راند آفریقای جنوبی / لیره ترکیه

ZAR/TRY Ask
نرخ فعلی:: 0.8713 53.86
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 0.8713 53.86

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.8713 53.86

واحد پولی : -

کشور : افریقای جنوبی

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

راند آفریقای جنوبی / لیره ترکیه در روز جاری

۰۰:۴۴:۰۱
تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
0.8713 00:44:01 0.0003 0.03% 0.305 53.86% 0.0003 0.03% 0.305 0.1287
0.8716 00:23:16 - - 0.3053 53.91% - - 0.3053 0.1284
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی