XACT Bull 2

XACT Bull 2
نرخ فعلی:: 1,395 4.57
صندوق های معاملاتی سوئد
نرخ فعلی: : 1,395 4.57
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 1,395 4.57
واحد پولی : دلار
کشور : -
شاخه : صندوق های معاملاتی سوئد
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد ۱۹:۰۸:۲۲

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
XACT Bull 2 63.80 25.20 - - - -

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1,452 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 57 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 4.09%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 1,452 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 57 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 4.09%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 1,452 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 57 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4.09%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 1,452 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 57 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 4.09%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی