شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

نقره / ریال عربستان

XAG/SAR Ask
نرخ فعلی 67.74 0
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: 67.74 0
واحد حجمی:
نرخ فعلی: 67.74 0
واحد پولی: -
کشور : -
شاخه: بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی:
نوع بازار: بازار جهانی

عملکرد ۱۷ تیر

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
نقره / ریال عربستان - 0.8200 1.41 0.48 11.33 -

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین 15 روزه شاخص: 67
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.74
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.1%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین یک ماهه شاخص: 66
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.74
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.64%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین سه ماهه شاخص: 63
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4.74
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 7.52%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شش ماهه شاخص: 63
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 4.74
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 7.52%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی