راند آفریقای جنوبی / روپیه پاکستان

ZAR/PKR Ask
نرخ فعلی:: 11.747 4.31
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 11.747 4.31
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 11.747 4.31
واحد پولی : -
کشور : افریقای جنوبی
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

راند آفریقای جنوبی / روپیه پاکستان در روز جاری

۱۲:۰۳:۳۸
تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
11.747 12:03:38 - - 0.485 4.31% - - 0.002 0.747
11.747 12:03:38 0.485 4.31% 0.485 4.31% - - 0.002 0.747
11.262 11:56:26 0.485 4.31% - - 0.485 4.31% 0.483 0.262
11.747 11:43:42 0.485 4.31% 0.485 4.31% - - 0.002 0.747
11.262 11:28:23 0.485 4.31% - - 0.485 4.31% 0.483 0.262
11.747 11:22:21 0.485 4.31% 0.485 4.31% - - 0.002 0.747
11.262 11:07:25 0.485 4.31% - - 0.485 4.31% 0.483 0.262
11.747 10:22:34 0.485 4.31% 0.485 4.31% - - 0.002 0.747
11.262 10:14:23 0.485 4.31% - - 0.485 4.31% 0.483 0.262
11.747 10:02:52 - - 0.485 4.31% - - 0.002 0.747
11.747 10:02:52 0.485 4.31% 0.485 4.31% - - 0.002 0.747
11.262 09:49:25 0.485 4.31% - - 0.485 4.31% 0.483 0.262
11.747 09:43:31 0.485 4.31% 0.485 4.31% - - 0.002 0.747
11.262 09:21:28 0.485 4.31% - - 0.485 4.31% 0.483 0.262
11.747 09:02:28 - - 0.485 4.31% - - 0.002 0.747
11.747 09:02:27 0.485 4.31% 0.485 4.31% - - 0.002 0.747
11.262 08:56:20 0.485 4.31% - - 0.485 4.31% 0.483 0.262
11.747 08:43:27 0.485 4.31% 0.485 4.31% - - 0.002 0.747
11.262 08:35:29 - - - - 0.485 4.31% 0.483 0.262
11.262 08:35:28 0.485 4.31% - - 0.485 4.31% 0.483 0.262
11.747 08:22:18 0.485 4.31% 0.485 4.31% - - 0.002 0.747
11.262 08:07:24 0.485 4.31% - - 0.485 4.31% 0.483 0.262
11.747 08:02:17 - - 0.485 4.31% - - 0.002 0.747
11.747 08:02:15 0.485 4.31% 0.485 4.31% - - 0.002 0.747
11.262 07:42:23 0.485 4.31% - - 0.485 4.31% 0.483 0.262
11.747 07:02:15 - - 0.485 4.31% - - 0.002 0.747
11.747 07:02:11 0.485 4.31% 0.485 4.31% - - 0.002 0.747
11.262 06:56:20 0.485 4.31% - - 0.485 4.31% 0.483 0.262
11.747 06:43:16 0.485 4.31% 0.485 4.31% - - 0.002 0.747
11.262 06:28:22 0.485 4.31% - - 0.485 4.31% 0.483 0.262
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی