راند آفریقای جنوبی / پوند انگلیس

ZAR/GBP Ask
نرخ فعلی:: 0.0471 4.67
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 0.0471 4.67

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.0471 4.67

واحد پولی : -

کشور : افریقای جنوبی

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات راند آفریقای جنوبی / پوند انگلیس

در حال حاضر قیمت راند آفریقای جنوبی / پوند انگلیس چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر راند آفریقای جنوبی / پوند انگلیس
0.0471 ریال
می باشد

قیمت راند آفریقای جنوبی / پوند انگلیس روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت راند آفریقای جنوبی / پوند انگلیس روز گذشته برابر با
0.0493 ریال
بود

قیمت راند آفریقای جنوبی / پوند انگلیس نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت راند آفریقای جنوبی / پوند انگلیس نسبت به روز گذشته
0.0022 ریال کاهش
یافت

نرخ بازگشایی قیمت راند آفریقای جنوبی / پوند انگلیس در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای راند آفریقای جنوبی / پوند انگلیس برابر با 0.0472 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای راند آفریقای جنوبی / پوند انگلیس به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.0493 ریال

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای راند آفریقای جنوبی / پوند انگلیس به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.0471 ریال

قیمت راند آفریقای جنوبی / پوند انگلیس نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر راند آفریقای جنوبی / پوند انگلیس در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 4 آذر 1400  با رقم 0.0493 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 4.46 درصدی یا 0.0022 ریال راند آفریقای جنوبی / پوند انگلیس نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت راند آفریقای جنوبی / پوند انگلیس نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر راند آفریقای جنوبی / پوند انگلیس   در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 11 آبان 1400  با رقم 0.0493 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 4.46  درصدی یا 0.0022 ریال راند آفریقای جنوبی / پوند انگلیس نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت راند آفریقای جنوبی / پوند انگلیس نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر راند آفریقای جنوبی / پوند انگلیس در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 11 شهریور 1400  با رقم 0.0499 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 5.61 درصدی یا 0.0028 ریال راند آفریقای جنوبی / پوند انگلیس نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت راند آفریقای جنوبی / پوند انگلیس نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر راند آفریقای جنوبی / پوند انگلیس در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 11 خرداد 1400  با رقم 0.0512 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 8. درصدی یا 0.0041 ریال راند آفریقای جنوبی / پوند انگلیس نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت راند آفریقای جنوبی / پوند انگلیس نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر راند آفریقای جنوبی / پوند انگلیس در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 12 آذر 1399  با رقم 0.0489 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 3.68 درصدی یا 0.0018 ریال راند آفریقای جنوبی / پوند انگلیس نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت راند آفریقای جنوبی / پوند انگلیس تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای راند آفریقای جنوبی / پوند انگلیس برابر است با 0.0603 ریال که در تاریخ چهارشنبه 2 خرداد 1397  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در راند آفریقای جنوبی / پوند انگلیس چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به راند آفریقای جنوبی / پوند انگلیس تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 6.021505 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید راند آفریقای جنوبی / پوند انگلیس چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 11 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به راند آفریقای جنوبی / پوند انگلیس تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 4.46 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در راند آفریقای جنوبی / پوند انگلیس چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  پنجشنبه 11 شهریور 1400 بخشی از سرمایه خود را به راند آفریقای جنوبی / پوند انگلیس، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 5.61 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در راند آفریقای جنوبی / پوند انگلیس چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 11 خرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به راند آفریقای جنوبی / پوند انگلیس تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان  8. درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در راند آفریقای جنوبی / پوند انگلیس چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  چهارشنبه 12 آذر 1399 بخشی از سرمایه خود را به راند آفریقای جنوبی / پوند انگلیس، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 3.68 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در راند آفریقای جنوبی / پوند انگلیس نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 7.85  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت راند آفریقای جنوبی / پوند انگلیس، 4.46 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در راند آفریقای جنوبی / پوند انگلیس نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 7.23 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت راند آفریقای جنوبی / پوند انگلیس، 4.46 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در راند آفریقای جنوبی / پوند انگلیس نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،کاهش 3.56 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت راند آفریقای جنوبی / پوند انگلیس،  4.46 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در راند آفریقای جنوبی / پوند انگلیس نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 5.46 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت راند آفریقای جنوبی / پوند انگلیس،  4.46 درصد کاهش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در راند آفریقای جنوبی / پوند انگلیس نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، افزایش 8.15 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت راند آفریقای جنوبی / پوند انگلیس،  4.46 درصد کاهش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در راند آفریقای جنوبی / پوند انگلیس نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 37.2 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت راند آفریقای جنوبی / پوند انگلیس،  4.46 درصد کاهش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در راند آفریقای جنوبی / پوند انگلیس نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، افزایش 11.7 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت راند آفریقای جنوبی / پوند انگلیس،  4.46 درصد کاهش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات راند آفریقای جنوبی / پوند انگلیس

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی