خبر

راند آفریقای جنوبی / دینار اردن

ZAR/JOD Ask
نرخ فعلی:: 0.0405 -
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 0.0405 -

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.0405 -

واحد پولی : -

کشور : افریقای جنوبی

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی