نقره / دلار هنگ کنگ

XAG/HKD Ask
نرخ فعلی:: 186.5132 -
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 186.5132 -
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 186.5132 -
واحد پولی : -
کشور : -
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

نمادهای هم گروه نقره / دلار هنگ کنگ

نماد قیمت لحظه ای زمان میزان تغییرات درصد تغییرات بیشترین کمترین بازگشایی میزان نوسان نسبت به
میانگین ماهانه
میزان نوسان نسبت به
سقف هفتگی
میزان نوسان نسبت به
سقف ماهانه
AUD/BWP Ask 8.3441 ۱۲:۲۲:۵۶ 0.0126 0.15% 8.4 8.327 8.3303 0.3441 8.3875 8.3875
AZN/TRY Ask 5.4873 ۱۲:۲۲:۵۶ 0.0343 0.63% 5.5377 5.4871 5.5222 0.4873 5.5216 5.5216
BTC/INR Ask 2,550,040 ۱۰ تیر - - 2,550,040 2,550,040 0 - - -
CAD/BWP Ask 9.0669 ۱۲:۲۲:۵۷ 0.009 0.10% 9.1194 9.0625 9.0781 0.0669 9.134 9.134
CNY/DZD Ask 21.486 ۱۲:۲۲:۵۸ 0.016 0.07% 21.505 21.38 21.386 0.486 21.498 21.498
DOG/EUSD Ask 0.2789 ۸ شهریور - - 0.29 0.2718 0 - - -
HOT/USD Ask 0.0107 ۸ شهریور - - 0.0112 0.0106 0 - - -
HRK/TRY Ask 144.2412 ۱۲:۲۳:۰۰ 0.3633 0.25% 145.4268 144.1557 144.6334 6.2412 144.6045 144.6045
INR/KZT Ask 5.6783 ۱۲:۲۳:۰۰ 0.0205 0.36% 5.6944 5.6631 5.6661 0.3217 5.6878 5.7941
INR/RON Ask 0.0567 ۰۸:۲۲:۳۸ 0.0001 0.18% 0.0567 0.0565 0.0567 - 0.057 0.0576
LIN/KUSD Ask 25.1259 ۸ شهریور - - 25.993 24.356 0 - - -
LUN/AUSD Ask 35.3425 ۸ شهریور - - 35.6883 32.2838 0 - - -
NGN/XOF Ask 1.3869 ۰۳:۴۳:۳۵ 0.0037 0.27% 1.3869 1.3857 1.3857 0.3869 1.3945 1.4001
PLN/BGN Ask 4.277 ۱۲:۲۲:۵۶ 0.0112 0.26% 4.2775 4.265 4.265 0.277 4.2865 4.3045
RON/HUF Ask 72.8877 ۱۲:۲۳:۰۰ 0.2838 0.39% 73.2415 72.8341 73.1898 0.8877 73.1715 73.1715
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی