نقره / ین ژاپن

XAG/JPY Ask
نرخ فعلی:: 2,870.08 0
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 2,870.08 0
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 2,870.08 0
واحد پولی : -
کشور : -
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد ۲ تیر

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
نقره / ین ژاپن - 110.29 139.79 213.71 975.01 1,063.44

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 2,971
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 100.92
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3.52%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 3,007
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 136.92
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 4.77%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 2,991
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 120.92
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4.21%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 2,859
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 11.08
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.39%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی