نقره / دلار هنگ کنگ

XAG/HKD Ask
نرخ فعلی:: 186.5132 -
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 186.5132 -
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 186.5132 -
واحد پولی : -
کشور : -
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد نقره / دلار هنگ کنگ

۸ شهریور
نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
نقره / دلار هنگ کنگ - - - 15.2012 4.3274 72.6243

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 0

اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: -

درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: -%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 0

اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: -

درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: -%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 190

اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.4868

درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.87%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 203

اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 16.4868

درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 8.84%

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی