راند آفریقای جنوبی / ریال قطر

ZAR/QAR Ask
نرخ فعلی:: 0.2516 0.84
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 0.2516 0.84
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.2516 0.84
واحد پولی : -
کشور : افریقای جنوبی
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

نمودار جامع تحولات سالانه راند آفریقای جنوبی / ریال قطر

نمودار کندل‌استیک راند آفریقای جنوبی / ریال قطر در روز جاری

نمودار نوسانات راند آفریقای جنوبی / ریال قطر در روز جاری

مقایسه روند قیمت راند آفریقای جنوبی / ریال قطر در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک سالانه راند آفریقای جنوبی / ریال قطر

اندیکاتورهای راند آفریقای جنوبی / ریال قطر

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی