راند آفریقای جنوبی / رینگیت مالزی

ZAR/MYR Ask
نرخ فعلی:: 0.2826 0.39
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 0.2826 0.39
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.2826 0.39
واحد پولی : -
کشور : افریقای جنوبی
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

شاخص در روز جاری ۰۸:۴۳:۱۴

تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
0.2826 08:43:14 0.0002 0.07% 0.0011 0.39% 0.0005 0.18% 0.0081 -
0.2828 08:28:50 0.0002 0.07% 0.0009 0.32% 0.0003 0.11% 0.0079 -
0.283 08:08:17 0.0003 0.11% 0.0007 0.25% 0.0001 0.04% 0.0077 -
0.2827 07:49:58 0.0002 0.07% 0.001 0.35% 0.0004 0.14% 0.008 -
0.2829 07:29:00 0.0001 0.04% 0.0008 0.28% 0.0002 0.07% 0.0078 -
0.283 07:08:16 0.0006 0.21% 0.0007 0.25% 0.0001 0.04% 0.0077 -
0.2836 06:49:58 0.0001 0.04% 0.0001 0.04% 0.0005 0.18% 0.0071 -
0.2837 06:28:49 0.0001 0.04% - - 0.0006 0.21% 0.007 -
0.2836 06:08:13 0.0001 0.04% 0.0001 0.04% 0.0005 0.18% 0.0071 -
0.2837 05:49:52 0.0001 0.04% - - 0.0006 0.21% 0.007 -
0.2836 05:07:55 0.0001 0.04% 0.0001 0.04% 0.0005 0.18% 0.0071 -
0.2835 04:43:18 0.0009 0.32% 0.0002 0.07% 0.0004 0.14% 0.0072 -
0.2826 04:28:53 0.0001 0.04% 0.0011 0.39% 0.0005 0.18% 0.0081 -
0.2825 04:08:10 0.0025 0.89% 0.0012 0.42% 0.0006 0.21% 0.0082 -
0.28 03:50:05 0.0028 1% 0.0037 1.32% 0.0031 1.11% 0.0107 -
0.2828 03:08:12 0.0001 0.04% 0.0009 0.32% 0.0003 0.11% 0.0079 -
0.2827 02:43:16 0.0002 0.07% 0.001 0.35% 0.0004 0.14% 0.008 -
0.2829 02:02:17 0.0002 0.07% 0.0008 0.28% 0.0002 0.07% 0.0078 -
0.2831 01:43:26 - - 0.0006 0.21% - - 0.0076 -
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی