راند آفریقای جنوبی / پزوی مکزیک

ZAR/MXN Ask
نرخ فعلی:: 1.4175 0
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 1.4175 0
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 1.4175 0
واحد پولی : -
کشور : افریقای جنوبی
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

شاخص در روز جاری ۱۶:۲۸:۲۱

تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
1.4175 16:28:21 0.0058 0.41% - - 0.0136 0.97% 0.0091 0.4175
1.4117 16:22:16 0.0001 0.01% 0.0058 0.41% 0.0078 0.56% 0.0149 0.4117
1.4116 16:08:12 0.0015 0.11% 0.0059 0.42% 0.0077 0.55% 0.015 0.4116
1.4101 15:43:18 0.0007 0.05% 0.0074 0.52% 0.0062 0.44% 0.0165 0.4101
1.4094 15:22:16 0.0081 0.57% 0.0081 0.57% 0.0055 0.39% 0.0172 0.4094
1.4175 15:14:24 0.0079 0.56% - - 0.0136 0.97% 0.0091 0.4175
1.4096 15:08:17 0.0079 0.56% 0.0079 0.56% 0.0057 0.41% 0.017 0.4096
1.4175 14:49:21 0.0079 0.56% - - 0.0136 0.97% 0.0091 0.4175
1.4096 14:43:21 0.0013 0.09% 0.0079 0.56% 0.0057 0.41% 0.017 0.4096
1.4083 14:22:29 0.0014 0.10% 0.0092 0.65% 0.0044 0.31% 0.0183 0.4083
1.4097 14:08:13 0.0078 0.55% 0.0078 0.55% 0.0058 0.41% 0.0169 0.4097
1.4175 13:56:19 0.0092 0.65% - - 0.0136 0.97% 0.0091 0.4175
1.4083 13:43:17 0.0092 0.65% 0.0092 0.65% 0.0044 0.31% 0.0183 0.4083
1.4175 13:35:35 - - - - 0.0136 0.97% 0.0091 0.4175
1.4175 13:35:34 0.0082 0.58% - - 0.0136 0.97% 0.0091 0.4175
1.4093 13:22:10 0.0082 0.58% 0.0082 0.58% 0.0054 0.38% 0.0173 0.4093
1.4175 12:42:33 0.0086 0.61% - - 0.0136 0.97% 0.0091 0.4175
1.4089 12:22:16 0.0012 0.09% 0.0086 0.61% 0.005 0.36% 0.0177 0.4089
1.4077 12:08:14 0.0098 0.70% 0.0098 0.70% 0.0038 0.27% 0.0189 0.4077
1.4175 11:56:18 0.0091 0.65% - - 0.0136 0.97% 0.0091 0.4175
1.4084 11:43:19 0.0091 0.65% 0.0091 0.65% 0.0045 0.32% 0.0182 0.4084
1.4175 11:28:17 0.0087 0.62% - - 0.0136 0.97% 0.0091 0.4175
1.4088 11:22:17 0.0014 0.10% 0.0087 0.62% 0.0049 0.35% 0.0178 0.4088
1.4074 11:08:08 0.0011 0.08% 0.0101 0.72% 0.0035 0.25% 0.0192 0.4074
1.4063 10:43:16 0.0112 0.80% 0.0112 0.80% 0.0024 0.17% 0.0203 0.4063
1.4175 10:35:24 0.0118 0.84% - - 0.0136 0.97% 0.0091 0.4175
1.4057 10:21:57 0.0118 0.84% 0.0118 0.84% 0.0018 0.13% 0.0209 0.4057
1.4175 10:14:19 0.011 0.78% - - 0.0136 0.97% 0.0091 0.4175
1.4065 10:01:42 - - 0.011 0.78% 0.0026 0.19% 0.0201 0.4065
1.4065 10:01:42 0.011 0.78% 0.011 0.78% 0.0026 0.19% 0.0201 0.4065
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی