XACT Derivative Bear

XACT Derivative Bear
نرخ فعلی:: 13.98 0.58
صندوق های معاملاتی سوئد
نرخ فعلی: : 13.98 0.58
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 13.98 0.58
واحد پولی : دلار
کشور : -
شاخه : صندوق های معاملاتی سوئد
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

نمادهای هم گروه

نماد قیمت لحظه ای زمان میزان تغییرات درصد تغییرات بیشترین کمترین بازگشایی میزان نوسان نسبت به
میانگین ماهانه
میزان نوسان نسبت به
سقف هفتگی
میزان نوسان نسبت به
سقف ماهانه
Bear DAX X2 AVA 22.77 ۱۸:۳۶:۵۶ 0.95 4.35% 22.77 22.16 22.16 0.77 22.06 23.21
Bear DAX X4 AVA 1.75 ۱۸:۰۷:۳۸ 0.14 8.70% 1.75 1.75 1.75 0.25 1.61 1.87
Bear DAX X5 AVA 0.36 ۲۸ شهریور - - 0.36 0.36 0 - - 0.36
Bitcoin Tracker EUR XBT Provider 1,701.15 ۱۹:۰۸:۲۲ 63.35 3.72% 1,728.92 1,701.15 1,717.51 88.85 1,810 1,956.01
Bitcoin Tracker One XBT 1,743.74 ۱۹:۰۸:۲۲ 58.74 3.37% 1,769.86 1,738.56 1,754.8 78.26 1,832 1,988.74
Bull DAX X2 AVA 134.61 ۱۸:۰۷:۳۸ 5.2 3.86% 138.65 134.61 138.65 2.39 140.1 140.1
Bull DAX X5 AVA 19.55 ۱ مهر - - 19.55 17.71 0 1.55 19.55 20.4
BULL ESTOXX X5 A 16.33 ۱۹:۰۸:۲۲ 2.19 13.41% 16.33 16.33 16.33 1.67 18.52 19.11
Bull FTSE X5 AVA 1 65 ۳۱ شهریور - - 65 65 0 3 65 65
Bull TESLA X2 AV 3,755.73 ۲۸ شهریور - - 3,755.73 3,755.73 0 0.27 - 3,755.73
Ether Tracker Euro XBT Provider 238.24 ۱۹:۰۸:۲۲ 16.32 6.85% 245.6 237.86 241.63 17.76 260.54 289.43
Ether Tracker One XBT Provider 244 ۱۹:۰۸:۲۲ 15 6.15% 251.23 244 246.5 17 263.64 294.54
XACT Bear 24.13 ۱۹:۰۸:۲۲ 0.74 3.16% 24.13 23.59 23.66 1.13 23.48 23.93
XACT Bear 2 14.18 ۱۹:۰۸:۲۲ 0.59 4.34% 14.18 13.76 13.82 0.18 13.67 14.01
XACT Bull 645 ۱۹:۰۸:۲۲ 21.8 3.38% 660.8 645 657.7 20 681 681
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی