پزو اوروگوئه / بولیویانو بولیوی

UYU/BOB Ask
نرخ فعلی:: 0.1577 -
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 0.1577 -

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.1577 -

واحد پولی : -

کشور : اوروگوئه

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

نمودار جامع تحولات سالانه پزو اوروگوئه / بولیویانو بولیوی

نمودار کندل‌استیک پزو اوروگوئه / بولیویانو بولیوی در روز جاری

نمودار نوسانات پزو اوروگوئه / بولیویانو بولیوی در روز جاری

مقایسه روند قیمت پزو اوروگوئه / بولیویانو بولیوی در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک سالانه پزو اوروگوئه / بولیویانو بولیوی

اندیکاتورهای پزو اوروگوئه / بولیویانو بولیوی

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی