دونگ ویتنام / فرانک آفریقا

VND/XAF Ask
نرخ فعلی:: 0.0261 6.53
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 0.0261 6.53

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.0261 6.53

واحد پولی : -

کشور : ویتنام

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات دونگ ویتنام / فرانک آفریقا

در حال حاضر قیمت دونگ ویتنام / فرانک آفریقا چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر دونگ ویتنام / فرانک آفریقا
0.0261 ریال
می باشد

قیمت دونگ ویتنام / فرانک آفریقا روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت دونگ ویتنام / فرانک آفریقا روز گذشته برابر با
0.0245 ریال
بود

قیمت دونگ ویتنام / فرانک آفریقا نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت دونگ ویتنام / فرانک آفریقا نسبت به روز گذشته
0.0016 ریال افزایش
یافت

نرخ بازگشایی قیمت دونگ ویتنام / فرانک آفریقا در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای دونگ ویتنام / فرانک آفریقا برابر با 0.0261 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای دونگ ویتنام / فرانک آفریقا به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.0261 ریال

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای دونگ ویتنام / فرانک آفریقا به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.0245 ریال

قیمت دونگ ویتنام / فرانک آفریقا نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دونگ ویتنام / فرانک آفریقا در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 8 آذر 1400  با رقم 0.0265 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 1.5 درصدی یا 0.0004 ریال دونگ ویتنام / فرانک آفریقا نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت دونگ ویتنام / فرانک آفریقا نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دونگ ویتنام / فرانک آفریقا   در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 17 آبان 1400  با رقم 0.0251 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 3.98  درصدی یا 0.001 ریال دونگ ویتنام / فرانک آفریقا نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت دونگ ویتنام / فرانک آفریقا نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دونگ ویتنام / فرانک آفریقا در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 15 شهریور 1400  با رقم 0.0245 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 6.53 درصدی یا 0.0016 ریال دونگ ویتنام / فرانک آفریقا نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت دونگ ویتنام / فرانک آفریقا نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دونگ ویتنام / فرانک آفریقا در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ یکشنبه 16 خرداد 1400  با رقم 0.0235 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 11.06 درصدی یا 0.0026 ریال دونگ ویتنام / فرانک آفریقا نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت دونگ ویتنام / فرانک آفریقا نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دونگ ویتنام / فرانک آفریقا در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 17 آذر 1399  با رقم 0.0233 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 12.01 درصدی یا 0.0028 ریال دونگ ویتنام / فرانک آفریقا نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت دونگ ویتنام / فرانک آفریقا تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای دونگ ویتنام / فرانک آفریقا برابر است با 0.0265 ریال که در تاریخ دوشنبه 8 آذر 1400  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در دونگ ویتنام / فرانک آفریقا چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به دونگ ویتنام / فرانک آفریقا تبدیل کرده بودید این اقدام موجب سرمایه شما به میزان 0 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید دونگ ویتنام / فرانک آفریقا چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 17 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به دونگ ویتنام / فرانک آفریقا تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 3.98 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در دونگ ویتنام / فرانک آفریقا چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 15 شهریور 1400 بخشی از سرمایه خود را به دونگ ویتنام / فرانک آفریقا، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 6.53 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در دونگ ویتنام / فرانک آفریقا چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  یکشنبه 16 خرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به دونگ ویتنام / فرانک آفریقا تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان  11.06 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در دونگ ویتنام / فرانک آفریقا چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 17 آذر 1399 بخشی از سرمایه خود را به دونگ ویتنام / فرانک آفریقا، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 12.01 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دونگ ویتنام / فرانک آفریقا نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 8.76  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دونگ ویتنام / فرانک آفریقا، 3.98 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دونگ ویتنام / فرانک آفریقا نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 8.55 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دونگ ویتنام / فرانک آفریقا، 3.98 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دونگ ویتنام / فرانک آفریقا نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،افزایش 0.17 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دونگ ویتنام / فرانک آفریقا،  3.98 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دونگ ویتنام / فرانک آفریقا نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 19.25 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دونگ ویتنام / فرانک آفریقا،  3.98 درصد افزایش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دونگ ویتنام / فرانک آفریقا نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 5.84 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دونگ ویتنام / فرانک آفریقا،  3.98 درصد افزایش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دونگ ویتنام / فرانک آفریقا نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 40.75 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دونگ ویتنام / فرانک آفریقا،  3.98 درصد افزایش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دونگ ویتنام / فرانک آفریقا نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 16.84 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دونگ ویتنام / فرانک آفریقا،  3.98 درصد افزایش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات دونگ ویتنام / فرانک آفریقا

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی