شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

Vanguard Energy

Vanguard Energy
نرخ فعلی 51.39 1.09
صندوق های معاملاتی آمریکا
نرخ فعلی: 51.39 1.09
واحد حجمی:
نرخ فعلی: 51.39 1.09
واحد پولی: -
کشور : -
شاخه: صندوق های معاملاتی آمریکا
واحد حجمی:
نوع بازار: بازار جهانی

عملکرد ۲۰:۳۱:۲۰

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
Vanguard Energy 0.41 1.45 3.41 22.03 26.29 -

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین 15 روزه شاخص: 50
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.39
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.78%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین یک ماهه شاخص: 50
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.39
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.78%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین سه ماهه شاخص: 51
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.39
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.76%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شش ماهه شاخص: 50
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.39
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.78%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی