راند آفریقای جنوبی / کرون دانمارک

ZAR/DKK Ask
نرخ فعلی:: 0.4275 -
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 0.4275 -

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.4275 -

واحد پولی : -

کشور : افریقای جنوبی

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

راند آفریقای جنوبی / کرون دانمارک در روز جاری

۲۱:۲۸:۴۴
تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
0.4275 21:28:44 0.0158 3.84% - - 0.0148 3.59% - -
0.4117 21:23:37 0.0158 3.84% 0.0158 3.84% 0.001 0.24% 0.0158 -
0.4275 21:07:47 0.0152 3.69% - - 0.0148 3.59% - -
0.4123 21:04:51 - - 0.0152 3.69% 0.0004 0.10% 0.0152 -
0.4123 21:04:51 0.0004 0.10% 0.0152 3.69% 0.0004 0.10% 0.0152 -
0.4127 20:44:46 0.0003 0.07% 0.0148 3.59% - - 0.0148 -
0.413 20:23:39 0.0145 3.51% 0.0145 3.51% 0.0003 0.07% 0.0145 -
0.4275 20:14:47 0.013 3.14% - - 0.0148 3.59% - -
0.4145 20:04:42 - - 0.013 3.14% 0.0018 0.44% 0.013 -
0.4145 20:04:39 0.013 3.14% 0.013 3.14% 0.0018 0.44% 0.013 -
0.4275 19:49:39 0.0133 3.21% - - 0.0148 3.59% - -
0.4142 19:43:57 0.0133 3.21% 0.0133 3.21% 0.0015 0.36% 0.0133 -
0.4275 19:21:52 0.0124 2.99% - - 0.0148 3.59% - -
0.4151 19:03:59 - - 0.0124 2.99% 0.0024 0.58% 0.0124 -
0.4151 19:03:58 0.0124 2.99% 0.0124 2.99% 0.0024 0.58% 0.0124 -
0.4275 18:56:38 0.0128 3.09% - - 0.0148 3.59% - -
0.4147 18:44:16 0.0128 3.09% 0.0128 3.09% 0.002 0.48% 0.0128 -
0.4275 18:35:58 - - - - 0.0148 3.59% - -
0.4275 18:35:57 0.0123 2.96% - - 0.0148 3.59% - -
0.4152 18:23:38 0.0123 2.96% 0.0123 2.96% 0.0025 0.61% 0.0123 -
0.4275 18:07:49 0.0115 2.76% - - 0.0148 3.59% - -
0.416 18:04:14 - - 0.0115 2.76% 0.0033 0.80% 0.0115 -
0.416 18:04:14 0.0115 2.76% 0.0115 2.76% 0.0033 0.80% 0.0115 -
0.4275 17:42:45 0.0115 2.76% - - 0.0148 3.59% - -
0.416 17:23:50 0.0006 0.14% 0.0115 2.76% 0.0033 0.80% 0.0115 -
0.4154 17:04:08 - - 0.0121 2.91% 0.0027 0.65% 0.0121 -
0.4154 17:04:06 0.0121 2.91% 0.0121 2.91% 0.0027 0.65% 0.0121 -
0.4275 16:28:51 0.0119 2.86% - - 0.0148 3.59% - -
0.4156 16:23:34 0.0119 2.86% 0.0119 2.86% 0.0029 0.70% 0.0119 -
0.4275 16:02:01 - - - - 0.0148 3.59% - -
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی