راند آفریقای جنوبی / ریال قطر

ZAR/QAR Ask
نرخ فعلی:: 0.2473 0.32
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 0.2473 0.32
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.2473 0.32
واحد پولی : -
کشور : افریقای جنوبی
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

اخبار

نظرات

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی