Vanguard FTSE North America

Vanguard FTSE North America
نرخ فعلی:: 64.68 0
صندوق های معاملاتی بریتانیا
نرخ فعلی: : 64.68 0
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 64.68 0
واحد پولی : -
کشور : -
شاخه : صندوق های معاملاتی بریتانیا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد ۹ مهر

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
Vanguard FTSE North America - 1.66 0.27 14.94 5.15 -

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 64
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.68
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.06%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 65
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.32
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.49%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 64
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.68
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.06%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 61
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3.68
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 6.03%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی