نقرهG / دلار

XAGG/USD Ask
نرخ فعلی:: 0.7288 1.01
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 0.7288 1.01
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.7288 1.01
واحد پولی : -
کشور : -
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد ۱۱:۰۳:۲۸

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
نقرهG / دلار 0.0073 0.0102 0.0449 0.0773 0.0085 -

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.2712
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 37.21%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 1
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.2712
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 37.21%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 1
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.2712
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 37.21%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 1
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.2712
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 37.21%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی