راند آفریقای جنوبی / زلوتی لهستان

ZAR/PLN Ask
نرخ فعلی:: 0.2663 0
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 0.2663 0
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.2663 0
واحد پولی : -
کشور : افریقای جنوبی
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

شاخص در روز جاری ۲۱:۵۶:۱۱

تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
0.2663 21:56:11 0.001 0.38% - - 0.0022 0.83% - -
0.2653 21:42:24 0.001 0.38% 0.001 0.38% 0.0032 1.21% 0.001 -
0.2663 21:28:10 0.0011 0.41% - - 0.0022 0.83% - -
0.2652 21:07:25 0.0011 0.41% 0.0011 0.41% 0.0033 1.24% 0.0011 -
0.2663 20:42:25 0.0013 0.49% - - 0.0022 0.83% - -
0.265 20:28:23 0.0013 0.49% 0.0013 0.49% 0.0035 1.32% 0.0013 -
0.2663 20:14:09 0.0015 0.57% - - 0.0022 0.83% - -
0.2648 20:07:23 0.0015 0.57% 0.0015 0.57% 0.0037 1.40% 0.0015 -
0.2663 19:49:09 0.0016 0.60% - - 0.0022 0.83% - -
0.2647 19:42:26 0.0016 0.60% 0.0016 0.60% 0.0038 1.44% 0.0016 -
0.2663 19:21:11 0.0017 0.64% - - 0.0022 0.83% - -
0.2646 19:07:25 0.0017 0.64% 0.0017 0.64% 0.0039 1.47% 0.0017 -
0.2663 18:56:10 0.0014 0.53% - - 0.0022 0.83% - -
0.2649 18:42:26 0.0014 0.53% 0.0014 0.53% 0.0036 1.36% 0.0014 -
0.2663 18:35:12 - - - - 0.0022 0.83% - -
0.2663 18:35:12 0.0015 0.57% - - 0.0022 0.83% - -
0.2648 18:28:21 0.0015 0.57% 0.0015 0.57% 0.0037 1.40% 0.0015 -
0.2663 18:07:11 0.001 0.38% - - 0.0022 0.83% - -
0.2653 17:42:25 0.0006 0.23% 0.001 0.38% 0.0032 1.21% 0.001 -
0.2659 17:28:23 0.0004 0.15% 0.0004 0.15% 0.0026 0.98% 0.0004 -
0.2663 17:21:11 0.0002 0.08% - - 0.0022 0.83% - -
0.2661 17:07:28 0.0002 0.08% 0.0002 0.08% 0.0024 0.90% 0.0002 -
0.2663 16:56:12 0.0002 0.08% - - 0.0022 0.83% - -
0.2661 16:42:26 0.0002 0.08% 0.0002 0.08% 0.0024 0.90% 0.0002 -
0.2663 16:28:11 0.0005 0.19% - - 0.0022 0.83% - -
0.2658 16:07:22 0.0006 0.23% 0.0005 0.19% 0.0027 1.02% 0.0005 -
0.2664 15:42:25 0.0002 0.08% 0.0001 0.04% 0.0021 0.79% 0.0001 -
0.2666 15:21:25 0.0003 0.11% 0.0003 0.11% 0.0019 0.71% 0.0003 -
0.2663 15:14:10 0.0006 0.23% - - 0.0022 0.83% - -
0.2669 15:07:24 0.0006 0.23% 0.0006 0.23% 0.0016 0.60% 0.0006 -
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی