VFMVN30

VFMVN30
نرخ فعلی:: 25,580 0.08
صندوق های معاملاتی ویتنام

نرخ فعلی: : 25,580 0.08

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 25,580 0.08

واحد پولی : دلار

کشور : -

شاخه : صندوق های معاملاتی ویتنام

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات VFMVN30

در حال حاضر قیمت VFMVN30 چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر VFMVN30 25,580 دلار می باشد

قیمت VFMVN30 روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت VFMVN30 روز گذشته برابر با 25,600 دلار بود

قیمت VFMVN30 نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت VFMVN30 نسبت به روز گذشته 20 دلار کاهش یافت

نرخ بازگشایی قیمت VFMVN30 در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای VFMVN30 برابر با 25,550 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای VFMVN30 به ثبت رسید چقدر بوده است؟

25,590 دلار

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای VFMVN30 به ثبت رسید چقدر بوده است؟

25,350 دلار

قیمت VFMVN30 نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر VFMVN30 در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ جمعه 1 بهمن 1400  با رقم 25,110 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 1.87 درصدی یا 470 دلار VFMVN30 نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت VFMVN30 نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر VFMVN30 در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 7 دی 1400  با رقم 25,400 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 0.7  درصدی یا 180 دلار VFMVN30 نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت VFMVN30 نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر VFMVN30 در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 6 آبان 1400  با رقم 25,930 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 1.34 درصدی یا 350 دلار VFMVN30 نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت VFMVN30 نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر VFMVN30 در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ یکشنبه 28 شهریور 1400  با رقم 24,560 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 4.15 درصدی یا 1,020 دلار VFMVN30 نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت VFMVN30 نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر VFMVN30 در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ یکشنبه 28 شهریور 1400  با رقم 24,560 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 4.15 درصدی یا 1,020 دلار VFMVN30 نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت VFMVN30 تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای VFMVN30 برابر است با 26,630 دلار که در تاریخ چهارشنبه 8 دی 1400  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در VFMVN30 چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به VFMVN30 تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 1.66799 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید VFMVN30 چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 7 دی 1400 بخشی از سرمایه خود را به VFMVN30 تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 0.7 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در VFMVN30 چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  پنجشنبه 6 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به VFMVN30، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 1.34 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در VFMVN30 چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  یکشنبه 28 شهریور 1400 بخشی از سرمایه خود را به VFMVN30 تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان  4.15 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در VFMVN30 چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  یکشنبه 28 شهریور 1400 بخشی از سرمایه خود را به VFMVN30، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 4.15 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در VFMVN30 نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، کاهش 4.32  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت VFMVN30، 0.7 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در VFMVN30 نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، کاهش 5.75 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت VFMVN30، 0.7 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در VFMVN30 نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،افزایش 1.25 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت VFMVN30،  0.7 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در VFMVN30 نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 23.3 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت VFMVN30،  0.7 درصد افزایش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در VFMVN30 نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 35.59 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت VFMVN30،  0.7 درصد افزایش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در VFMVN30 نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 42.85 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت VFMVN30،  0.7 درصد افزایش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در VFMVN30 نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 49.83 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت VFMVN30،  0.7 درصد افزایش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات VFMVN30

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین