UTI Gold

UTI Gold
نرخ فعلی:: 4,620 0
صندوق های معاملاتی هند
نرخ فعلی: : 4,620 0
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 4,620 0
واحد پولی : -
کشور : هند
شاخه : صندوق های معاملاتی هند
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد ۵ آبان

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
UTI Gold - 39.90 85 209.95 1,175 -

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 4,594
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 26
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.57%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 4,581
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 39
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.85%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 4,698
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 78
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.69%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 4,524
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 96
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.12%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی