Venezuela 1Y

Venezuela 2Y
نرخ فعلی:: 92,571.43 0
ونزوئلا
نرخ فعلی: : 92,571.43 0
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 92,571.43 0
واحد پولی : -
کشور : ونزوئلا
شاخه : ونزوئلا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

شاخص در روز جاری ۲۲ مرداد

خصیصه مقادیر
نرخ فعلی 92,571.43
بالاترین قیمت روز 92,571.43
پایین ترین قیمت روز 88,137.93
بیشترین مقدار نوسان روز -
درصد بیشترین نوسان روز -
نرخ بازگشایی بازار -
زمان ثبت آخرین نرخ ۲۲ مرداد
نرخ روز گذشته 92,571.43
درصد تغییر نسبت به روز گذشته 0%
میزان تغییر نسبت به روز گذشته -
مشاهده لیست شاخص در روز جاری

مقدار سرمایه دلخواه

مبلغ سرمایه خود را وارد نمایید تا نتیجه مقایسه آن با سایر بازار ها در مقادیر فعلی جایگزین شود

طلا
9,398,789 ریال
سکه
9,394,870 ریال
دلار
9,611,576 ریال
یورو
9,386,136 ریال

نمودار روز جاری

عملکرد

یک هفته - - -
یک ماه - - -
شش ماه - - -
یک سال - - -
سه سال 92,012.5360 16,463.3251% 1397/01/30
مشاهده لیست کامل عملکرد

‌میانگین متحرک (MA)

اندیکاتور بازه زمانی مقدار
میانگین متحرک نمایی (EMA) 5 روز 64,315.94
میانگین متحرک نمایی (EMA) 10 روز 43,907.81
میانگین متحرک نمایی (EMA) 20 روز 27,623.10
میانگین متحرک نمایی (EMA) 30 روز 20,637.17
میانگین متحرک نمایی (EMA) 50 روز 13,942.69
میانگین متحرک نمایی (EMA) 100 روز 7,918.78
میانگین متحرک نمایی (EMA) 200 روز 4,367.18

‌میانگین متحرک (MA)

اندیکاتور بازه زمانی مقدار
میانگین متحرک ساده (SMA) 5 روز 54,209.95
میانگین متحرک ساده (SMA) 10 روز 32,617.17
میانگین متحرک ساده (SMA) 20 روز 18,898.85
میانگین متحرک ساده (SMA) 30 روز 13,602.73
میانگین متحرک ساده (SMA) 50 روز 8,917.15
میانگین متحرک ساده (SMA) 100 روز 4,779.28
میانگین متحرک ساده (SMA) 200 روز 2,543.26

‌حمایت و مقاومت

سطوح کلاسیک (Classic) فیبوناچی (Fibonacci) کاماریلا (Camarilla) وودی (Woodie) دی مارک (DM)
حمایت 3 (S3) 85,182.26 86,660.09 87,029.55 -6,650.25 -
حمایت 2 (S2) 86,660.09 88,353.69 87,399.30 40,743.84 -
حمایت 1 (S1) 89,615.76 89,399.99 87,768.61 -2,216.75 90,354.68
نقطه پیوت (PP) 91,093.59 91,093.59 91,093.59 45,177.34 91,463.05
مقاومت 1 (R1) 94,049.26 92,787.19 97,374.24 2,216.75 94,788.18
مقاومت 2 (R2) 95,527.09 93,833.49 97,743.55 49,610.84 -
مقاومت 3 (R3) 98,482.76 95,527.09 98,113.30 6,650.25 -

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات پیشینه شاخص

تاریخچه

تاریخ بازگشایی کمترین بیشترین پایانی درصد تغییر میزان تغییر
1397/05/22 88,137.93 88,137.93 92,571.43 92,571.43 4.35% 4023.398
1397/05/19 96,025.75 96,025.75 97,747.8280 96,594.8280 101.19% 48581.953
1397/05/18 18,650.42 18,650.42 49,460.5270 48,012.8750 161.96% 29684.244
1397/05/17 15,273.8590 15,273.8590 18,328.6310 18,328.6310 17.93% 2786.614
1397/05/16 13,321.7290 13,321.7290 15,542.0170 15,542.0170 15.31% 2063.809
1397/05/15 13,016.5290 13,016.5290 13,478.2080 13,478.2080 18.34% 2088.745
1397/05/13 11,389.4630 11,389.4630 11,389.4630 11,389.4630 1.75% 199.449
1397/05/12 11,724.6840 11,588.9120 12,146.1040 11,588.9120 11.20% 1166.972
1397/05/11 10,991.2290 10,421.94 10,991.2290 10,421.94 26.43% 2178.519
1397/05/10 7,771.0080 7,771.0080 8,243.4210 8,243.4210 19.48% 1343.791
1397/05/8 7,108.2440 6,899.63 7,108.2440 6,899.63 4% 265.269
1397/05/5 6,634.3610 6,634.3610 6,634.3610 6,634.3610 2.44% 162.052
1397/05/4 6,477.9220 6,477.9220 6,796.4130 6,796.4130 25.90% 1398.144
1397/05/3 5,365.5890 5,365.5890 5,663.6770 5,398.2690 4.31% 222.907
1397/05/2 4,858.4410 4,858.4410 5,175.3620 5,175.3620 9.71% 457.989
1397/05/1 4,717.3730 4,717.3730 4,717.3730 4,717.3730 5% 224.637
1397/04/29 4,492.7360 4,492.7360 4,492.7360 4,492.7360 4.76% 204.215
1397/04/28 4,288.5210 4,288.5210 4,288.5210 4,288.5210 13.64% 514.623
1397/04/27 3,773.8980 3,773.8980 3,773.8980 3,773.8980 4% 145.15
1397/04/26 3,628.7480 3,628.7480 3,628.7480 3,628.7480 3.85% 134.398
1397/04/25 3,494.35 3,494.35 3,494.35 3,494.35 3.70% 124.798
1397/04/22 3,291.7770 3,291.7770 3,618.9410 3,369.5520 3.07% 103.552
1397/04/21 3,473.1040 3,473.1040 3,473.1040 3,473.1040 10.34% 325.604
1397/04/20 3,000.8050 3,000.8050 3,147.50 3,147.50 8.17% 237.629
1397/04/19 2,927.1160 2,909.8710 2,927.1160 2,909.8710 8.17% 237.629
مشاهده لیست کامل تاریخچه

شاخص در روز جاری

قیمت زمان مقدار تغییر درصد تغییر مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مشاهده لیست کامل شاخص در روز جاری

نظرات

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی