 8900 تن با عیار 15/1 گرم در تن با روشdump leach مورد فرآوری قرار گرفت. 
  در طول همان سال، درحدود 92733 انس طلای ریزدانه تولید شد. ظرفیت مرکز انبار کارخانه در طول این سال رشد کرد و از 67000 تن در زمان گشایش کارخانه به 189000 تن به عیار 7/2گرم درتن در زمان بستن آن رسیده بود. 
   
  - تولیدات
   
  کارخانه فرآوری Léro فرآوری کانسنگ اکسیده را که کانسنگ اولیه نیست، انجام داد. این کارخانه شامل دو واحد فرآوری جدای ازهم ،heapleaching وdump leaching بود. heap leaching از کانسنگ ساپرولیتی رسی به علاوه کانسنگ لاتریتی با عیاربالاتر و یا دانه های درشت تر برای بهره برداری استفاده می نماید، این نوع کانسنگ ها برایdump leaching غیرقابل استفاده می باشد. برای dump leaching از لاتریت های باعیار پایین استفاده می شود.
  انتظار می رود درسال 2004 بهره برداری های هیپ لیچینگ با ظرفیت کامل، 900000 تن آگلومرای قرار گرفته درheap leach باشد، و کلمیزان کانسنگ لاتریتی که در روی مسیر لیچینگ توده ای قرارگرفته بیش از 200000 تن نیست. میزان طلای پیش بینی برای این معدن در سال 2004 شده درحدود70000 انس طلای ریزدانه می باشد. 
  نسبت باطله های معدن به کانسنگ و درنتیجه ارزش معدن مشابه با سال 2003 می باشد. 
 • معدن طلای Doornkop
  - موقعيت


  اين معدن در ايالت North West آفريقاي جنوبي واقع شده است. عرض جغرافيايي اين معدن 23/26 درجه و طول جغرافيايي آن 78/27 درجه مي باشد. 

  - زمين شناسي

  ريف South Reef در اعماق بين 1650 و 2000 متري زير سطح زمين و 900 متري زير Kimberly Reef با شيب 10 درجه به سمت جنوب شرق واقع شده است. داراي رگه هاي نازک با ضخامت بين 1 تا 10 سانتيمتر است. سطح ريف بوسيله تعدادي از گسل هاي همراه با هورست Witpoortjie، شکسته شده است. اين ماده معدني بوسيله گسل Roodepoort محدود شده است.

  تعدادي از ديگر گسل ها شامل گسل Saxon داراي ساختار شکسته مي باشند. دومين گسل اصلي، گسل Doornkop با امتداد شرقي- غربي بوده و در قسمت جنوبي محدوده اين ماده معدني ايجاد ميشود. درون ساختارهاي بلوکي بزرگ سطح ريف، با گسل هاي اطراف رابطه پيچيده اي ندارد. توده هاي نفوذي عمده شامل دايک Black Duck که به صورت متقاطعDoornkop را قطع کرده است.

  اکتشافات در ناحيه Doornkop در اوايل دهه 1930 با حفر 13 گمانه از 18 تا و براي دستيابي به اطلاعات مفيد حفرشد. در آگوست سال 1983 حفر تونل هاي قائم اصلي و تهويه آغاز شد، و هر دو ريف Kimberly و South Reef مورد معدنکاري قرار گرفتند.

  - معدنکاري

  ذخيره معدن Doornkop، 1/20 ميليون تن طلا با عيار 17/10 گرم درتن معادل با 6/6 ميليون انس طلا مي باشد. شفت اصلي در Doornkop از عمق 1340 متري تا 2032 متري کشيده شده است، و ظرفيت بالاآمدگي ريف از 90,000 تن درماه به135,000 تن افزايش يافت. توناژ ماده معدني در پروژه Doornkop از 45,000 تن در ماه به 135,000 تن در ماه با گذشت شش سال افزايش يافت. توليدات طلا از 8745 انس در سال اول به 41859 انس درسال چهارم افزايش يافت. 

  دستيابي به توسعه در سطح 197 آغاز شد. مراحل مقدماتي براي حفر تونل قائم اصلي با هدف آماده سازي جداگانه زير سطح 302، در اواخر ژوئن 2004 آغاز شد.

  بهره برداري ها از خروجي دوم تونل قائم و حفرات تونل قائم اصلي در هر دو سطح 126 و 192 انجام شد. تونل قائم چند منظوره براي دوبرابر کردن سيستم تهويه هوا در شفت، آماده شده و قادر خواهد بود تا مواد را منتقل نمايد.  تونل قائم اصلي بين سطوح 192 و 212 حفر شده است. 

  جدول زمان بندي جديد براي تونل قائم اصلي در جولاي 2006 تشکيل شد و توليدات آنها تا 135000 تن در ماه تا اکتبر 2008 تعيين شد. آخرين اطلاعات ما از اين تونل هاي قائم، دستيابي به توده ماده معدني را براي معدنکاري را ممکن مي سازد.

  تأسيسات زيربنايي معمول در Doornkop شامل دو تونل اصلي همراه با يک تونل قائم تهويه مي باشد. تونل قائم معدن داراي قطر 8 متر و ظرفيت 120000 تن ريف و باطله ها از سطح 1128 متر زير سطح زمين برداشت ميشود. 


 • معدن طلای Dunkwa
  - موقعيت

  معدن طلاي Dunkwa در 10 کيلومتري جنوب غرب شهر Dunkwa غنا واقع شده است. عرض جغرافيايي اين معدن 5 درجه و 48 دقيقه شمالي و طول جغرافيايي آن 1 درجه و 52 دقيقه غربي مي باشد.

  در سال 2003، دو پروانه بهره برداري به نام هاي Asikuma و Mansiso واقع در Dunkwa به اين معدن داده شد. اين دو ماده معدني داراي ابعاد 125 کيلومتر مربع با امتداد 45 کيلومتر در شمال Ashanti Trend و در مجاورت منطقه معدني Bogoso واقع شده است. 

  - زمين شناسي

  اکتشافات در منطقه Dunkwa به دهه 1930 ميلادي زماني که 5 رگه کوارتزي درمنطقه يافت شد، برمي گردد. کاني زايي در اين معدن مشابه معدن Bogoso است. کانسار Mampon در قسمت شمالي معدن Dunkwa در سال 1988 بوسيله روش هاي ژئوشيميايي ناحيه اي کشف شده است.
  ميزان ذخيره اين معدن 1 ميليون تن با عيار 16/5 گرم در تن در Mampon تخمين زده شده است. 
  در طول نيمه اول 2005، حفاري ها در معدن Dunkwa درجايي که تعدادي گمانه براي تست کاني زايي در طول امتداد و شيب زون هاي شناخته شده حفر شده بود، متمرکز شد. نمونه هاي جمع آوري شده از حفاري الماسه براي تست فرآوري و مطالعات ژئوتکنيکي به منظور همسان سازي مطالعات امکان سنجي، در نيمه دوم سال 2005 مورد بررسي و آزمايش قرار گرفت.
  در دومين فصل 2005 حفاري هاي سايت در قسمت جنوبي به صورت اوليه انجام پذيرفت و ريگ حفاري Rotary Air Blast در محل براي اکتشاف کانسار اکسيده در اعماق به کار برده شد. همچنين طرح انجام حفاري براي تست 9 کيلومتر آنومالي ژئوفيزيکي در زون تست نشده در طول رد به جا مانده در ساختار Ashanti Trend مورد استفاده قرار مي گيرد.


 • معدن طلای Durban Deep
  - موقعيت


  اين معدن طلا در حاشيه غربي Witwatersrand در سال 1886 درمزرعه Langlaagte که هم اکنون در نزديکي Roodepoort قرار گرفته است، کشف گرديد.  9 سال بعد شرکت معدني Durban Roodepoort Deep براي استخراج اين کانسار تأسيس گرديد و نام آن در بازار معاملات بورس ژوهانسبورگ قرار گرفت. 

  - زمين شناسي

  مقطع Durban Deep درون حوضه Central Witwatersrand که از سمت غرب به مقطع Durban Deep و از سمت شرق به مقطع ERPM ميرسد، قرار گرفته است. مقطع Durban Deep در غرب ژوهانسبورگ در مساحتي درحدود 3/9 مايل( 15 کيلومتر) و شامل محدوده معدني 14262 جريب (5772 هکتار) مي باشد.

  - معدنکاري

  پنج نوع کانسار متفاوت در مقطع Durban Deep مورد معدنکاري قرار گرفتند. کانسنگ معدنکاري شده در سطح پايين تا عمق حداکثر 9200 فوتي (2804 متري) و ريف هايي که تا عمق 13000 فوتي (3962.4 متري) زير سطح اکتشافي در منطقه قرار گرفته اند، اکتشاف انجام مي گيرد. 

  در معدن Durban Deep بيشتر در قسمت هاي با عيار کم سرمايه گذاري انجام شده است. و بيشتر بهره برداري ها در قسمت هاي حاشيه اي که ميتوان بيشترين بهره برداري را انجام داد، صورت ميگيرد.

  معادن موجود درآفريقاي جنوبي به صورت عيار پايين و ريف کم عمق هستند. ميزان توليدات اين معادن در سال 2001، يک ميليون انس بوده است. 

  معدن Durban Deep يکي از کوچکترين معادن از 3 معدن طلاي SA با هزينه اي درحدود 54 ميليون راند به شمار ميرود.  اينمعدن که در ريف Witwatersrand قرار گرفته، 2394 کيلوتن کانسنگ و 7612 کيلوگرم طلا در سال 1984 توليد نموده است.

  در آگوست سال 2000، تمام فعاليت هاي زيرزميني و روباز معدني در Durban Deep Section متوقف شد. در ادامه بازپس گيري هزينه هاي معدنکاري زيرزميني، مقطع عميق تر معدن به زير آب فرو رفت. 

  در مقطع Durban Deep بيش از 37 ميليون انس طلا در بهره برداري توليد شد. 


 • معدن طلای Elvington
  معدن طلای Elvington در محدوده Chegutu و 1000 کیلومتریایالت Mashonaland West زیمباوه واقع شده است. 
  معدن طلای Elvington یک معدن زیرزمینی در زیمباوه می باشد. تولیدات طلا در این معدن طی 9 سال ازسال های 1993 تا 2001 ادامه داشته است. این معدن تحت مالکیت دولت زیمباوه قرار داشته است.
  معدن Elvington آخرین معدن طلای بسته شده در کنار معادنVenice و Eureka به شمار میرود. 
   
  - معدنکاری
   
  اخیراً Falcon نصب تکنولوژی SB را بر روی چرخهخوراک انجام داده و آزمایشهای مورد نظر را روی آنها انجام داد. منظور از چرخه تغذیه اتصال به ماشین چرخه تغذیه ای نبود، بلکه ترجیحاً در مورد چرخه خطوط تغذیه ای جمعی مورد استفاده قرار می گرفت. دلیل اینکه این قسمت ها و خطوط چرخه تغذیه کننده مایل هستند، این است که ذرات در حین حرکت در لوله ها از یکدیگر جدا شوند. تأثیر تمرکز دهنده ها برای تولید حداکثر میزان طلا در چرخهثقلی Falcon استفاده میشود. 
  در توضیح این فرآیند باید گفت، به اندازه کان سنگ حاوی طلا به عنوان تغذیه کننده توجه شده است. در طول آسیاب ها کانسنگ ها خرد شده و طلای موجود در آن آزاد می شود. این کانسنگ از آسیاب خارج شده و به چرخه بازیابی وارد می شود، اگر تمرکز دهنده ها بر روی چرخه تحت جریان قرار گرفته باشند، به عنوان چرخه تغذیه کننده تعیین می شود. 
  این فرآیند در مورد معدن طلای Elvington زیمباوه ثابت شده است. بعضی ازشرکتها این روش را پذیرفته اند و معمولاً مرحله چرخه تغذیه ای را تغییر می دهند. بر اساس این طرح ها قسمت های تخریب شده بازسازی شده و قسمت های اطراف معدن طلای Elvington به شرکت معدنی Anglo American واگذار گردید. همچنین شرکت تصمیم گرفت تا قسمتهای فرورفته معدن را مجدداً بازگشایی نماید.
   
  تجهیزات معدن کاری معدن Elvington در نزدیکی Harare دستگاه های تغلیظ کننده نصب گردید و نتایج زیر بدست آمد:
   
  - بازیافت گذشته (فقط لیچینگ) : 76 درصد
  -بازیافت کنونی ( لیچینگ به همراه SB21 : 88 درصد)
  -باقیمانده لیچینگ (فقط لیچینگ) : 64/0 گرم در تن
  -باقیمانده لیچینگ (لیچینگ به همراه SB21) : 40/0 گرم درتن )کاهش 31 درصدی)
  -افزایش بازیافت طلا : 5 کیلوگرم در ماه
 • معدن طلای Freda_ Rebecca
  - موقعيت


  معدن طلاي Freda Rebecca در نزديکي Bindura درشمال Harareدر زيمباوه واقع شده است و در ماه 100000 تن کانسنگ حاويطلا را فرآوري مي نمايد.  

  - زمين شناسي

  سنگ ميزباناين معدن گرانيت ها است و ماده معدني آن داراي شيب 15 تا 25 درجه به سمت جنوب است. تمرکز کاني زايي در منطقه بر روي شکستگي هاي سست واقع شده و با گسترش زون برشي در منطقه همراه است. 

  کاني زايي اقتصادي در مرز جنوبي يعني جايي که زون برشي در سنگ هاي گريوکي نفوذ کرده اند، ايجاد شده است. 

  در آزمايشگاه برنامه تست تعيين کيفيت بر روي طلا موجود در ته نشست ها انجام شد. اين آزمايشات شامل مطالعات مينرالوژيکي، تست ليچينگ، ثقل سنجي و سيانيديزاسيون مي باشد. نتايج اين آزمايشات وجود طلا را در محلول سيانيده حاصل از ته نشست ها را نشان مي دهد. 

  نمونه هاي استفاده شده براي تعيين مقدار طلا در ته نشست هاي باقيمانده و وضعيت طلا در باقيمانده ها ( طلا همراه با کوارتز، طلا همراه با سولفيدها ) بوده است. توزيع طلا در چرخه آسياب ها، توزيع طلا در قسمت هاي مختلف بر اساس اندازه، طلاي محبوس شده در کاني ديگر و مقدار درشتي طلاي فرآوري شده بررسي مي شوند. 

  - معدنکاري

  معدنکاري در معدن Freda Rebecca mine از سال 1912 آغاز گرديد. اين معدن مجدداً در سال 1988 بازگشايي گرديد، و براي توليد 100000 انس طلا در سال آماده گرديد. اين معدن از سال 1990 تا 2002 بيش از 100000 انس طلا در سال توليد نمود. 

  شرکت معدني Ashanti Goldfields ميزان ذخاير قطعي و احتمالي معدن Freda-Rebecca را درحدود 8/15 ميلون تن ( با عيار 6/2 گرم درتن طلا) اعلام کرد، که 8/5 ميليون تن از اين ميزان ( با عيار 4/2 گرم درتن طلا) ذخاير قطعي معدن به شمار مي رود. 

  معدن Freda-Rebecca درحدود 51091 انس طلا با ارزش 268 دلار براي هر انس در سال 2003 توليد نمود. ميزان کل ذخاير قطعي و احتمالي معدن در 31 دسامبر 2003، 300000 انس بوده است و در اين زمان شرکت معدني Ashanti Goldfields پيشبيني کرد که 4 سال از عمر معدن باقيمانده است. 

  شرکت AngloGold Ashanti در زيمباوه هيچ بهره برداري و يا فعاليت اکتشافي ديگري را ندارد. به همين دليل و عمر کوتاه معدن و فعاليت هاي در مقياس کوچک در Freda-Rebecca، اين شرکت تصميم به فروش اين معدن گرفت. 

  شرکت AngloGold Ashanti در شش ماهه اول سال 2004، 4000 انس طلا توليد کرد که باعث کاهش قيمت بين المللي طلا گرديد. 

  ميزان توليدات زيرزميني از اين معدن در سال 2003، 630,000 تن با عيار 39/2 گرم درتن بوده که نسبت به سال 2002 با توليد 1,077,000 تن و عيار 99/2 گرم درتن، با کاهش 42 درصدي روبرو شد. کاهش عيار در نتيجه تهي سازي ذخيره عيار بالا در سال 2002 در معدن بوده است. 

  ميزان کل 1,197,000 تن با عيار 75/1 گرم تن در سال 2003 و 1,155,000 تن با عيار 92/2 گرم درتن در سال 2002 فرآوري گرديد. 


 • معدن طلای Gaika
   

  - موقعيت

  معدن Gaika در نزديکي شهر Kwekwe، محدوده Gweru و در استان Midlands زيمباوه واقع شده است.

  رودخانه Sebakwe در امتداد 8 مايلي شمال معدن Gaika قرار گرفته است. معدنکاري در اين معدن در سال 1894 و به صورت روباز آغاز گرديد. 

  شرکت معدني Reedbuck Gold اکتشافات در معادن طلاي Gaika را برعهده گرفت و حفاري در اين معدن در آپريل آغاز گرديد. اين شرکت در قسمت جنوبي کمربند شيست سبز Midlands واقع شده است. 

  - معدنکاري

  کار بر روي کانسارهاي طلا در زيمباوه احتمالاً به زمان هاي گذشته برمي گردد. خطي از کارهاي بسيار قديمي در زون هاي اکسيده در ادامه کانسارهاي پرکامبرين (آرکئن) انجام شده که در ادامه آن روش هاي معدنکاري مدرن در اوايل قرن گذشته روي آن انجام پذيرفته است. معدن Gaika در سال 1894 توسعه يافت.

  ميزان ذخاير تاريخي معدن Gaika بوسيله زمين شناسان مشاور تخمين زده شد و گزارش آن تا ماه مي سال 1894 داده شد. 

  گزارش ميزان توليدات معدن در فاصله زماني بين اکتبر 1998 تا سپتامبر 1999، رقم 18000 انس طلا را نشان مي دهد. ميزان توليدات تخمين زده شده، در دوره قبل از مي 1998 براي Mandorin شناخته شده نبود.  


 • معدن طلای GOLDEN KOPJE
  معدن طلای GOLDEN KOPJE در 115 کیلومتری شمال غرب Harare پایتخت زیمباوه واقع شده است. این معدن دارای عرض جغرافیایی17 درجه و 6 دقیقه جنوبی و طول جغرافیایی 30 درجه و 16 دقیقه شرقی واقع شده است. 
  در گذشته معدن GOLDEN KOPJE یکی از تولیدکنندگان طلا به شمار می رفته است. استخراج طلا از این معدن از نوع زیرزمینی میباشد. 
  آغاز فعالیت های این معدن در سال 1993 بوده است. تولیدات طلا در 1996، 9654 انس که این میزان در سال 1995 به میزان 14033 و در سال1994، 12447 انس بوده است. ارزش این تولیدات 416 دلار برای هر انس طلا بوده که این میزان در سال 1995، 321 دلار و در سال 1994 به میزان 295 دلاربوده است. 
   
  - تولیدات
  میزان تولیدات معدن Golden Kopje از بهره برداری هایاخیر درحدود 59 درصد در فصل چهارم سال بوده است. مهمترین عیار طلا از رقیق سازی کانسارهای طلا در معدنکاری به روش long- hole برای بسیاری از short fall محاسبه می شود. کاهش میزان خروجی طلا، قیمت طلای تولیدی را به 392 دلار برای هر انس یعنی درحدود 165 درصد افزایش داد.
  شرکت سالیانه، برروی اطلاعات معدنی ومراحل پیشرفت ماده معدنی نظارت می نماید. میزان خسارت های وارد شده به معدن Golden Kopje درحدود 4,221,000دلار برآورد شده است. علاوه بر این، میزان مس بدست آمده از این معدن درحدود 1000000 دلار درنظر گرفته شد. 
   
 • معدن طلای HARTEBEESTFONTEIN
   

  - موقعيت

  اين معدن جزو معادن North West به شمار ميرود و در منطقهKlerksdorp ايالت North West آفريقاي جنوبي و در 150 کيلومتري ژوهانسبورگ واقع شده است.

  معدن طلاي HARTEBEESTFONTEIN تحت مالکيت شرکتDurban Roodepoort Deep اداره ميشود.  

  - زمين شناسي

  زون گسله در منطقه به صورت نرمال بوده و داراي ضخامت 6-8 متر و شيب 60 تا 85 درجه به صورت الگوي زيگزاگي است. 

  کاني زايي در چندين محل ايجاد شده است. شيب سطح زمين بوسيله خرده هايي از کوارتز که سنگ ميزبان منطقه است، پوشيده شده است. تصاوير SEM توده هاي پودري و خردشده سنگ هاي منطقه که بسيار گسترده هستند، را نشان ميدهد. 

  گسل Bosman داراي موقعيت منحصر به فردي براي آناليز ساختاري دروني است، کل ميزان ذخيره اين معدن معادل 2/0 ميليون انس بوده که به علت ممنوعيت ستون هاي باقيمانده غيراقتصادي کوچک و تهي سازي ذخاير، به اواخر خود نزديک ميشود. 

  زلزله اي با قدرت 7/3 ريشتر در اکتبر 1997 در سنگ هاي کوارتزيتي گسله نشده در فاصله 80 متري از سطح زمين اتفاق مي افتد. نقشه منطقه با وجود زون گسله در عمق 1950 متري و يافته هاي موجود در منطقه ترسيم شد. 

  - معدنکاري

  ميزان توليدات اين معدن 922000 انس در سال است.   ظرفيت فرآوري کارخانه Knights The Knights با اضافه کردن دو آسياب افزايش يافت و قادر خواهد بود تا فرآوري از تونل قائم 7 معدن Hartebeestfontein را انجام دهد. سودبخشي معدن پايين است، اما نصب دستگاه افزايش ظرفيت آسياب، باعث افزايش ظرفيت کارخانه به 15 % بيشتر معادل با 25 کيلوگرم طلا شده است. نکته قابل توجه در اين معدن استخراج ذخاير اضافي بوده که باعث افزايش عمر بهره برداري ها در معدن گرديده است. 


 • معدن طلای Indarama
  معدن Indarama در شهر Kwekwe و درمحدوده Gweru متعلق به استان Midlands زيمباوه واقع شده است. 


  - زمين شناسي

  کانسار آنتيموان- طلاي Indarama در کمربند گرينستون Midlandsواقع شده است. ساختارهاي رگه اي شامل، ريف Indarama، ريفBenson، ريف Footwall و ريف Reverse درشکستگي بازالت هاي بالشي تولئيتي در مجاورت کماتئيت ها قرار گرفته اند. 

  جهت شکستگي ها به سمت دگرشکلي هاي جوانتر باز ميشود، و نمونه هاي بارگذاري شده 92% از کاني سازي رگه اي با شيب کمتر از 50° را شامل مي شود، و عمدتاً داراي امتداد شرقي- غربي هستند. 

  - معدنکاري

  فعاليت هاي معدني و حفاري در معدن Indarama توسعه يافت. شرکت معدني Trillion که مالکيت 80% اين معدن را داراست، 450 کيلوگرم در سال طلا بدست مي آورد. 

  شرکت معدني Trillion بزرگترين قدم را به سمت تبديل شدن به مهم ترين توليد کننده طلا با خريد 80% از سهام معدن طلايIndarama در زيمباوه برداشت. کنترل فعاليت ها در 21 سپتامبر 1997 انجام پذيرفت. 

  هم اکنون شرکت Trillion به ذخاير مستقلي در معدن Indarama در حدود 5/7 ميليون تن با عيار 1/2 گرم در تن حاوي 500000 انس طلا دست يافته است. با گذشت يک سال، شرکت معدني Trillion به تنظيم برنامه هاي دقيق شامل 25000 متر حفاريالماسه و حفاري هاي متفاوت روي معدن پرداخت. ذخاير اين کانسنگ معدني در سپتامبر 1997، 5/13 ميليون تن با عيار 2/3 گرم درتن و مقدار طلا براي کل ذخاير درحدود 1,333,000 انس طلا تخمين زده شد. 


 • معدن طلای Inez
  -موقعيت

  معدن Inez در 25 کيلومتري شرق Kadoma در جنوب گنايس هاي گرانيتي، کمربند گرينستون Chiqatu (Hartley) واقع شده است. 
  بيش از 100 سال پيش، بر روي تعداد زيادي از معادن طلاي کوچک در منطقه کار شده بود.  در ماه دسامبر 1993، Afgold امتياز فعاليت برروي معدن و بهره برداري از کارخانه اين معدن را بدست آورد. 

  - زمين شناسي
  در معدن Inez، توده ماده معدني اصلي در طول مرز آمفيبولي کمرپايين برش خورده قرار گرفته است، ريف اصلي منطقه جوانتر،لايه اي و داراي لايه هاي کوارتز درون کمربالا، از جنس کوارتزبوده و با پهناي 2 تا 12 متردرون ماده معدني نفوذ کرده است. کاني زايي کمرپايين شامل استوک ورک هايي با پهناي 1 تا 2 متر که درون سنگ کربنات- کوارتز- فوشيت تشکيل شده اند و بوسيله رگه هايي از کوارتز خاکستري قطع شده و داراي ذرات کوارتز درشت، استيبنيت و پيريت مي باشد. 

  - معدنکاري
  کمپلکس معادن Inez شامل معدن قديمي اوليه که اصلي ناميده ميشود، معدن Inez East که براي آخرين بار در دهه 40 ميلادي معدنکاري شده، مقطع Inez North که داراي 200000 تن ذخيره به علاوه باطله ها مي باشند. 
  معدن Inez کانسنگ طلا را از مقطع شرقي اين معدن توليد مي نمايد. هنوز بر روي مقطع هاي اصلي و شمالي کار نشده است. 
  کارخانه فرآوري معدن Inez داراي ظرفيت روزانه 250 تن که از اين مقدار فقط 30 تن آن مورد استفاده قرار مي گيرد. 
  کارخانه اين معدن براي توليد 100 تن در روز از معدن شرقي، 50_60 تن از معدن شمالي و ماده معدني به ميزان متعادل کننده توليدات معدن از معدن اصلي، تجهيز شده است. 
  قيمت پايين طلا و فقدان منابع پولي توسعه معدن زيرزميني را محدود کرده و به دنبال آن ميزان کانسنگ مورد استفاده را کاهش مي دهند. در کارخانه معدن، فرآوري از کانسنگ عيار پايين انجام مي شود. سرمايه گذاري نياز به توسعه کانسنگ قابل معدنکاري دارد. 
  ميزان ذخيره طلا 725,000 تن شامل بيش از 200,000 انس طلا تخمين زده ميشود. کارخانه هاي فرآوري موجود توانايي توليد بيش از 1000 انس طلا در ماه را دارا مي باشند. 


 • معدن طلای JOEL
   

  - موقعيت

  اين معدن در 40 کيلومتري جنوب منطقه WELKOM آفريقاي جنوبي قرار گرفته است. عرض جغرافيايي معدن 28 درجه 22 دقيقه جنوبي و طول جغرافيايي آن 26 درجه و 50 دقيقه شرقي است.

  شرکت بهره بردار معدن طلا در محدوده Theuissen ايالت Free State واقع شده است. 

  - زمين شناسي

  در معدن طلاي Joel کنگلومراي Witwatersrand حاوي طلا است.

  - معدنکاري

  معدنکاري به روش بدون انفجار در معدن طلاي Joel انجام شد که در آفريقاي جنوبي بر روي معادن رگه اي انجام ميشود، و با گذشت 12 ماه نتايج دلگرم کننده اي بدست آمد. گرچه به علت تصميمات شرکت AngloGold براي فروش و يا بستن اين معدن سود آن بسيار کم بوده است.

  معدنکاري و حفاري در معدن بوسيله Brandrill که پيمانکار معدن بود انجام شد و به دنبال آن تست هاي موفقيت

  آميزي بر روي معدن انجام شد. 

  - توليدات

  توليدات اين معدن تقريباً 62000 انس با ارزش 420 دلار براي هر انس در طول سال مالي گذشته بوده است. سود آور بودن فعاليت هاي معدن طلاي Joel به بهره برداري هاي يکنواختي نياز دارد.


 • معدن طلای Kalgold
  - موقعيت


  اين معدن در 50 کيلومتري جنوب غرب Mafikeng در ايالت North-West آفريقاي جنوبي و در 300 کيلومتري غرب ژوهانسبورگ واقع شده است. معدن Kalgold در عرض جغرافيايي 26 درجه و 10 دقيقه جنوبي و طول جغرافيايي 26 درجه و 14 دقيقه شرقي در ناحيه قابل دستيابي بين Mafikeng و Vryburg قرار گرفته است. مساحت منطقه مورد معدنکاري اين معدن 615 هکتار است.

  - تاريخچه

  کانسار طلا در Kalgold بوسيله شرکت خصوصي Shell South Africa در سال 1991 در ادامه برنامه هاي اکتشافي متمرکز شده بر روي کمربند شيست سبز آرکئن در گروه Kraaipan کشف گرديد. در سال 1995 مطالعات امکان سنجي بوسيله شرکتWest Rand Consolidated Mines انجام شد و گسترش بهره برداري هاي روباز در جولاي 1996 انجام شد.

  معدن Kalgold شامل معدن روباز Kalgold و قسمت هاي همراه مي باشد. معدن Kalgold داراي يک کارخانه فرآوري به نام کارخانه ذوب فلزات بوده که تمام مواد اوليه اين قسمت از معدن روباز فراهم ميشود.

  درسال 2004 بهره برداري هاي معدن Kalgold، تقريباً 3 درصد کل فروش شرکت Harmony را شامل ميشود.

  - زمين شناسي

  معدن Kalgold روي کمربند شيست سبز Kraaipan که نوعي تشکيلات شيست سبز حاوي طلا است، قرار گرفته است. اين کمربند داراي ساختارهاي تغيير شکل يافته در واحدهاي مجزاي از هم ميباشد. در حين معدنکاري اين ناحيه، 6 زون ساختاريکاني زايي تشخيص داده شد. چندين زون کاني زايي اضافي که در اين ناحيه قرار گرفته اند، هم مورد ارزيابي واقع شدند.

  اولين زون مورد استخراج زون D بوده که مورد معدنکاري روباز قرار گرفته است. کانسار زون D داراي طول 1400 متر و داراي ضخامت متغير بين 40 متر در جنوب و 15 متر در شمال است. کاني زايي طلا در اين ناحيه همراه با پيريت و پيروتيت، جايگزيني کاني ها درون تشکيلات سنگ آهن نواري و رگه هاي کوارتز درون سنگ آهن انجام مي شود.

  - معدنکاري

  فعاليت هاي معدني در معادن Kalgold به صورت روباز انجام ميشود.

  معدنکاري اوليه در معادن Kalgold با حجم مناسب و عيار بالاي توليدات بدست مي آيد.

  - فرآوري

  در سال 2001، معادن Kalgold عمل CIL و ليچينگ را به انجام مي رساند. شرکت Harmony فعاليت heap leach را در جولاي 2001 متوقف کرد و هيچ طلايي استحصال نشد. کانسنگ مطابق با درجه عياربندي از معدن به محل ذخيره سازي حمل شد. پايين ترين عيارمعدن به عنوان باطله نگهداري ميشود.

  در ادامه خردايش هاي اوليه، کانسنگ طي چهار مرحله خرد ميشود. يک آسياب گلوله اي و يک تانک ليچينگ به تجهيزات موجود اضافه ميشوند. 


 • معدن طلای Kiniero
  معدن Kiniero (در گذشته به نام Jean-Gobele شناخته می شد) در مرکز گینه و 650 کیلومتری شرق Conakry پایتخت گینه واقع شده است. معدن Kiniero رسماً در ماه آپریل 2002 با بودجه 4/12 میلیون دلاری آغاز بکار نمود. 
  مجموع تولیدات این معدن در سال 2003،46,728 انس طلا با ارزش 232 دلار برای هر انس بوده است. میزان ذخایر جدید در سال 2003 تا 5,070,300 تن با عیار 12/3 گرم درتن طلا و یا 508,900 انس طلا رسید. 
   
  - زمین شناسی
   
  کانی زایی طلابه صورت استوک ورک سیلیسی، عمدتاً با جهت 45 درجه شمالی و شیب به سمت غرب ظاهر می شوند. لایه های لاتریتی دارای ضخامت 2 تا 6 متر از بازشدندیگرترانشه ها و توسعه دیگر ساختارها جلوگیری به عمل می آورند. 
  کانسار جدید در معدن طلای Kiniero در زون West Balan درحدود 5 کیلومتریشمالغرب Jean East واقع شده است. این ساختار جدید در سال 2003با توجه به بررسی های ژئوشیمیایی کشف گردید، این آنومالی طول 1000 متر و عرض 400 متر، با عیار 1050 ppb را نشان میدهد. 
  مجموع میزان منابع و ذخایر کانسار West Balan، 722,422 تنکان سنگ با عیار 36/3 گرم درتن طلا حاوی 77,900 انس طلا است. کانی زایی زون West Balan در تمام جهات انجام شدهاست. 
  مجموع میزان ذخایرقطعی و احتمالی معدن در سال 2004 دارای رشد 7 درصدی بوده است. و هم اکنون میزان این ذخایر 5,275,300 تن با عیار 22/3 گرم درتن و شامل545,000 انس طلا بوده است.در ادامه معدن کاری در سال 2005،درحدود60,000 انس طلا بدست آمد. 
   
  - معدن کاری
   
  استخراج طلا در معدن طلای Kiniero به روش روباز صورت می گیرد.  کارخانه SEMAFO-Guinea بهره بردار معدن Kiniero در نزدیکی شهرKouroussa درحدود 650 کیلومتری شرق Conakry قرار گرفتهاست. میزان تولیدات این معدن 1277 کیلوگرم طلا در سال 2004 بوده است. دردسامبر سال 2004 میزان ذخایر قطعی و احتمالی معدن Kinieroدرحدود 3/5میلیون تن با عیار 22/3 گرم درتن طلا گزارش شد. 
  در سال 2004،411,948 تن کانسنگ با عیار 36/3 گرم درتن مورد فرآوری قرارگرفت و مجموعتولیدات 41,049 انس طلا بوده است. علارقم دستیابی به کانسار عیار پایین،خروجی کارخانه میزان رو به رشدی داشته است. با تعمیر آسیاب فرآوریظرفیت کارخانه به بیش از 50,000 تن کانسنگ اکسیده در ماه افزایش یافت واین مسئله باعث افزایش ظرفیت کارخانه به بیش از 25 % می شود. 
  در آغاز بهره برداریها، معدن طلای Kiniero،169,000 انس طلا را در طولسه سال عمر معدن بدست آورد. در اواخر سال 2004 بعد از تولید مجموعاً129,782 انس طلا، میزان ذخایر قطعی و احتمالی معدن 260,900 انس طلا و عمرمعدن حداقل 5 سال تعیین گردید
  در فصل دوم سال2005، فرآوری 163,851 تن کانسنگ معدن Kiniero با عیار 7/3گرمدرتن با سرعت بازیافت 93% انجام پذیرفت و درنتیجه درحدود 18,155 انسطلاتولید گردید. در کارخانه Kiniero میزان تولیداتماهانه معدن به علت افزایش سرعت فرآوری و افزایش خروجیمعدن، بیش از میزان پیش بینی شده، افزایش یافته بود.