x-trackers Swiss Large DR 1D

x-trackers Swiss Large DR 1D
نرخ فعلی:: 123.44 -
صندوق های معاملاتی اتریش

نرخ فعلی: : 123.44 -

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 123.44 -

واحد پولی : دلار

کشور : -

شاخه : صندوق های معاملاتی اتریش

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات x-trackers Swiss Large DR 1D

در حال حاضر قیمت x-trackers Swiss Large DR 1D چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر x-trackers Swiss Large DR 1D
123.44 دلار
می باشد

قیمت x-trackers Swiss Large DR 1D روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت x-trackers Swiss Large DR 1D روز گذشته برابر با
123.44 دلار
بود

قیمت x-trackers Swiss Large DR 1D نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت x-trackers Swiss Large DR 1D نسبت به روز گذشته
0 دلار
یافت

نرخ بازگشایی قیمت x-trackers Swiss Large DR 1D در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای x-trackers Swiss Large DR 1D برابر با 0 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای x-trackers Swiss Large DR 1D به ثبت رسید چقدر بوده است؟

123.44 دلار

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای x-trackers Swiss Large DR 1D به ثبت رسید چقدر بوده است؟

123.44 دلار

قیمت x-trackers Swiss Large DR 1D نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر x-trackers Swiss Large DR 1D در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 1 آذر 1400  با رقم 126.46 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 2.38 درصدی یا 3.02 دلار x-trackers Swiss Large DR 1D نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت x-trackers Swiss Large DR 1D نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر x-trackers Swiss Large DR 1D   در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ جمعه 7 آبان 1400  با رقم 121.44 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 1.64  درصدی یا 2 دلار x-trackers Swiss Large DR 1D نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت x-trackers Swiss Large DR 1D نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر x-trackers Swiss Large DR 1D در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ یکشنبه 28 شهریور 1400  با رقم 115.94 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 6.46 درصدی یا 7.5 دلار x-trackers Swiss Large DR 1D نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت x-trackers Swiss Large DR 1D نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر x-trackers Swiss Large DR 1D در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ یکشنبه 28 شهریور 1400  با رقم 115.94 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 6.46 درصدی یا 7.5 دلار x-trackers Swiss Large DR 1D نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت x-trackers Swiss Large DR 1D نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر x-trackers Swiss Large DR 1D در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ یکشنبه 28 شهریور 1400  با رقم 115.94 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 6.46 درصدی یا 7.5 دلار x-trackers Swiss Large DR 1D نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت x-trackers Swiss Large DR 1D تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای x-trackers Swiss Large DR 1D برابر است با 126.96 دلار که در تاریخ چهارشنبه 26 آبان 1400  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در x-trackers Swiss Large DR 1D چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به x-trackers Swiss Large DR 1D تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 1.295378 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید x-trackers Swiss Large DR 1D چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  جمعه 7 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به x-trackers Swiss Large DR 1D تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 1.64 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در x-trackers Swiss Large DR 1D چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  یکشنبه 28 شهریور 1400 بخشی از سرمایه خود را به x-trackers Swiss Large DR 1D، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 6.46 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در x-trackers Swiss Large DR 1D چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  یکشنبه 28 شهریور 1400 بخشی از سرمایه خود را به x-trackers Swiss Large DR 1D تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان  6.46 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در x-trackers Swiss Large DR 1D چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  یکشنبه 28 شهریور 1400 بخشی از سرمایه خود را به x-trackers Swiss Large DR 1D، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 6.46 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در x-trackers Swiss Large DR 1D نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 6.77  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت x-trackers Swiss Large DR 1D، 1.64 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در x-trackers Swiss Large DR 1D نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 5.91 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت x-trackers Swiss Large DR 1D، 1.64 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در x-trackers Swiss Large DR 1D نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،افزایش 2. درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت x-trackers Swiss Large DR 1D،  1.64 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در x-trackers Swiss Large DR 1D نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 6.45 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت x-trackers Swiss Large DR 1D،  1.64 درصد افزایش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در x-trackers Swiss Large DR 1D نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، افزایش 5.08 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت x-trackers Swiss Large DR 1D،  1.64 درصد افزایش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در x-trackers Swiss Large DR 1D نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 51.25 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت x-trackers Swiss Large DR 1D،  1.64 درصد افزایش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در x-trackers Swiss Large DR 1D نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، افزایش 7.33 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت x-trackers Swiss Large DR 1D،  1.64 درصد افزایش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات x-trackers Swiss Large DR 1D

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی