راند آفریقای جنوبی / ریال عمان

ZAR/OMR Ask
نرخ فعلی:: 0.0245 6.94
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 0.0245 6.94

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.0245 6.94

واحد پولی : -

کشور : افریقای جنوبی

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

راند آفریقای جنوبی / ریال عمان در روز جاری

۰۲:۰۳:۵۹
تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
0.0245 02:03:59 - - 0.0017 6.94% - - 0.0017 -
0.0245 02:03:59 0.0017 6.94% 0.0017 6.94% - - 0.0017 -
0.0262 01:56:37 0.0017 6.94% - - 0.0017 6.94% - -
0.0245 01:44:36 0.0017 6.94% 0.0017 6.94% - - 0.0017 -
0.0262 01:28:37 0.0017 6.94% - - 0.0017 6.94% - -
0.0245 01:22:50 0.0017 6.94% 0.0017 6.94% - - 0.0017 -
0.0262 01:07:38 0.0017 6.94% - - 0.0017 6.94% - -
0.0245 00:23:16 - - 0.0017 6.94% - - 0.0017 -
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی