پزو اوروگوئه / یورو

UYU/EUR Ask
نرخ فعلی:: 0.0197 -
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 0.0197 -

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.0197 -

واحد پولی : -

کشور : اوروگوئه

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات پزو اوروگوئه / یورو

در حال حاضر قیمت پزو اوروگوئه / یورو چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر پزو اوروگوئه / یورو
0.0197 ریال
می باشد

قیمت پزو اوروگوئه / یورو روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت پزو اوروگوئه / یورو روز گذشته برابر با
0.0197 ریال
بود

قیمت پزو اوروگوئه / یورو نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت پزو اوروگوئه / یورو نسبت به روز گذشته
0 ریال
یافت

نرخ بازگشایی قیمت پزو اوروگوئه / یورو در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای پزو اوروگوئه / یورو برابر با 0 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای پزو اوروگوئه / یورو به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.0197 ریال

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای پزو اوروگوئه / یورو به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.0197 ریال

قیمت پزو اوروگوئه / یورو نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر پزو اوروگوئه / یورو در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ با رقم - ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر  0 درصدی یا 0 ریال پزو اوروگوئه / یورو نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت پزو اوروگوئه / یورو نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر پزو اوروگوئه / یورو   در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ با رقم - ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر  0  درصدی یا 0 ریال پزو اوروگوئه / یورو نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت پزو اوروگوئه / یورو نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر پزو اوروگوئه / یورو در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ با رقم - ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر  0 درصدی یا 0 ریال پزو اوروگوئه / یورو نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت پزو اوروگوئه / یورو نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر پزو اوروگوئه / یورو در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ جمعه 4 تیر 1400  با رقم 0.0191 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 3.14 درصدی یا 0.0006 ریال پزو اوروگوئه / یورو نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت پزو اوروگوئه / یورو نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر پزو اوروگوئه / یورو در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ شنبه 22 آذر 1399  با رقم 0.0193 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 2.07 درصدی یا 0.0004 ریال پزو اوروگوئه / یورو نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت پزو اوروگوئه / یورو تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای پزو اوروگوئه / یورو برابر است با 0.0278 ریال که در تاریخ دوشنبه 22 مرداد 1397  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در پزو اوروگوئه / یورو چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به پزو اوروگوئه / یورو تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 1.025641 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید پزو اوروگوئه / یورو چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  - بخشی از سرمایه خود را به پزو اوروگوئه / یورو تبدیل کرده بودید این اقدام موجب سرمایه شما به میزان 0 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در پزو اوروگوئه / یورو چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  - بخشی از سرمایه خود را به پزو اوروگوئه / یورو، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب سرمایه شما به میزان 0 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در پزو اوروگوئه / یورو چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  جمعه 4 تیر 1400 بخشی از سرمایه خود را به پزو اوروگوئه / یورو تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان  3.14 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در پزو اوروگوئه / یورو چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  شنبه 22 آذر 1399 بخشی از سرمایه خود را به پزو اوروگوئه / یورو، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 2.07 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پزو اوروگوئه / یورو نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 5.04  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پزو اوروگوئه / یورو، 0 درصد داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پزو اوروگوئه / یورو نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 5.07 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پزو اوروگوئه / یورو، 0 درصد  داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پزو اوروگوئه / یورو نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،کاهش 1.79 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پزو اوروگوئه / یورو،  0 درصد  داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پزو اوروگوئه / یورو نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 13.75 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پزو اوروگوئه / یورو،  0 درصد  داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پزو اوروگوئه / یورو نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 8.31 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پزو اوروگوئه / یورو،  0 درصد  داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پزو اوروگوئه / یورو نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 21. درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پزو اوروگوئه / یورو،  0 درصد  داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پزو اوروگوئه / یورو نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 17.36 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پزو اوروگوئه / یورو،  0 درصد  داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات پزو اوروگوئه / یورو

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی