راند آفریقای جنوبی / روپیه موریس

ZAR/MUR Ask
نرخ فعلی:: 2.8306 -
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 2.8306 -

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 2.8306 -

واحد پولی : -

کشور : افریقای جنوبی

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات راند آفریقای جنوبی / روپیه موریس

در حال حاضر قیمت راند آفریقای جنوبی / روپیه موریس چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر راند آفریقای جنوبی / روپیه موریس 2.8306 ریال می باشد

قیمت راند آفریقای جنوبی / روپیه موریس روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت راند آفریقای جنوبی / روپیه موریس روز گذشته برابر با 2.8306 ریال بود

قیمت راند آفریقای جنوبی / روپیه موریس نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت راند آفریقای جنوبی / روپیه موریس نسبت به روز گذشته 0 ریال یافت

نرخ بازگشایی قیمت راند آفریقای جنوبی / روپیه موریس در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای راند آفریقای جنوبی / روپیه موریس برابر با 0 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای راند آفریقای جنوبی / روپیه موریس به ثبت رسید چقدر بوده است؟

2.8306 ریال

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای راند آفریقای جنوبی / روپیه موریس به ثبت رسید چقدر بوده است؟

2.8306 ریال

قیمت راند آفریقای جنوبی / روپیه موریس نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر راند آفریقای جنوبی / روپیه موریس در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ با رقم - ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر  0 درصدی یا 0 ریال راند آفریقای جنوبی / روپیه موریس نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت راند آفریقای جنوبی / روپیه موریس نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر راند آفریقای جنوبی / روپیه موریس در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ با رقم - ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر  0  درصدی یا 0 ریال راند آفریقای جنوبی / روپیه موریس نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت راند آفریقای جنوبی / روپیه موریس نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر راند آفریقای جنوبی / روپیه موریس در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ با رقم - ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر  0 درصدی یا 0 ریال راند آفریقای جنوبی / روپیه موریس نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت راند آفریقای جنوبی / روپیه موریس نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر راند آفریقای جنوبی / روپیه موریس در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ یکشنبه 3 مرداد 1400  با رقم 2.8538 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 0.81 درصدی یا 0.0232 ریال راند آفریقای جنوبی / روپیه موریس نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت راند آفریقای جنوبی / روپیه موریس نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر راند آفریقای جنوبی / روپیه موریس در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ جمعه 10 بهمن 1399  با رقم 2.5312 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 11.82 درصدی یا 0.2994 ریال راند آفریقای جنوبی / روپیه موریس نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت راند آفریقای جنوبی / روپیه موریس تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای راند آفریقای جنوبی / روپیه موریس برابر است با 2.9828 ریال که در تاریخ شنبه 15 خرداد 1400  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در راند آفریقای جنوبی / روپیه موریس چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به راند آفریقای جنوبی / روپیه موریس تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 0.211521 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید راند آفریقای جنوبی / روپیه موریس چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  - بخشی از سرمایه خود را به راند آفریقای جنوبی / روپیه موریس تبدیل کرده بودید این اقدام موجب سرمایه شما به میزان 0 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در راند آفریقای جنوبی / روپیه موریس چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  - بخشی از سرمایه خود را به راند آفریقای جنوبی / روپیه موریس، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب سرمایه شما به میزان 0 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در راند آفریقای جنوبی / روپیه موریس چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  یکشنبه 3 مرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به راند آفریقای جنوبی / روپیه موریس تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان  0.81 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در راند آفریقای جنوبی / روپیه موریس چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  جمعه 10 بهمن 1399 بخشی از سرمایه خود را به راند آفریقای جنوبی / روپیه موریس، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 11.82 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در راند آفریقای جنوبی / روپیه موریس نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، کاهش 4.  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت راند آفریقای جنوبی / روپیه موریس، 0 درصد داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در راند آفریقای جنوبی / روپیه موریس نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، کاهش 5.13 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت راند آفریقای جنوبی / روپیه موریس، 0 درصد  داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در راند آفریقای جنوبی / روپیه موریس نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،افزایش 1.32 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت راند آفریقای جنوبی / روپیه موریس،  0 درصد  داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در راند آفریقای جنوبی / روپیه موریس نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 30.75 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت راند آفریقای جنوبی / روپیه موریس،  0 درصد  داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در راند آفریقای جنوبی / روپیه موریس نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 39.81 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت راند آفریقای جنوبی / روپیه موریس،  0 درصد  داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در راند آفریقای جنوبی / روپیه موریس نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 40.54 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت راند آفریقای جنوبی / روپیه موریس،  0 درصد  داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در راند آفریقای جنوبی / روپیه موریس نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 48.69 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت راند آفریقای جنوبی / روپیه موریس،  0 درصد  داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات راند آفریقای جنوبی / روپیه موریس

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین