راند آفریقای جنوبی / ریال قطر

ZAR/QAR Ask
نرخ فعلی:: 0.2473 0.32
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 0.2473 0.32
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.2473 0.32
واحد پولی : -
کشور : افریقای جنوبی
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

شاخص در روز جاری ۰۹:۰۸:۱۸

تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
0.2473 09:08:18 0.0017 0.69% 0.0008 0.32% 0.0003 0.12% 0.0069 -
0.2456 08:08:29 0.0001 0.04% 0.0009 0.37% 0.0014 0.57% 0.0086 -
0.2455 07:29:15 0.0003 0.12% 0.001 0.41% 0.0015 0.61% 0.0087 -
0.2458 07:08:28 0.0006 0.24% 0.0007 0.28% 0.0012 0.49% 0.0084 -
0.2464 05:49:57 0.0001 0.04% 0.0001 0.04% 0.0006 0.24% 0.0078 -
0.2465 05:08:00 0.0001 0.04% - - 0.0005 0.20% 0.0077 -
0.2466 04:43:26 0.0001 0.04% 0.0001 0.04% 0.0004 0.16% 0.0076 -
0.2465 04:08:22 0.0001 0.04% - - 0.0005 0.20% 0.0077 -
0.2466 03:50:22 0.0002 0.08% 0.0001 0.04% 0.0004 0.16% 0.0076 -
0.2468 03:28:57 0.0001 0.04% 0.0003 0.12% 0.0002 0.08% 0.0074 -
0.2467 02:43:26 0.0001 0.04% 0.0002 0.08% 0.0003 0.12% 0.0075 -
0.2468 02:02:43 0.0002 0.08% 0.0003 0.12% 0.0002 0.08% 0.0074 -
0.247 01:43:38 - - 0.0005 0.20% - - 0.0072 -
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی