VTB Promising Investments

VTB Promising Investments
نرخ فعلی:: 35.55 0
صندوق های سرمایه گذاری روسیه
نرخ فعلی: : 35.55 0
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 35.55 0
واحد پولی : روبل
کشور : روسیه
شاخه : صندوق های سرمایه گذاری روسیه
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

اخبار

نظرات

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی