نقره / ریال عربستان

XAG/SAR Ask
نرخ فعلی:: 95.93 0
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 95.93 0
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 95.93 0
واحد پولی : -
کشور : -
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد ۸ مرداد

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
نقره / ریال عربستان - 1.39 3.32 5.24 4.58 36

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 95
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.93
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.98%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 96
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.07
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.07%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 100
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4.07
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4.24%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 99
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3.07
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3.2%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی