WIOF India Performance Fund B

WIOF India Performance Fund B
نرخ فعلی:: 114.798 0
صندوق های سرمایه گذاری چک
نرخ فعلی: : 114.798 0
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 114.798 0
واحد پولی : دلار
کشور : -
شاخه : صندوق های سرمایه گذاری چک
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

شاخص در روز جاری ۳۰ دی

خصیصه مقادیر
نرخ فعلی 114.798
بالاترین قیمت روز 114.798
پایین ترین قیمت روز 114.306
بیشترین مقدار نوسان روز -
درصد بیشترین نوسان روز -
نرخ بازگشایی بازار -
زمان ثبت آخرین نرخ ۳۰ دی
نرخ روز گذشته 114.798
درصد تغییر نسبت به روز گذشته 0%
میزان تغییر نسبت به روز گذشته -
مشاهده لیست شاخص در روز جاری

مقدار سرمایه دلخواه

مبلغ سرمایه خود را وارد نمایید تا نتیجه مقایسه آن با سایر بازار ها در مقادیر فعلی جایگزین شود

طلا
9,588,725 ریال
سکه
9,163,866 ریال
دلار
9,718,470 ریال
یورو
9,582,538 ریال

نمودار روز جاری

عملکرد

یک هفته - - -
یک ماه - - -
شش ماه - - -
یک سال - - -
سه سال 61.1270 34.7461% 1396/12/09
مشاهده لیست کامل عملکرد

‌میانگین متحرک (MA)

اندیکاتور بازه زمانی مقدار
میانگین متحرک نمایی (EMA) 5 روز 115.19
میانگین متحرک نمایی (EMA) 10 روز 114.99
میانگین متحرک نمایی (EMA) 20 روز 116.12
میانگین متحرک نمایی (EMA) 30 روز 115.91
میانگین متحرک نمایی (EMA) 50 روز 115.13
میانگین متحرک نمایی (EMA) 100 روز 113.75
میانگین متحرک نمایی (EMA) 200 روز 114.48

‌میانگین متحرک (MA)

اندیکاتور بازه زمانی مقدار
میانگین متحرک ساده (SMA) 5 روز 115.35
میانگین متحرک ساده (SMA) 10 روز 114.98
میانگین متحرک ساده (SMA) 20 روز 115.39
میانگین متحرک ساده (SMA) 30 روز 116.95
میانگین متحرک ساده (SMA) 50 روز 115.02
میانگین متحرک ساده (SMA) 100 روز 112.05
میانگین متحرک ساده (SMA) 200 روز 115.27

‌حمایت و مقاومت

سطوح کلاسیک (Classic) فیبوناچی (Fibonacci) کاماریلا (Camarilla) وودی (Woodie) دی مارک (DM)
حمایت 3 (S3) 113.97 114.14 114.18 0.73 -
حمایت 2 (S2) 114.14 114.32 114.22 56.78 -
حمایت 1 (S1) 114.47 114.44 114.26 0.24 114.55
نقطه پیوت (PP) 114.63 114.63 114.63 57.27 114.67
مقاومت 1 (R1) 114.96 114.82 115.33 0.24 115.04
مقاومت 2 (R2) 115.12 114.93 115.37 57.76 -
مقاومت 3 (R3) 115.45 115.12 115.41 0.73 -

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات پیشینه شاخص

تاریخچه

تاریخ بازگشایی کمترین بیشترین پایانی درصد تغییر میزان تغییر
1398/10/30 114.3060 114.3060 114.7980 114.7980 - 0
1398/10/10 114.7980 114.7980 114.7980 114.7980 0.45% 0.522
1398/10/9 115.32 115.32 115.32 115.32 0.64% 0.741
1398/10/6 116.0610 116.0610 116.0610 116.0610 0.25% 0.285
1398/10/2 115.7760 115.7760 115.7760 115.7760 0.44% 0.504
1398/09/29 115.0170 115.0170 115.2720 115.2720 0.46% 0.531
1398/09/28 114.7410 114.7410 114.7410 114.7410 0.33% 0.382
1398/09/27 114.3590 114.3590 114.3590 114.3590 0.01% 0.006
1398/09/25 114.3650 114.3650 114.3650 114.3650 0.02% 0.02
1398/09/22 113.33 113.33 114.3850 114.3850 0.50% 0.572
1398/09/20 113.8130 113.8130 113.8130 113.8130 0.13% 0.152
1398/09/19 114.6320 113.9650 114.6320 113.9650 0.20% 0.224
1398/09/16 113.7410 113.7410 113.7410 113.7410 0.74% 0.845
1398/09/13 114.5860 114.5860 114.5860 114.5860 0.62% 0.711
1398/09/11 121.3960 115.2970 121.3960 115.2970 0.61% 0.703
1398/09/8 123.3410 116 123.3410 116 0.31% 0.354
1398/09/7 116.3540 116.3540 116.3540 116.3540 0.30% 0.343
1398/09/6 115.6030 115.6030 116.0110 116.0110 0.33% 0.386
1398/09/5 114.7540 114.7540 115.6250 115.6250 5.98% 6.919
1398/09/4 122.5440 122.5440 122.5440 122.5440 24.70% 30.268
1398/09/2 152.8120 152.8120 152.8120 152.8120 32.71% 37.666
1398/08/30 115.1460 115.1460 115.1460 115.1460 0.41% 0.468
1398/08/29 156.52 115.6140 156.52 115.6140 0.32% 0.366
1398/08/28 115.0770 115.0770 115.2480 115.2480 10.92% 12.586
1398/08/25 127.8340 127.8340 127.8340 127.8340 10.92% 12.586
مشاهده لیست کامل تاریخچه

شاخص در روز جاری

قیمت زمان مقدار تغییر درصد تغییر مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مشاهده لیست کامل شاخص در روز جاری

نظرات

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی