راند آفریقای جنوبی / دلار نیوزیلند

ZAR/NZD Ask
نرخ فعلی:: 0.0944 2.75
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 0.0944 2.75
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.0944 2.75
واحد پولی : -
کشور : افریقای جنوبی
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

راند آفریقای جنوبی / دلار نیوزیلند در روز جاری

۱۲:۰۳:۱۷
تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
0.0944 12:03:17 - - 0.0026 2.75% - - 0.0026 -
0.0944 12:03:09 0.0026 2.75% 0.0026 2.75% - - 0.0026 -
0.097 11:56:23 0.0026 2.75% - - 0.0026 2.75% - -
0.0944 11:43:21 0.0026 2.75% 0.0026 2.75% - - 0.0026 -
0.097 11:28:28 0.0026 2.75% - - 0.0026 2.75% - -
0.0944 11:22:40 0.0026 2.75% 0.0026 2.75% - - 0.0026 -
0.097 11:07:29 0.0026 2.75% - - 0.0026 2.75% - -
0.0944 10:22:42 0.0026 2.75% 0.0026 2.75% - - 0.0026 -
0.097 10:14:25 0.0026 2.75% - - 0.0026 2.75% - -
0.0944 10:02:54 - - 0.0026 2.75% - - 0.0026 -
0.0944 10:02:52 0.0026 2.75% 0.0026 2.75% - - 0.0026 -
0.097 09:49:30 0.0026 2.75% - - 0.0026 2.75% - -
0.0944 09:43:32 0.0026 2.75% 0.0026 2.75% - - 0.0026 -
0.097 09:21:32 0.0026 2.75% - - 0.0026 2.75% - -
0.0944 09:02:37 - - 0.0026 2.75% - - 0.0026 -
0.0944 09:02:27 0.0026 2.75% 0.0026 2.75% - - 0.0026 -
0.097 08:56:25 0.0026 2.75% - - 0.0026 2.75% - -
0.0944 08:43:30 0.0026 2.75% 0.0026 2.75% - - 0.0026 -
0.097 08:35:33 - - - - 0.0026 2.75% - -
0.097 08:35:32 0.0026 2.75% - - 0.0026 2.75% - -
0.0944 08:22:38 0.0026 2.75% 0.0026 2.75% - - 0.0026 -
0.097 08:07:27 0.0026 2.75% - - 0.0026 2.75% - -
0.0944 08:02:44 - - 0.0026 2.75% - - 0.0026 -
0.0944 08:02:40 0.0026 2.75% 0.0026 2.75% - - 0.0026 -
0.097 07:42:29 0.0026 2.75% - - 0.0026 2.75% - -
0.0944 07:02:32 - - 0.0026 2.75% - - 0.0026 -
0.0944 07:02:31 0.0026 2.75% 0.0026 2.75% - - 0.0026 -
0.097 06:56:26 0.0026 2.75% - - 0.0026 2.75% - -
0.0944 06:43:34 0.0026 2.75% 0.0026 2.75% - - 0.0026 -
0.097 06:28:24 0.0026 2.75% - - 0.0026 2.75% - -
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی