پزو اروگوئه / دلار

UYU/USD Ask
نرخ فعلی:: 0.0234 -
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 0.0234 -
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.0234 -
واحد پولی : -
کشور : اوروگوئه
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

شاخص در روز جاری ۱۵:۰۴:۲۶

خصیصه مقادیر
نرخ فعلی 0.0234
بالاترین قیمت روز 0.0234
پایین ترین قیمت روز 0.0233
بیشترین مقدار نوسان روز -
درصد بیشترین نوسان روز -
نرخ بازگشایی بازار 0.0233
زمان ثبت آخرین نرخ ۱۵:۰۴:۲۶
نرخ روز گذشته 0.0234
درصد تغییر نسبت به روز گذشته -%
میزان تغییر نسبت به روز گذشته -
مشاهده لیست شاخص در روز جاری

مقدار سرمایه دلخواه

مبلغ سرمایه خود را وارد نمایید تا نتیجه مقایسه آن با سایر بازار ها در مقادیر فعلی جایگزین شود

طلا
10,717,083 ریال
سکه
10,978,110 ریال
دلار
11,024,016 ریال
یورو
11,192,780 ریال

نمودار روز جاری

عملکرد

یک هفته 0.0001 0.4292% 1400/06/30
یک ماه 0.0001 0.4255% 1400/06/05
شش ماه 0.0009 4% 1400/01/06
یک سال 0.0001 0.4255% 1399/07/07
سه سال 0.0070 23.0263% 1397/07/06
مشاهده لیست کامل عملکرد

‌میانگین متحرک (MA)

اندیکاتور بازه زمانی مقدار
میانگین متحرک نمایی (EMA) 5 روز 0.02
میانگین متحرک نمایی (EMA) 10 روز 0.02
میانگین متحرک نمایی (EMA) 20 روز 0.02
میانگین متحرک نمایی (EMA) 30 روز 0.02
میانگین متحرک نمایی (EMA) 50 روز 0.02
میانگین متحرک نمایی (EMA) 100 روز 0.02
میانگین متحرک نمایی (EMA) 200 روز 0.02

‌میانگین متحرک (MA)

اندیکاتور بازه زمانی مقدار
میانگین متحرک ساده (SMA) 5 روز 0.02
میانگین متحرک ساده (SMA) 10 روز 0.02
میانگین متحرک ساده (SMA) 20 روز 0.02
میانگین متحرک ساده (SMA) 30 روز 0.02
میانگین متحرک ساده (SMA) 50 روز 0.02
میانگین متحرک ساده (SMA) 100 روز 0.02
میانگین متحرک ساده (SMA) 200 روز 0.02

‌حمایت و مقاومت

سطوح کلاسیک (Classic) فیبوناچی (Fibonacci) کاماریلا (Camarilla) وودی (Woodie) دی مارک (DM)
حمایت 3 (S3) 0.02 0.02 0.02 0.02 -
حمایت 2 (S2) 0.02 0.02 0.02 0.02 -
حمایت 1 (S1) 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02
نقطه پیوت (PP) 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02
مقاومت 1 (R1) 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02
مقاومت 2 (R2) 0.02 0.02 0.02 0.02 -
مقاومت 3 (R3) 0.02 0.02 0.02 0.02 -

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات پیشینه شاخص

تاریخچه

تاریخ بازگشایی کمترین بیشترین پایانی درصد تغییر میزان تغییر
1400/07/6 0.0233 0.0233 0.0235 0.0234 0.43% 0.0001
1400/07/2 0.0233 0.0233 0.0235 0.0235 - -
1400/07/1 0.0233 0.0233 0.0235 0.0235 0.43% 0.0001
1400/06/31 0.0234 0.0233 0.0235 0.0234 0.43% 0.0001
1400/06/30 0.0233 0.0233 0.0234 0.0233 0.43% 0.0001
1400/06/29 0.0233 0.0233 0.0235 0.0234 - -
1400/06/27 0.0233 0.0233 0.0234 0.0234 - -
1400/06/26 0.0233 0.0233 0.0235 0.0234 0.43% 0.0001
1400/06/25 0.0233 0.0233 0.0235 0.0235 - -
1400/06/24 0.0233 0.0233 0.0235 0.0235 0.43% 0.0001
1400/06/23 0.0233 0.0233 0.0234 0.0234 - -
1400/06/22 0.0233 0.0233 0.0234 0.0234 - -
1400/06/19 0.0233 0.0233 0.0235 0.0234 - -
1400/06/18 0.0235 0.0233 0.0235 0.0234 - -
1400/06/17 0.0233 0.0233 0.0235 0.0234 0.43% 0.0001
1400/06/16 0.0233 0.0233 0.0235 0.0235 - -
1400/06/15 0.0233 0.0233 0.0235 0.0235 - -
1400/06/14 0.0233 0.0233 0.0235 0.0235 - -
1400/06/12 0.0233 0.0233 0.0235 0.0235 - -
1400/06/11 0.0233 0.0233 0.0236 0.0235 0.43% 0.0001
1400/06/10 0.0236 0.0233 0.0236 0.0236 0.43% 0.0001
1400/06/9 0.0233 0.0233 0.0236 0.0235 - -
1400/06/8 0.0233 0.0233 0.0235 0.0235 - -
1400/06/5 0.0235 0.0232 0.0235 0.0235 0.43% 0.0001
1400/06/4 0.0229 0.0229 0.0234 0.0234 0.43% 0.0001
مشاهده لیست کامل تاریخچه

شاخص در روز جاری

قیمت زمان مقدار تغییر درصد تغییر مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
0.0234 15:04:26 0.0001 0.43% - -
0.0233 15:03:37 - - 0.0001 0.43%
0.0233 15:03:34 0.0001 0.43% 0.0001 0.43%
0.0234 14:58:20 0.0001 0.43% - -
0.0233 14:57:30 0.0001 0.43% 0.0001 0.43%
0.0234 14:51:22 0.0001 0.43% - -
0.0233 14:50:33 0.0001 0.43% 0.0001 0.43%
0.0234 14:44:18 0.0001 0.43% - -
0.0233 14:43:34 0.0001 0.43% 0.0001 0.43%
0.0234 14:15:25 - - - -
0.0234 14:15:23 0.0001 0.43% - -
0.0233 14:14:29 0.0001 0.43% 0.0001 0.43%
0.0234 14:12:23 0.0001 0.43% - -
0.0233 13:50:01 0.0001 0.43% 0.0001 0.43%
0.0234 13:44:14 0.0001 0.43% - -
0.0233 13:43:26 0.0001 0.43% 0.0001 0.43%
0.0234 13:37:20 0.0001 0.43% - -
0.0233 13:37:12 - - 0.0001 0.43%
0.0233 13:37:06 0.0001 0.43% 0.0001 0.43%
0.0234 13:30:27 - - - -
0.0234 13:30:27 0.0001 0.43% - -
0.0233 13:29:45 0.0001 0.43% 0.0001 0.43%
0.0234 13:23:20 0.0001 0.43% - -
0.0233 13:22:48 0.0001 0.43% 0.0001 0.43%
0.0234 10:09:19 0.0001 0.43% - -
مشاهده لیست کامل شاخص در روز جاری

نظرات

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی