VTB Promising Investments

VTB Promising Investments
نرخ فعلی:: 35.55 0
صندوق های سرمایه گذاری روسیه
نرخ فعلی: : 35.55 0
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 35.55 0
واحد پولی : روبل
کشور : روسیه
شاخه : صندوق های سرمایه گذاری روسیه
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد ۲۸ فروردین

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
VTB Promising Investments - 0.43 2.39 7.92 14.80 -

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 35 روبل
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.55 روبل
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.57%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 34 روبل
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.55 روبل
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 4.56%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 33 روبل
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.55 روبل
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 7.73%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 31 روبل
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 4.55 روبل
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 14.68%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی