راند آفریقای جنوبی / شیلینگ اوگانادا

ZAR/UGX Ask
نرخ فعلی:: 236.7046 -
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 236.7046 -

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 236.7046 -

واحد پولی : -

کشور : افریقای جنوبی

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات راند آفریقای جنوبی / شیلینگ اوگانادا

در حال حاضر قیمت راند آفریقای جنوبی / شیلینگ اوگانادا چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر راند آفریقای جنوبی / شیلینگ اوگانادا
236.7046 ریال
می باشد

قیمت راند آفریقای جنوبی / شیلینگ اوگانادا روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت راند آفریقای جنوبی / شیلینگ اوگانادا روز گذشته برابر با
236.7046 ریال
بود

قیمت راند آفریقای جنوبی / شیلینگ اوگانادا نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت راند آفریقای جنوبی / شیلینگ اوگانادا نسبت به روز گذشته
0 ریال
یافت

نرخ بازگشایی قیمت راند آفریقای جنوبی / شیلینگ اوگانادا در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای راند آفریقای جنوبی / شیلینگ اوگانادا برابر با 0 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای راند آفریقای جنوبی / شیلینگ اوگانادا به ثبت رسید چقدر بوده است؟

236.7046 ریال

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای راند آفریقای جنوبی / شیلینگ اوگانادا به ثبت رسید چقدر بوده است؟

236.7046 ریال

قیمت راند آفریقای جنوبی / شیلینگ اوگانادا نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر راند آفریقای جنوبی / شیلینگ اوگانادا در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ با رقم - ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر  0 درصدی یا 0 ریال راند آفریقای جنوبی / شیلینگ اوگانادا نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت راند آفریقای جنوبی / شیلینگ اوگانادا نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر راند آفریقای جنوبی / شیلینگ اوگانادا   در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ با رقم - ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر  0  درصدی یا 0 ریال راند آفریقای جنوبی / شیلینگ اوگانادا نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت راند آفریقای جنوبی / شیلینگ اوگانادا نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر راند آفریقای جنوبی / شیلینگ اوگانادا در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ با رقم - ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر  0 درصدی یا 0 ریال راند آفریقای جنوبی / شیلینگ اوگانادا نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت راند آفریقای جنوبی / شیلینگ اوگانادا نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر راند آفریقای جنوبی / شیلینگ اوگانادا در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 20 خرداد 1400  با رقم 259.6542 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 8.83 درصدی یا 22.9496 ریال راند آفریقای جنوبی / شیلینگ اوگانادا نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت راند آفریقای جنوبی / شیلینگ اوگانادا نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر راند آفریقای جنوبی / شیلینگ اوگانادا در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ یکشنبه 16 آذر 1399  با رقم 242.2861 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 2.3 درصدی یا 5.5815 ریال راند آفریقای جنوبی / شیلینگ اوگانادا نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت راند آفریقای جنوبی / شیلینگ اوگانادا تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای راند آفریقای جنوبی / شیلینگ اوگانادا برابر است با 299.65 ریال که در تاریخ دوشنبه 24 اردیبهشت 1397  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در راند آفریقای جنوبی / شیلینگ اوگانادا چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به راند آفریقای جنوبی / شیلینگ اوگانادا تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 2.585966 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید راند آفریقای جنوبی / شیلینگ اوگانادا چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  - بخشی از سرمایه خود را به راند آفریقای جنوبی / شیلینگ اوگانادا تبدیل کرده بودید این اقدام موجب سرمایه شما به میزان 0 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در راند آفریقای جنوبی / شیلینگ اوگانادا چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  - بخشی از سرمایه خود را به راند آفریقای جنوبی / شیلینگ اوگانادا، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب سرمایه شما به میزان 0 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در راند آفریقای جنوبی / شیلینگ اوگانادا چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  پنجشنبه 20 خرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به راند آفریقای جنوبی / شیلینگ اوگانادا تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان  8.83 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در راند آفریقای جنوبی / شیلینگ اوگانادا چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  یکشنبه 16 آذر 1399 بخشی از سرمایه خود را به راند آفریقای جنوبی / شیلینگ اوگانادا، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 2.3 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در راند آفریقای جنوبی / شیلینگ اوگانادا نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 8.88  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت راند آفریقای جنوبی / شیلینگ اوگانادا، 0 درصد داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در راند آفریقای جنوبی / شیلینگ اوگانادا نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 8.52 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت راند آفریقای جنوبی / شیلینگ اوگانادا، 0 درصد  داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در راند آفریقای جنوبی / شیلینگ اوگانادا نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،افزایش 0.17 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت راند آفریقای جنوبی / شیلینگ اوگانادا،  0 درصد  داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در راند آفریقای جنوبی / شیلینگ اوگانادا نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 19.17 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت راند آفریقای جنوبی / شیلینگ اوگانادا،  0 درصد  داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در راند آفریقای جنوبی / شیلینگ اوگانادا نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 5.99 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت راند آفریقای جنوبی / شیلینگ اوگانادا،  0 درصد  داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در راند آفریقای جنوبی / شیلینگ اوگانادا نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 40.75 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت راند آفریقای جنوبی / شیلینگ اوگانادا،  0 درصد  داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در راند آفریقای جنوبی / شیلینگ اوگانادا نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 17.3 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت راند آفریقای جنوبی / شیلینگ اوگانادا،  0 درصد  داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات راند آفریقای جنوبی / شیلینگ اوگانادا

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی