نقره / یوان چین

XAG/CNY Ask
نرخ فعلی:: 155.03 -
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 155.03 -

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 155.03 -

واحد پولی : -

کشور : -

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

نمودار جامع تحولات سالانه نقره / یوان چین

نمودار کندل‌استیک نقره / یوان چین در روز جاری

نمودار نوسانات نقره / یوان چین در روز جاری

مقایسه روند قیمت نقره / یوان چین در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک سالانه نقره / یوان چین

اندیکاتورهای نقره / یوان چین

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی