نقره / ریال عربستان

XAG/SAR Ask
نرخ فعلی:: 95.93 0
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 95.93 0
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 95.93 0
واحد پولی : -
کشور : -
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

اخبار

نظرات

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی